Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Kuidas töötada veebikavanditega

Kõiki veebitaotlusi saab igal ajal salvestada, et jätkata hiljem. Salvestatud taotlused asuvad kasutajapiirkonna (User Area) jaotises Kavandid.

NB! Taotluse salvestamine tähendab üksnes kavandina salvestamist, mitte esitamist. Kavandeid hoitakse kasutajapiirkonnas (User Area) 30 päeva.

Drafts section

Taotluse salvestamiseks kavandina klõpsake taotlusvormi nupul „Salvesta".

Ühenduse registreeritud disainilahenduse taotlusel on nupp „Salvesta" päise suvandites.

'Save' button in the registered Community design application

Muudes taotlustes on nupp „Salvesta" ekraani ülaosas navigatsioonimenüü paremas osas.

'Save' button in trade mark application 'Save' button in the application for a notice of opposition

Kui klõpsate nupul „Salvesta", liigub taotluse kavand kasutajapiirkonna jaotisesse „Kavandid". Kavandite kergemaks leidmiseks tabelist saate lisada kõikidele oma veebitaotlustele tähtedest ja numbritest koosneva isikliku viitenumbri.

Personal reference number in your online application Personal reference number in your online application

Kasutajapiirkonnas (User Area) saab leida taotluse kergesti viitenumbri abil:

Reference column in the drafts table

Jaotises „Kavandid" saate teha järgmist:

  • Taasavada pooleli taotluse, klõpsates ikoonil Re-open icon
  • Kavandi koopia e-postiga saatmiseks valige kavand ja klõpsake nupul „Saada e-posti aadressile"
  • Kavandile teate lisamiseks klõpsake iga rea paremas otsas oleval teate ikoonil Notes icon või toimingute menüü nupul „Teated"
  • Lukustage Open lock icon kavand, et see ei kustuks 30 päeva möödudes automaatselt. NB! Disainikavandeid ei saa lukustada ja need kustutatakse 7 päeva möödudes
  • Kavandi kustutamiseks klõpsake prügikastiikoonil Bin icon või nupul „Kustuta"

Muude olukordade korduvad küsimused on veebis jaotises Kasutajatugi.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.