Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Rahvusvahelise taotluse vormid

Alates 1. oktoobrist 2004 saab ELi kaubamärgi või ELi kaubamärgi taotluse põhjal esitada rahvusvahelise taotluse või hilisema nimetamise taotluse.

 

Rahvusvahelise taotluse vorm

Kohustuslik on kasutada ametlikku vormi (ELKMM artiklid 183 ja 184, ELKMRM artiklid 65 ja 28), mille saab ametist või Rahvusvahelisest Büroost. Rahvusvahelise taotluse võib esitada veebis:

Esitage rahvusvaheline taotlus veebis

Rahvusvahelise taotluse esitamisel tuleb EUIPO-le tasuda edastuslõiv 300 eurot. Kõik muud rahvusvahelise taotlusega seotud lõivud tasutakse otse WIPO-le. Kõik EUIPO-le saadetud rahvusvahelise taotlusega seotud maksed tagastatakse taotlejatele. Lõivude lisateave on WIPO veebilehel lõivude tasumise jaotises.

Lisateave rahvusvaheliste taotluste esitamise kohta, kus EUIPO on päritoluamet, on suuniste M osas „Rahvusvahelised märgid“

 

 

Hilisema nimetamise vorm

Kohustuslik on kasutada ametlikku vormi:

  • inglise, prantsuse või hispaania keele korral kasutage vastavat WIPO vormi (MM4).
     
  • Muu 20 ametliku keele (v.a iiri keele) korral kasutage EUIPO vormi (EM4). Sellel on sama sisu ja peaaegu sama paigutus kui WIPO vormil (MM4).

Hilisema nimetamise taotluse juurde kuulub lõivuarvestusvorm (PDF, Word). Kui see vorm ei ole täidetud õiges keeles (keeles, milles rahvusvaheline taotlus WIPO-le esitatakse) või kui seda ei ole vormile EM4 lisatud, ei võta WIPO taotlust vastu.

 

Rahvusvahelise taotluse ja hilisema nimetamise vormid ELi kehtivuspiirkonnaks nimetamisel (EUIPO kui nimetatud amet)

Alates 1. oktoobrist 2004 on võimalik nimetada kehtivuspiirkonnaks Euroopa Liitu, kasutades WIPO vorme

  • MM2 (üksnes Madridi protokollist lähtuv rahvusvahelise registreeringu taotlus)

  • MM4 (rahvusvahelise registreeringuga seotud hilisem nimetamine)

WIPO muutis vorme, et taotleja saaks valida uue teise keele ülejäänud EUIPO nelja töökeele hulgast ELi kehtivuspiirkonnaks nimetamisel.

Kui rahvusvahelises taotluses taotletakse vanemust, tuleb Euroopa Liitu nimetavale rahvusvahelisele taotlusele või Euroopa Liidu hilisema nimetamise taotlusele lisada eraldi vorm

  • MM17 (vanemusnõue – Euroopa Liit)

 

Euroopa Liitu nimetava rahvusvahelise registreeringu muutmise taotlus

Mis tahes muutmise korral tuleb täidetud muutmistaotlus (märkused) saata otse EUIPO-le Alicantesse.

Et WIPO käsitab tagasiulatuvat muutmist hilisema nimetamisena, tuleb sellisel juhul kõik hilisema(te) nimetamis(t)ega seotud lõivud tasuda otse WIPO-le.

Seetõttu tuleb lisada rahvusvahelise taotluse keeles täidetud WIPO lõivuarvutusvorm (PDF, Word).

 

Euroopa Liitu nimetava rahvusvahelise registreeringu jagamise taotlus

Alates 1. veebruarist 2019 on võimalik taotleda rahvusvahelises registreeringus oleva Euroopa Liidu nimetamise jagamist.
Kohustuslik on kasutada WIPO ametlikku vormi MM22 (sh vastavat lõivu arvutamise lehte), mis on olemas inglise, prantsuse ja hispaania keeles.

Vorm tuleb esitada EUIPO-le rahvusvahelise registreeringu keeles. Et WIPO vorm ei võimalda märkida, mis kaubad ja teenused jäävad esialgsesse registreeringusse, tuleb vormile lisada selle teabega lisaleht vastavalt ELi kaubamärgi rakendusmääruse artiklitele 8 ja 11.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.