Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Lõivud ja nende maksmine

 

ELi kaubamärgi registreerimiseks tuleb esitada vastav taotlus. Iga taotluse kohta tuleb tasuda ühekordne lõiv.
Lõivu summa oleneb järgmisest:
  • kas taotlus esitatakse elektrooniliselt;
  • kas märk on ELi üksikkaubamärk, ELi kollektiivkaubamärk või ELi sertifitseerimismärk;
  • mitut kaupade ja/või teenuste klassi hõlmab taotlus (tavaliselt tuleb arvestada kahe lõivuga – põhilõiv ja iga klassi lõiv).
Lõivustruktuuri lisateave on meie veebilehe jaotises „Lõivud ja maksed“. Taotlusega hõlmatud klasside arvust ja taotluse esitamise meetodist oleneva täpse lõivusumma saab arvutada lõivukalkulaatoriga.
Esialgse esitamiskuupäeva säilitamiseks tuleb põhilõiv ja iga klassi lõiv (kui asjakohane) tasuda 1 kuu jooksul taotluse esitamisest. Kui lõivu 1 kuu jooksul ei tasuta, ei säilitata esialgset kuupäeva.


Esitamiskuupäev on taotluse esitamise kuupäev, kui taotlus vastab järgmistele nõuetele:
  • taotluse lõiv on tasutud;
  • taotlus on ELi kaubamärgi registreerimise nõue;
  • taotluses on taotleja tuvastamise teave;
  • taotluses on kaubamärgi kujutis;
  • taotluses on kaubamärgi kaupade/teenuste loetelu.
Kui mis tahes eespool kirjeldatud nõue on täitmata, saadetakse puuduste kiri, millega palutakse taotlejal esitada puuduv teave 2 kuu jooksul pärast puuduste kirja kättesaamist. Seda tähtaega ei pikendata. Esitamiskuupäev muudetakse kuupäevaks, mil on esitatud kogu kohustuslik teave ja tasutud makse.

Lisateave: vt suuniste A osa (üldeeskirjad) jaotis 3 (lõivude, kulude ja tasude maksmine).


Aktsepteeritavad makseviisid on tavaliselt pangaülekanne, ameti juures avatud arvelduskontolt debiteerimine ning krediit- või deebetkaardimakse (ainult teatud veebiteenuste korral).
Taotluse elektroonilisel esitamisel soovitatakse enamikul kasutajatel tasuda krediit- või deebetkaardiga, v.a kui nad on ELi kaubamärgi süsteemi regulaarsed või sagedad kasutajad – sel juhul soovitatakse avada arvelduskonto.
Kui valite tasumise pangaülekandega, märkige vastuvõtuteates olev tehingu pangakood. Teise variandina võite oma pangale esitamiseks kasutada koostatud vormi.
Vt makseviiside lisateave ameti veebilehe jaotises „Lõivud ja maksed“.


Seda saab teha veebis, laadides alla vastava vormi ja täites selle.

Deposiit peab olema vähemalt 1000 eurot. Vt põhikasutajate programmi registreerimise eeliseid ja lisateave kasutajapiirkonna (User Area) jaotises.
 
Vt ka ameti täitevdirektori 18. septembri 2017 otsus nr EX‑21-5 (lõivude ja maksude tasumismeetodid ning lõivude ja maksude ebaolulise osa kindlaksmääramine).


Arvelduskonto süsteemi peaeelis on, et saate tähtajaga piiratud taotlusi ja päringuid (nt vastulaused või kaebused) esitada ka tähtaja viimasel päeval. Kui arvelduskontol on piisavalt vahendeid, peetakse selle tulemusena makse tehtuks sel konkreetsel kuupäeval.
Üldreeglina on maksekuupäev debiteerimisnõude vastuvõtmise kuupäev, ka siis, kui arvelduskontot debiteeritakse hiljem.
Amet soovitab tungivalt, et sagedad kasutajad avaksid EUIPO juures arvelduskonto.

Vt põhikasutajate programmi registreerimise eeliseid.


Kui kasutate arvelduskontot, debiteeritakse summa kontolt vaikimisi kohe, kui kasutate suvandit „Debiteeri kohe“. Kui eelistate teha makse alles 1-kuulise tähtaja lõpus, märgistage ruut „Debiteeri hiljem“. Kui olete taotluse juba esitanud, kasutage elektrooniliste teadete all spetsiaalset toimingut „Debiteeri kohe (ainult arvelduskonto omanikele)“, märkides taotluse numbri ja nõudes oma arvelduskonto kohest debiteerimist.


One month from the date you filed the application.

However, the examiners will deal with the applications and their related communications only when the fee has been paid. If the basic fee is not paid within 1 month from the date the Office received the application, the provisional filing date will be lost.

For more information, see the Guidelines Part A, General Rules, Section 1, Means of Communication, Time Limits.
Further information regarding time limits and deadlines.


Ei jäeta, kuid esitamiskuupäev on nüüd makse laekumise, mitte taotluse laekumise kuupäev.


Ei saa, sest toimik suletakse ja peate esitama täiesti uue taotluse.


Ei. ELi kaubamärgi lõiv tuleb maksta taotluse esitamisel ja lõive, mille maksetähtaeg on saabunud, ei tagastata.
Lõivude tagastamise lisateave: vt suuniste A osa (üldeeskirjad) jaotis 3 (lõivude, kulude ja tasude maksmine).


Täiendava loetelu saatmisel kas veebitaotluse manusena või samal päeval faksiga saate paberkandjal esitatavate dokumentide lõivu (+150 eurot) kirjaliku makseteate. Kaupade ja teenuste täiendav loetelu loetakse esitatuks alles pärast paberkandjal esitatavate dokumentide lõivu tasumist. Seda peaksid meeles pidama eelkõige taotlejad, kes ei vali või ei lisa veebis esitatud taotlusele kaupu ega teenuseid kartusest, et sellest muutub esitamiskuupäev.
Kui paberkandjal esitatavate dokumentide lõiv (+150 eurot) tasutakse 1 kuu jooksul taotluse esitamisest, säilib esialgne esitamiskuupäev. Kui lõiv tasutakse hiljem, aga teates märgitud 2-kuulise tähtaja jooksul, saab esitamiskuupäevaks täislõivu maksmise kuupäev.
Seetõttu soovitab EUIPO tungivalt, et taotlejad sisestaksid kaubad ja teenused veebis esitatava taotluse ettenähtud väljale. Vastasel juhul kaasnevad lisakulud ja kaubamärgitaotluse käsitlemine on aeglasem. Samuti võib sellest muutuda esitamiskuupäev. Loetelu aitab koostada kaupade ja teenuste kirjelduse koostamisvahend.

Kaubamärgilõivude lisateave on jaotises „Lõivud ja maksed“.


Siin lehel olevad küsimused ja vastused on üksnes teabeks ning ei ole õiguslik alus. Üksikasjalik teave on jaotistes „Euroopa Liidu kaubamärgi määrused“ ja „Ühenduse disainilahenduse määrused“ või „Kaubamärgijuhendid“ ja „Disainilahenduste juhendid“.

Lisateave isikuandmete töötlemise kohta EUIPOs onandmekaitseteates.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.