Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Out-of-Commerce Works Portal

Teoseid, mis ei ole enam kaubanduskäibes, kaitstakse autoriõigusega, kuid enam ei turustata. Need võivad olla kirjandusteosed, audiovisuaalteosed, helisalvestised, fotod ja ainulaadsed kunstiteosed. Lisateave teoste kohta, mis ei ole enam kaubanduskäibes, on meie veebilehel.

Orbteosed on autoriõigusega kaitstavad teosed, mille autorid või muud õiguste omanikud ei ole teada või nende asukoht ei ole teada. Teave orbteoste kohta on meie veebilehel ja orbteoste andmebaasis.

Enam kaubanduskäibes mitteolevate teoste süsteem täiendab orbteoste suhtes Euroopa tasandil olemasolevaid meetmeid.Enam mitte kaubanduskäibes olevate teoste portaal on direktiivi (EL) 2019/790 kohaselt kehtestatud enam mitte kaubanduskäibes olevate teoste süsteemi peamine avalikustamismeede. Portaali peamine eesmärk on pakkuda juurdepääsu teabele enam mitte kaubanduskäibes olevate teoste olemasolevate ja tulevaste kasutuste kohta.

Portaal kogub teavet enam mitte kaubanduskäibes olevate teoste kohta, mida kultuuripärandiasutused soovivad levitada, näiteks kirjandusteosed, audiovisuaalteosed, fotod, videomängud, tarkvara, helisalvestised ja ainulaadsed kunstiteosed, sealhulgas teosed, mis ei ole kunagi olnud kaubanduskäibes, näiteks plakatid, teabelehed, rindelehed või audiovisuaalteosed ning avaldamata teosed. Portaal pakub ka üksikasju enam kaubanduskäibes mitte olevate teoste kasutuse kohta (nt litsentside või erandite teavet).

Portaali veel üks oluline funktsioon on pakkuda teavet õiguste omanikele kättesaadavate loobumismehhanismide kohta ning lihtsustada õiguste omanikel oma teoste eemaldamist süsteemist.Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) vastutab enam kaubanduskäibes mitte olevate teoste ühtse veebiportaali loomise ja haldamise eest. Üldsusel on juurdepääs portaalile ja see on EUIPO veebilehel.Kultuuripärandiorganisatsioon või kollektiivse esindamise organisatsioon saab avaliku kasutajana juurdepääsu enam kaubanduskäibes mitte olevate teoste portaalile ning taotleda oma organisatsiooni registreerimist portaali kasutajaks. Selleks saab täita kasutaja registreerimisetaotluse vormi siin.

Kasutaja registreerimise taotlust käsitleb kas riiklik kontaktpunkt (liikmesriikides, kus on kontaktpunkt olemas) või EUIPO haldur (liikmesriikides, kus määratud kontaktpunkt puudub).Õiguste omanikuna võite igal ajal loobuda litsentsimehhanismist või erandi või piirangu kohaldamisest oma teostele. Loobumine saab olla kas üldine või konkreetne.

Üldine loobumine kehtib kõigi teoste, kõigi litsentside või erandi või piirangu alla kuuluvate kasutusviiside suhtes. Õiguste omanik võib esitada üldise loobumise taotluse, täites portaalis selle vormi.

Konkreetset loobumist kohaldatakse teatud teoste, konkreetsete litsentside või erandi või piirangu alla kuuluvate kasutusviiside suhtes. Konkreetse loobumise taotlemise alustamiseks peab õiguste omanik leidma portaali konkreetse kande või kanded ja täitma loobumisvormi leitud kande (kannete) kohta.

Portaal lihtsustab loobumismehhanismi kasutamist. Loobumistaotluse alustamine portaalis ei muuda siiski loobumist kehtivaks. Loobumistaotlust menetlevad väljaspool portaali organisatsioonid, kellel on õigus käsitleda loobumistaotlusi liikmesriigis (liikmesriikides).

Lisateave funktsioonide ja võimaluste kohta õiguste omanikule on portaalis.Jah, leiate kasutajajuhendid allolevate linkide kaudu. Need on kasulikud igat liiki kasutajatele sissejuhatusena portaali funktsioonidesse või tehnilise juhendina selle kasutamisel.Kui teil on küsimusi või vajate tehnilist abi, võtke meiega ühendust aadressil outofcommerceworks@euipo.europa.eu. Et aidata meil probleem tuvastada, soovitame lisada oma kasutajanime ja (kui võimalik) portaalis esinenud probleemi või saadud veateate kuvahõive.This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.