Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

 

Otse EUIPO-le makstavad lõivud

Otse EUIPO-le makstavate lõivude loetelu
Lõivu kood Lõivu kirjeldus Summa
F-001 Euroopa Liidu (EL) kaubamärgi taotlemise põhilõiv (ELi kaubamärgi määruse artikli 31 lõige 2) 1000 €
F-001 ELi kaubamärgi elektroonilise taotlemise põhilõiv (ELi kaubamärgi määruse artikli 31 lõige 2) 850 €
F-002 ELi kaubamärgi lõiv teise kaupade ja teenuste klassi eest (ELi kaubamärgi määruse artikli 31 lõige 2) 50 €
F-002 ELi kaubamärgi lõiv iga kaupade ja teenuste klassi eest alates kolmandast klassist (ELi kaubamärgi määruse artikli 31 lõige 2) 150 €
F-001 ELi kollektiivkaubamärgi või ELi sertifitseerimismärgi taotlemise põhilõiv (ELi kaubamärgi määruse artikli 31 lõige 2 ja artikli 74 lõige 3 ning artikli 83 lõige 3 ) 1800 €
F-001 ELi kollektiivkaubamärgi või ELi sertifitseerimismärgi elektroonilise taotlemise põhilõiv (ELi kaubamärgi määruse artikli 31 lõige 2 ja artikli 74 lõige 3 või artikli 83 lõige 3) 1500 €
F-002 ELi kollektiivkaubamärgi või ELi sertifitseerimismärgi lõiv teise kaupade ja teenuste klassi eest (ELi kaubamärgi määruse artikli 31 lõige 2 ja artikli 74 lõige 3 või artikli 83 lõige 3) 50 €
F-002 ELi kollektiivkaubamärgi või ELi sertifitseerimismärgi lõiv iga kaupade ja teenuste klassi eest alates kolmandast klassist (ELi kaubamärgi määruse artikli 31 lõige 2 ja artikli 74 lõige 3 või artikli 83 lõige 3) 150 €
F-003 Riiklike otsinguaruannete lõiv
*12 eurot korrutatuna ELi kaubamärgimääruse artikli 43 lõikes 2 osutatud tööstusomandi õiguskaitse keskametite arvuga (praegu 60 eurot, mis vastab 5 keskametile)
60 €
F-005 Vastulause esitamise lõiv (ELi kaubamärgi määruse artikli 46 lõige 3) 320 €
F-012 ELi kaubamärgi pikendamise põhilõiv (ELi kaubamärgi määruse artikli 53 lõige 3) 1000 €
F-012 ELi kaubamärgi elektroonilise pikendamise põhilõiv (ELi kaubamärgi määruse artikli 53 lõige 3) 850 €
F-012 ELi kaubamärgi pikendamise lõiv teise kaupade ja teenuste klassi eest (ELi kaubamärgi määruse artikli 53 lõige 3) 50 €
F-012 ELi kaubamärgi pikendamise lõiv iga kaupade ja teenuste klassi eest alates kolmandast klassist (ELi kaubamärgi määruse artikli 53 lõige 3) 150 €
F-012 ELi kollektiivkaubamärgi või ELi sertifitseerimismärgi pikendamise põhilõiv (ELi kaubamärgi määruse artikli 53 lõige 3 ja artikli 74 lõige 3 või artikli 83 lõige 3) 1800 €
F-012 ELi kollektiivkaubamärgi või ELi sertifitseerimismärgi elektroonilise pikendamise põhilõiv (ELi kaubamärgi määruse artikli 53 lõige 3 ja artikli 74 lõige 3 või artikli 83 lõige 3) 1500 €
F-012 ELi kollektiivkaubamärgi või ELi sertifitseerimismärgi pikendamise lõiv teise kaupade ja teenuste klassi eest (ELi kaubamärgi määruse artikli 53 lõige 3 ja artikli 74 lõige 3 või artikli 83 lõige 3) 50 €
F-012 ELi kollektiivkaubamärgi või ELi sertifitseerimismärgi pikendamise lõiv iga kaupade ja teenuste klassi eest alates kolmandast klassist (ELi kaubamärgi määruse artikli 53 lõige 3 ja
artikli 74 lõige 3 või artikli 83 lõige 3)
150 €
F-016 Lisalõiv pikendamislõivu hilinenud tasumise või pikendamistaotluse hilinenud esitamise eest (ELi kaubamärgi määruse artikli 53 lõige 3): 25% hilinenud pikendamislõivust, kuni 1500 eurot 25%
(kuni 1500 €)
F-017 Õiguste äravõtmise või kehtetuks tunnistamise taotlemise lõiv (ELi kaubamärgi määruse artikli 63 lõige 2) 630 €
F-018 Kaebuse esitamise lõiv (ELi kaubamärgi määruse artikli 68 lõige 1) 720 € (kaubamärgid)
800 € (disainilahendused)
F-019 Tähtaja ennistamise taotluse lõiv (ELi kaubamärgi määruse artikli 104 lõige 3) 200 €
F-020 Lõiv taotluse eest muuta ELi kaubamärgi taotlus või ELi kaubamärk (ELi kaubamärgi määruse artikli 140 lõige 1, ka koostoimes artikli 202 lõikega 1): a) riikliku kaubamärgi taotluseks, b) liikmesriike nimetavaks registreeringuks vastavalt Madridi protokollile 200 €
F-023 Lõiv registreeritud ELi kaubamärgiga (ELi kaubamärgi määruse artikli 26 lõige 2) või ELi kaubamärgi taotlusega (ELi kaubamärgi määruse artikli 26 lõige 2) seotud litsentsi või muu õiguse registreerimise taotluse eest: a) litsentsi andmine, b) litsentsi üleandmine, c) asjaõiguse loomine, d) asjaõiguse üleandmine, e) sundtäitmine
(200 eurot registreeringu kohta, aga kui ühes taotluses või ühel ajal esitatakse mitu avaldust, siis kokku mitte üle 1000 euro)
200 €
(kuni 1000 €)
F-024 Litsentsi või muu õiguse registrist kustutamise lõiv (ELi kaubamärgi määruse artikli 29 lõige 3; 200 eurot kustutamise eest, aga kui ühes taotluses või ühel ajal esitatakse mitu avaldust, siis kokku mitte üle 1000 euro) 200 €
(kuni 1000 €)
F-025 Registreeritud ELi kaubamärgi muutmise lõiv (ELi kaubamärgi määruse artikli 54 lõige 4) 200 €
F-026 ELi kaubamärgi taotluse ärakirja (ELi kaubamärgi määruse artikli 114 lõige 7), registreerimistunnistuse ärakirja (ELi kaubamärgi määruse artikli 51 lõige 2) või registriväljavõtte (ELi kaubamärgi määruse artikli 111 lõige 7) väljastamise lõiv
Kinnitamata ärakiri või väljavõte (10 eurot)
Kinnitatud ärakiri või väljavõte (30 eurot)
* Elektrooniliselt tasuta
10 €
30 €
F-027 Toimikuga tutvumise lõiv (ELi kaubamärgi määruse artikli 114 lõige 6) 30 €
F-028 Toimiku dokumentide ärakirjade väljastamise lõiv (ELi kaubamärgi määrus artikli 114 lõige 7)
Kinnitamata ärakiri (10 eurot)
Kinnitatud ärakiri (30 eurot + 1 €/lk alates 11. lk-st)

