Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Kiirmenetluse (Fast Track) tingimused

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) pakub kaubamärgi taotlejaile nende taotluse kiirema kontrolli ja avaldamise võimalust, kui taotlus vastab Fast Track menetluse tingimustele.

Taotluse EUIPOsse laekumisel kontrollivad ja hindavad ameti töötajad, kas sellest võib saada kehtiv kaubamärk. Mida keerukam taotlus, seda rohkem kulub kontrollimiseks aega. Seetõttu töödeldakse kindlatele tingimustele vastavaid taotlusi kiiremini ja nende avaldamiseni ehk registreerimise esimene etapini jõudmiseks kulub samuti vähem aega. Kiirmenetluse ingliskeelne nimetus on „Fast Track“.


Fast Track menetluses on kontrolliperiood lühem

 

Mis on selle menetluse eelised?

 • Menetlus on kiirem. Võrreldes tavamenetlusega avaldatakse taotlus vähemalt poole kiiremini.
 • Menetlus on kindlam. Kiirmenetluse taotluse esitamisel tuleb valida kaupade ja teenuste nimetused ühtlustatud andmebaasist, mille EUIPO ja kõik intellektuaalomandiametid Euroopa Liidus on juba kinnitanud. See vähendab oluliselt puudusi ning võite olla kindel, et valite õiged nimetused.

Meie teeninduskvaliteedi lisateave on EUIPO kvaliteedi veebilehel teenuste hartas.

 

Kuidas täita Fast Track menetluse tingimusi?

Et taotlus vastu võetaks, peab olema täidetud kaks põhitingimust:

 • Taotletava kaubamärgi kaupade ja teenuste nimetused tuleb valida EUIPO kinnitatud nimetuste andmebaasist. 5-etapilises vormis juhendatakse, kuidas teha valikuid, nii et taotlust saaks menetleda Fast Track korras.
 • Lõiv tuleb tasuda kohe: taotlust hakatakse kontrollima alles siis, kui lõiv on tasutud. Kui lõiv makstakse viivitamatult ning taotluse esitamisel ja kontrollimisel ei leita puudusi, menetletakse taotlus Fast Track korras.

Kui maksate ameti arvelduskonto kaudu, debiteeritakse see viivitamatult. Kui maksate pangaülekandega, tuleb ülekanne teha kohe pärast taotluse esitamist. 

Kuigi mõned taotlused võivad esitamise ajal vastata Fast Track kiirmenetluse tingimustele, ei pruugi need hiljem neile enam vastata. Seda võivad põhjustada puudused, nt ei ole kaubamärk, mida soovite registreerida, piisavalt eristav. Kui teie taotlus ei vasta enam Fast Track tingimustele, teatatakse teile sellest kirjalikult.

 

Fast Track: täielikud tingimused

 1. Taotleja alaline asukoht peab olema Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP). Kui alaline asukoht EMPs puudub, peab taotleja määrama volitatud esindaja.
 2. Kaubamärk ei tohi olla kollektiivkaubamärk või sertifitseerimismärk.
 3. Ärge küsige taotluses liikmesriikide või Euroopa otsingut.
 4. Prioriteet või vanemus:
  • prioriteedi/vanemuse nõuet ei tohiks olla;
  • kui aga prioriteeti/vanemust nõutakse, võib kaubamärgid, millele nõue tugineb, importida taotlemise ajal andmebaasist TMView, või
  • kui nõutakse prioriteeti/vanemust ja seotud kaubamärk (kaubamärgid) TMView andmebaasis puudub (puuduvad), tuleb lisada vastav tõend.
 5. Kui taotletakse näituseprioriteeti, on Fast Track menetlus siiski võimalik, kui lisatakse vastav tõend.
 6. Kaubamärk peab olema üks järgmistest: sõnamärk, kujutismärk, kujumärk, helimärk.
 7. Kui kaubamärk on kujutismärk või kujumärk, ei saa värvinõudeid enam esitada.
 8. Kui kaubamärk on kujutismärk, kujumärk või helimärk, tuleb lisada vastavad nõuetekohased lisafailid.
 9. Kõik kaupade ja teenuste loetelu nimetused peavad olema valitud EUIPO kinnitatud nimetuste andmebaasist.
 10. Maksta tuleb aktsepteeritud maksemeetodil. Maksmine kolmanda isiku arvelduskonto kaudu ei ole Fast Track menetluses siiski lubatud.
 11. Lõivude maksmisel on järgmised tingimused:
  • krediitkaardi kasutamisel erinõuded puuduvad;
  • pangaülekande korral peab taotleja 1) kasutama vormil genereeritud pangaülekande koodi ja kaubamärgi numbrit, et fail identifitseerida; 2) tegema ülekande kohe ning 3) eelistatult tegema iga esitatud taotluse kohta eraldi makse;
  • arvelduskonto omanikud peavad valima maksevormil võimaluse „debiteeri kohe“.
 12. Kui taotluse keel ei ole üks EUIPO viiest keelest (hispaania, inglise, itaalia, prantsuse ja saksa keel), peab taotleja nõustuma EUIPO pakutud tõlkega teise keelde, mis on valitud ameti viie keele hulgast.

Pangaülekandega maksed, mis sisaldavad asjaomase tehingu koodi, peavad laekuma ametile üheksa päeva jooksul taotluse esitamisest. Selle nõude eiramisel ei taga amet Fast Track menetluse tähtaegadest kinnipidamist.

Prindi täielikud tingimused
 

Kõik ajapiirangute viited on esitatud näitlikustamise eesmärgil ega ole ametile siduvad.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.