Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

VKEde fond 2022 „Ideas Powered for Business“

Osalemiskutse – GR/001/22 (VKEde fond „Ideas Powered for Business“)

Rahastamist VKEde fondi konkursikutse kaudu toetavad Euroopa Komisjon ja EUIPO tänu intellektuaalomandivautšeritele, millega kaasrahastatakse intellektuaalomandiga seotud tegevusi (IP Scan, kaubamärkide ja disainilahenduste kaitse ELis ja väljaspool) ning patentidega seotud tegevus.

Sellel veebilehel on järgmine:

  • konkursikutsed ja lisad;
  • esitamise, hindamise ja tulemustest teatamise ajakava;
  • juurdepääs küsimustele ja vastustele;
  • link juurdepääsuga VKEde fondi veebilehele, kus on üksikasjalik teave, ja taotlusvormile.

 

Konkursikutse

Enne taotlusvormi saatmist soovitame tungivalt läbi lugeda konkursikutset käsitleva ametliku teabe. Saate selle alla laadida kastist allpool. NB! Selle kava toetuste taotlemiseks peab teie ettevõte vastama ametlikule väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete määratlusele.

Kahtluse korral kontrollige seda Euroopa Komisjoni VKEde määratlust käsitlevast teatmikust (kättesaadav kõigis ELi keeltes).

 

PDFi allalaadimine

NB! Autoriteetne teabeallikas on ingliskeelne versioon. Kui tõlgitud versioonide ja ingliskeelse versiooni vahel esineb vastuolusid, on ülimuslik ingliskeelne versioon.

 

Muudatus

Muudatus on seoses 1. vautšeriga seotud eelarve suurendamisega 10 000 000 euro võrra, maksimaalselt 25 000 000 euroni.

Muudatuses on konkursikutse üksikasjalik kohandus.

PDFi allalaadimine

Konkursikutsete lisad

Intellektuaalomandi eeldiagnositka maksimumsummade loetelu ELi riikide kaupa Kuva Peida

PDFi allalaadimine

Updated with the inclusion of Cyprus from 01/04/2022

 

Menetlusest kõrvalejätmise olukorrad Kuva Peida

Finantsmääruse artikli 136 lõike 1 punktides a–h sätestatakse menetlusest kõrvalejätmise olukorrad.

PDFi allalaadimine

 

Avaldus esindajatele Kuva Peida

Esindaja: Kes tahes kolmas isik (füüsiline või juriidiline), keda VKE nõuetekohaselt volitab teda käesolevas menetluses seaduslikult esindama ning kes täidab ja esitab e-vormi taotleja nimel.

Kui VKE kavatseb kasutada taotluse esitamiseks välisesindajat, tuleb täita ja allkirjastada avaldus ning edastada see esindajale, kes saab selle üles laadida koos taotlusega ja esitada taotleja nimel.

DOCXi allalaadimine

 

Toetusotsuse näidis (vautšer) Kuva Peida

Vautšer antakse ameti otsusel (toetusotsus), seega tehakse näidis taotlejatele kättesaadavaks teavituseks.

Toetusotsus – VAUTŠER 1

PDFi allalaadimine

 

Toetusotsus – VAUTŠER 2

PDFi allalaadimine

 

Üldtingimused

PDFi allalaadimine

 

 


Ajakava ja eeskirjad

Konkursikutse avaldatakse vastavalt esialgsele ajakavale allpool:

Konkursikutse taotlusperiood:

10.1.–16.12.2022

Esitatud avalduste hindamisperioodi

iganädalane tähtaeg on reede

Hindamise ja teatamise periood

10 tööpäeva alates iganädalasest tähtajast

 

Iganädalane tähtaeg tähendab, et kõik eelneval nädalal esitatud taotlused lähevad hindamisele.

Kui amet pöördub hindamisprotsessi ajal taotleja poole lisateabenõudega, peatatakse ameti nõude esitamise kuupäeval hindamise ja teatamise periood. Ajavahemik jätkub alates kuupäevast, mil saadakse nõutud teave või läbivaadatud dokumendid.

Taotlejatele teatatakse individuaalselt hindamisprotsessi tulemused elektroonilisel vormil (eForm) esitatud kontaktisikute e-postile. Taotleja vastutab, et elektroonilisel vormil on kontaktisikute e-posti aadress õige.

See teade sisaldab järgmist:

  • edutute taotlejate korral äraütleva otsuse põhjendus;
  • edukate taotlejate korral positiivse otsuse kinnitus ja lisana toetuse andmise otsuse (VAUTŠERI) koopia. Kui taotleti vautšerit 1 ja vautšerit 2, saadetakse kummagi vautšeri kohta kaks eraldi toetusotsust.

NB! Vautšerid ei ole tagasiulatuvad, nendega ei saa hüvitada tegevuskulusid, mis tekkisid enne toetusotsuse saamist.

Kui kogu toetus on ära kasutatud enne konkursikutse lõppu, sulgetakse veebitaotluste süsteem eForm ja taotlejatele teatatakse sellest VKEde FONDi veebilehel.

Küsimused ja vastused

Käesoleva kutsega seotud eriküsimused tuleb esitada EUIPO teabekeskusele aadressil

information@euipo.europa.eu

Tutvuge esmalt korduvate küsimuste jaotisega, sest amet kasutab seda, et avaldada vastuseid mis tahes küsimustele, et tagada kõikide võimalike taotlejate võrdne kohtlemine.

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.