Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Täppisotsingu tegemine

Täppisotsing võimaldab otsida detailselt ja paljude otsingukriteeriumide järgi. Võite kohandada otsingut, otsides konkreetseid sõnu, konkreetset sõna- või tähestringi sisaldavaid fraase, õigusakte jne.

Täppisotsingu abil saab otsida dokumente kõigis neljas jaotises: kaubamärgiotsused, disainilahenduste otsused, riiklike kohtute otsused või eelotsused. NB! Riiklike kohtude otsused on üksnes kolmandas jaotises, samas kui teistes jaotistes saab otsida Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO), Üldkohtu ja Euroopa Kohtu dokumente.

 • Kaubamärgiotsused

  Selles jaotises on võimalik kasutada järgmisi filtreid:

  • otsuse andmed
  • omanikud ja esindajad
  • kontrollimine
  • vaidlustamine
  • tühistamine
  • apellatsioonikojad
  • Üldkohus/Euroopa Kohus

  Igas alajaotises saab lisada otsingukriteeriume, klõpsates allanoolel allanool. Alajaotise peitmiseks klõpsake ülesnoolel ülesnool.

 • Disainilahenduste otsused

  Selles jaotises on võimalik kasutada järgmisi filtreid:

  • otsuse andmed
  • taotluse teave
  • kehtetuks tunnistamine
  • apellatsioonikojad
  • Üldkohus/Euroopa Kohus

  Igas alajaotises saab lisada otsingukriteeriume, klõpsates allanoolel allanool. Alajaotise peitmiseks klõpsake ülesnoolel ülesnool.

 • Riiklike kohtute otsused ja eelotsused

  Mõlemas jaotises on kõik otsinguväljad vaikimisi kasutusel. Otsinguvälju saab vastavalt vajadusele lisada, kui soovite lisada samasse otsingusse märksõnu.

 • Täppisotsingu kriteeriumid

  Täppisotsing võimaldab otsida EUIPO andmebaasis intellektuaalomandiõigustega seotud otsuste ja kohtuotsuste teavet.

  Täppisotsingu vaikekriteeriumid on esitatud kohtuasjade eSearchi paremas servas. Vasakul on lisakriteeriumid.

  Otsingukriteeriumi lisamine
  Lisage otsingukriteerium, klõpsates valiku(te)l ekraani vasakus servas. Kohe ilmub vastav tekstiväli.

  Otsingukriteeriumi eemaldamine
  Otsingukriteeriumi eemaldamiseks loetelust klõpsake ristiikoonil suvandi kõrval, mida soovite eemaldada.

  Et tühjendada andmeväli/andmeväljad ja taastada kohandatud otsingu asemel vaikevalikud, klõpsake nupul „Puhasta" tabeli allosas.

  Seejärel klõpsake vaikekriteeriumide taastamiseks nupul „Taasta vaikeseaded" tabeli allosas.

 • Kohandatud otsingu operaatorid

  Kohandatud otsingu operaatorid („ja", „või", „mitte") võimaldavad täpsustada otsingut mitmesuguste otsingukriteeriumide alusel. Operaatorid on koondatud rippmenüüdesse otsingukriteeriumidest vasakul. Neid kasutatakse järgmiselt:

  • ja – lisab otsingusse termineid;
  • või – pakub alternatiivseid otsingutermineid;
  • mitte – välistab otsingust teatud terminid.

  Kohandatud otsingu operaatorid kehtivad üksnes otsinguoperaatoriga sama rea otsingukriteeriumidele.

 • Otsinguteksti valikud

  Otsinguteksti kriteeriumides kasutatakse järgmisi kokkuleppeid.

  • „Tekst" on mis tahes märk. Tekstiväljale saab sisestada mis tahes märgi, kuid tärn (*), küsimärk (?), sidekriips (-) ja jutumärgid (" ") on erifunktsiooniga metamärgid. Nende tähendust on selgitatud metamärkide jaotises.
  • Otsinguväli on tõstutundetu: näiteks otsingud „pakend" ja „Pakend" annavad sama tulemuse.
  • Otsing eirab täpitähti: näiteks otsingud „Müller" ja „Muller" annavad sama tulemuse.
  • Metamärkidega (*) ja (?) võib asendada märke kogu otsingutekstis, kui märk või mitu märki on teadmata.
 • Metamärgid

  Metamärgid täidavad otsingutes erilisi funktsioone.

  Küsimärk (?)
  Asendab ühe mis tahes märgi.

  Näide: ingliskeelne otsisõna „compl?ment" annab tulemuseks nii sõnad „complement" kui ka „compliment".

  Otsingutekstis saab kasutada mitut küsimärki.

  NB! Küsimärk ei saa asendada tühikut (tärn saab).

  Tärn (*)
  Tärn asendab vähemalt ühe mis tahes märgi (sh tühiku).

  Näide: ingliskeelne otsisõna „compl*ment" annab tulemuseks nii sõnad „compliment" kui ka „Complete Management".

  Tärni saab otsingutekstis kasutada koos küsimärgiga.

  Näide: otsisõna „vastu*" annab tulemuseks sõnad „vastus", „vastutus" ja „vastutustundlikkus".

  Jutumärgid (" ")
  Kui sõna või fraas asetada jutumärkidesse, otsitakse ainult jutumärkides olevat teksti.

  Näide: otsing "tõendi tõlge" annab tulemuseks üksnes dokumendid, mis sisaldavad fraasi "tõendi tõlge", aga ei anna tulemuseks dokumente, mis sisaldavad fraasi "tõendite tõlge" või sõna "tõendi", millele ei järgne aga vahetult sõna "tõlge".

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.