Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Locarno klassifikatsioon (disainilahendused)

Locarno klassifikatsioon on tööstusdisainilahenduste rahvusvaheline klassifikatsioon, mida haldab Ülemaailmne Intellektuaalomandi Organisatsioon (WIPO). Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) on koostanud Locarno klassifikatsioonil põhineva tooteloetelu (Eurolocarno loetelu), et klassifitseerida nii ühenduse registreeritud disainilahendustes kui ka disainilahenduste taotlustes nimetatud kaupu.

Disainilahenduse taotlusesse kaupu lisades on taotlejal soovitatav kasutada Locarno klassifikatsiooni või EuroLocarno termineid. See lühendab registreerimismenetlust, sest neid termineid ei ole vaja tõlkida. Üldnimetusi kasutades on ka disainilahenduste andmebaaside otsingud tõhusamad ja kokkuvõttes selgus suurem.

Locarno klassifikatsioonist saab otsida EuroLocarno otsinguvahendi abil, mis on olemas kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

 • Otsingukriteeriumid
  Sisestage otsinguväljale nimetus või valige rippmenüü(de)st klass (ja alamklass, kui vaja). Otsingu täpsustamiseks saab otsida sisestatud teksti ja valitud klassi (ning alamklassi) koos.

  Sisestage otsitav nimetus otsinguväljale ja klõpsake otsingunuppu. Otsinguväljale teksti sisestamisel pakub otsinguvahend võimalikke nimetusi.

  Otsingu täpsustamiseks valige otsinguvälja kohal olevast rippmenüüst vajalik klass. Alamklassi saab valida ainult pärast klassi valimist.

  Otsingukeelt saab muuta otsingunupu kohal olevast rippmenüüst.

  NB! Süsteem otsib nimetusi ainult valitud keeles.
   
 • Otsinguteksti valikud
  Otsinguteksti väljal kasutatakse järgmisi kokkuleppeid.
  • „Tekst“ on mis tahes sõna- või numbrimärk. Tekstiväljale võib sisestada mis tahes märgi, kuid tärn (*), küsimärk (?) ja jutumärgid (" ") on erifunktsiooniga metamärgid. Nende tähendust on selgitatud metamärkide jaotises.
  • Otsinguväli on tõstutundetu: näiteks otsingud „pakend“ ja „Pakend“ annavad sama tulemuse.
  • Otsing eirab täpitähti: näiteks otsingud „Müller“ ja „Muller“ annavad sama tulemuse.
  • Metamärkidega (*) ja (?) võib otsingutekstis asendada ühe või mitu märki.
    
 • Metamärgid
  • Metamärgiga saab asendada mis tahes märgi või mitu märki.
  • Küsimärk (?)
   Asendab ühe mis tahes märgi.
   Näide: ingliskeelne otsisõna „compl?ment“ annab tulemuseks nii sõnad „complement“ kui ka „compliment“.
   Otsingutekstis saab kasutada mitut küsimärki.
   NB! Küsimärk ei saa asendada tühikut (tärn saab).
  • Tärn (*)
   Tärn asendab vähemalt ühe mis tahes märgi (sh tühiku).
   Näide: ingliskeelne otsisõna „compl*ment“ annab tulemuseks nii sõnad „compliment“ kui ka „Complete Management“.
   Tärni saab otsingutekstis kasutada koos küsimärgiga.
   Näide: otsisõna „*1?3“ annab tulemuseks nii „123“ kui ka „Farmacia +123“.
  • Jutumärgid (" ")
   Otsitakse ainult täpselt jutumärkides olevat teksti.
   Näide: otsisõna "Hello" annab tulemuseks „Hello“.
    
 • Otsingutulemused
  Otsingutulemused kuvatakse kolme veeruga tabelis (klass, tootenimetus ja tõlge).

  Klassiveerus on klassi- ja alamklassinumbrid.

  Tootenimetuse veerus olevad nimetused ilmuvad teistes Euroopa Liidu keeltes, kui klõpsata tõlke veerus olevat nooleikooni.

 


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.