Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Ettevõtte ja toote andmed

 


„Esindajakonto“ luuakse automaatselt esimesel korral, kui mõne esindaja kliendi kontolt määratakse asjaomane esindaja.
 
„Esindajakonto“ võimaldab teile ühe salasõnaga juurdepääsu erinevate klientide kontodele. Teile luuakse klientidest „ettevõtte portfell“, kuhu saate sisestada erinevaid kontosid. Kui olete EDB-s profiili loonud, saavad kõik teised õiguste omajad valida teie büroo/ettevõtte ja määrata teid oma esindajaks EDB-s.Praegu on kõikidel ELi tolliasutustel juurdepääs EDB-le. Lisaks sellele on EBD-le juurdepääs ka mitmel politseiüksusel, sh ELi ametitel Europolil ja Euroopa Pettustevastasel Ametil (OLAF). Andmebaasile juurdepääsu omavate politseiüksuste arv kasvab pidevalt.
 
Kuna oluline on võtta ühendust õiguste omajatega, on kõikidel EDB-s registreeritud õiguskaitseasutustel juurdepääs ettevõtte teabe üldosale ja see osa on neile vaikimisi avatud.
 
Tooteteabe tase (tooteportfell) sisaldab toodete kohta üksikasjalikku ja tundlikku teavet. Seda kaitseb PINsafe-kood ja selleks, et teave oleks õiguskaitseasutustele nähtav, tuleb seda nendega aktiivselt JAGADA.
 


Avaneb aken kõikide EDB-le juurdepääsu omavatest õiguskaitseasutustest ja saate otsustada, milliste konkreetsete õiguskaitseasutustega soovite jagada oma toodete kohta üles laaditud teavet. Kui soovite seda jagada kõikide EDB-s tegutsevate asutustega, märgistage kastike „Vali kõik“.EUIPO-l ei ole juurdepääsu teabele, mille õiguste omaja on üles laadinud. Kuid EDB töötajatel on juurdepääs andmebaasi sisu kohta tehtavale statistikale.


Teil pole vaja oma ettevõtte iga üksikut toodet üles laadida. EDB-s võib „toode“ hõlmata samalaadsete omadustega toodete valikut, mida kaitstakse sama intellektuaalomandiõiguse alusel ja millel on samalaadsed logistika- ja turustuskanalid (sellega hõlmatakse tooteperekondi, suurust, värvuse erinevust, sarnast välimust jne). Sama tootenimetuse juurde võib lisada erinevaid fotosid.
 
Lisaks sellele saab tooteid liigitada, kasutades välja „Kategooria“. Liigitamine aitab sarnaseid tooteid omavahel suhestada ja neid tooteportfelli tabelis filtreerida. Kategooriatesse liigitamine on kasulik ka mitme välja korraga muutmise funktsiooni kasutamiseks, kuna siis saab teatud kategooria tooteid korraga ajakohastada.
 


Üles laadida saab dokumente ja pilte/videoid suurusega kuni 1,5 MB ja faili nime pikkus võib olla kuni 100 märki.


Väga tähtis on seostada tooteportfellis olevad tooted intellektuaalomandiõigustega, sh nendega, mis on märgitud ettevõtte teabe all intellektuaalomandiõiguste portfellis (kohustuslik väli tolli meetmete võtmise taotluse puhul (AFA)).
 
Selleks sisenege tooteportfelli ja valige vastav toode. Järgmiseks klõpsake selle tootega seotud valikul „Vaata intellektuaalomandiõigust“ ja seejärel „Lisa tootele uued intellektuaalomandiõigused“.Valige seotud intellektuaalomandiõigused oma intellektuaalomandiõiguste portfellist (mille olete eelnevalt EDB-sse üles laadinud kaubamärkide ja disainilahenduste portaalidest TMview ja DesignView või käsitsi sisestanud muude intellektuaalomandiõiguste kohta (patendid, geograafilised tähised, autoriõigused jne)).


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.