Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Kehtetuks tunnistamine

 

Kehtetuks tunnistamise taotluse võib esitada EUIPO-le iga füüsiline või juriidiline isik või pädev ametiasutus. Kehtetuks tunnistamise taotluse eest tuleb tasuda lõiv.
 
Kehtetuks tunnistamise taotluste lisateave on esitatud suunistes „Disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotluste kontrollimine“.


Kehtetuks tunnistamise taotlemislõivu kohta lisateabe saamiseks vt jaotist „Lõivud ja maksed“.


Ühenduse disainilahenduse kehtetuks tunnistamise menetluste puhul peavad taotlejad, kelle elukoht, peamine tegevuskoht või tegelik ja toimiv kaubandusettevõte ei ole EMPs (Euroopa Majanduspiirkonnas), olema ametis esindatud. Ameti esindajate nimekirja saamiseks külastage veebisaiti eSearch plus.


Disainilahenduse kehtetuks tunnistamise menetluses ei ole keelte kasutamise kord sama mis kaubamärgimenetluses.
Kehtetuks tunnistamise taotlus tuleb esitada menetluskeeles, mis on ühenduse vaidlustatud disainilahenduse registreerimiseks esitatud taotluse keel (taotluse esitamise keel), tingimusel et taotluse keel on üks ameti viiest keelest (ühenduse disainilahenduse määruse artikkel 98; ühenduse disainilahenduse rakendusmääruse artikkel 29).
Kui taotluse esitamise keel on muu kui üks ameti viiest keelest, on menetluskeel ühenduse vaidlustatud disainilahenduse registreerimise taotluses märgitud teine keel (ühenduse disainilahenduse määruse artikli 98 lõige 4; ühenduse disainilahenduse rakendusmääruse artikli 29 lõige 1).
Lisateave: suunised „Disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotluste kontrollimine“.


Kehtetuks tunnistamise taotlused esitatakse EUIPO-le, kes on koos ühenduse disainilahenduse kohtutega pädev lahendama ühenduse registreeritud disainilahendustega seotud vaidlusi. Teisalt lahendavad ühenduse registreerimata disainilahendustega seotud vaidlusi üksnes ühenduse disainilahenduse kohtud.
Kui EUIPO ja pädevad riiklikud kohtud (ühenduse disainilahenduse kohtud) või Euroopa kohtud teevad nende vaidluste kohta otsuseid, moodustub aja jooksul kohtulahendite kogu. See dokumenteeritakse ja kommenteeritakse ning seda saavad kõik kasutada.
Kohtulahenditega on võimalik tutvuda veebisaidil eSearch Case Law.


Siin lehel olevad küsimused ja vastused on üksnes teabeks ning ei ole õiguslik alus. Üksikasjalik teave on jaotistes „Euroopa Liidu kaubamärgi määrused“ ja „Ühenduse disainilahenduse määrused“ või „Kaubamärgijuhendid“ ja „Disainilahenduste juhendid“.

Lisateave isikuandmete töötlemise kohta EUIPOs onandmekaitseteates.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.