10 €

30 €
+ 1 €/lk alates 11. lk-st

F-029 Toimikus sisalduva teabe edastamise lõiv (ELi kaubamärgi määruse artikli 114 lõige 9) 10 €
F-030 Tagastatavate menetluskulude määramise arutamise lõiv (ELi kaubamärgi määruse artikli 109 lõige 8) 100 €
F-033 Menetluse jätkamise lõiv (ELi kaubamärgi määruse artikli 105 lõige 1) 400 €
F-034 Lõiv registreeritud ELi kaubamärgi (ELi kaubamärgi määruse artikli 56 lõige 9) või ELi kaubamärgi taotluse (ELi kaubamärgi määruse artikli 50 lõige 4) osadeks jagamise avalduse eest 250 €
W-001 Ametis rahvusvahelise taotluse esitamise lõiv (ELi kaubamärgi määruse artikli 184 lõige 4) 300 €
Otse EUIPO-le makstavate lõivude loetelu
Lõivu kood Lõivu kirjeldus Summa
Üksiklõiv liitu nimetava rahvusvahelise registreeringu eest.
B osa I jaotise punktis 1 või 2 sätestatud lõivu summa on järgmiste summade ekvivalent Šveitsi frankides, nagu on kehtestanud WIPO peadirektor vastavalt Madridi kokkuleppe ja protokolli kohaste ühiseeskirjade eeskirja 35 lõikele 2
M-001 Üksikkaubamärgi eest 820 €
M-002 ning teise kaupade ja teenuste klassi eest 50 €
M-002 ning rahvusvahelise registreeringuga hõlmatud iga kaupade ja teenuste klassi eest alates kolmandast klassist 150 €
M-001 Kollektiivkaubamärgi või sertifitseerimismärgi eest 1400 €
M-002 ning teise kaupade ja teenuste klassi eest 50 €
M-002 ning iga kaupade ja teenuste klassi eest alates kolmandast klassist 150 €
Üksiklõiv liitu nimetava rahvusvahelise registreeringu pikendamise eest
B osa II jaotise punktis 1 nimetatud lõivu summa on järgmiste summade ekvivalent Šveitsi frankides, nagu on kehtestanud WIPO peadirektor vastavalt Madridi kokkuleppe ja protokolli kohaste ühiseeskirjade eeskirja 35 lõikele 2
M-012 Üksikkaubamärgi eest 820 €
M-012 ning teise kaupade ja teenuste klassi eest 50 €
M-012 ning rahvusvahelise registreeringuga hõlmatud iga kaupade ja teenuste klassi eest alates kolmandast klassist 150 €
M-012 Kollektiivkaubamärgi või sertifitseerimismärgi eest 1400 €
M-012 ning teise kaupade ja teenuste klassi eest 50 €
M-012 ning rahvusvahelise registreeringuga hõlmatud iga kaupade ja teenuste klassi eest alates kolmandast klassist 150 €
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.