Kaupade ja teenuste kirjelduse koostamisvahend

Haldab Tmclass

Vaata spikrit

Uus loeteluMuuda loendi pealkirja

Loetelu on eesti keeles
Loetelu on muudetud.
Kas soovite muudatused salvestada? Ei Jah
Vaadete filtrimine

See loetelu on 100% ühtlustatud andmebaasiga vastavuses. Kiiremaks registreerimiseks võite kasutada Fast Tracki.

Oma nimetuste loetelu koostamiseks kasutage ülaloleva jaotise „Lisage termineid“ suvandeid
Kehtib ühtlustatud andmebaasis:: See valideeritud ühtlustatud andmebaasi nimetus võimaldab kasutada taotluse kiirmenetlust.
Kinnitamata: see nimetus ei ole vastuvõetav või tuleb seda täpsustada. Kaaluge üksnes heakskiidetud nimetuste kasutamist.
Palun vaadake soovitusi. Teile pakutakse sarnaseid kinnitatud termineid ja alternatiivseid klassifikatsioone.: Kaubamärgitaotluse menetleja kontrollib teie klassifikatsiooni käsitsi. Kui klassifitseerimist on vaja muuta, lükkub registreerimine edasi.
Kinnitamine ei ole võimalik.: Ühtlustatud andmebaasis seda nimetust ei leitud.