Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Kuidas lisada taotlusesse üle 10 disainilahenduse?

Kui taotlete ühenduse registreeritud disainilahendust, on kasulik teada, et ühte taotlusse saab lisada üle 10 samade põhiandmetega disainilahenduse.

Samade põhiandmetega disainilahendused kuuluvad samasse tooteliiki ja on loetletud tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise Locarno klassifikatsiooni samas klassis.

Taotluse disainiteabe jaotises saab teha mitu disainilahenduse taotlust, klõpsates uue taotluse nuppu.

Disainilahendus(t)e teave

Avanevast rippmenüüst saate valida võimaluse luua mitu disainilahendust. Klõpsake nuppu „Jah" ja sisestage disainilahenduste arv (1–10). Turvalisuse ja toimivuse kaalutlustel ei võimalda süsteem lisada üle 10 disainilahenduse korraga. Üle 10 disainilahenduse lisamiseks järgige allpool kirjeldatud etappe.

Edasi peate valima disainilahendusele vastava tooteliigi Locarno klassifikatsioonist. NB! Kõik disainilahendused, mida soovite kaitsta ühes taotluses, peavad kuuluma samasse Locarno klassi.

Nüüd saate laadida üles disainilahenduste vaated (kuni 7 vaadet disainilahenduse kohta). Klõpsake sirvimisnuppu, valige toimik ja klõpsake üleslaadimisnuppu. Lohistada saab ka dünaamilisi 3D-vaateid järgmistes vormingutes: OBJ, STL ja X3D. Vastuvõetavate failitüüpide ja maksimumsuuruste teave on manuste lehel.

Disainilahenduse vaade

Kui olete üles laadinud 10 disainilahendust, klõpsake salvestamisnuppu ja seejärel uuesti uue taotluse nuppu.

Kui klõpsate salvestamisnuppu, ilmub kokkuvõte kõigist disainilahendustest ja nende vaadetest, mille olete üles laadinud. Saate avada tabeli ükskikkirjeid, et vaadata lisateavet või kirjeid muuta või kustutada.

Disainilahendus(t)e teave

Rohkem korduvaid küsimusi meie veebilehe kasutamise kohta on vastatud jaotises Kasutajatugi.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.