Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

E-päringu vorm

Siin selgitatakse, kuidas täita toimikuga tutvumise, registritoimingu, pikendamise, muutmise ja esindaja muutmise e-päringu vorme.

E-vormide kasutamiseks peate sisse logima.

E-vorme saab avada mitmeti.

 • Kasutajapiirkonna (User Area) e-teenuste jaotise kaudu (esilehe vasakus servas)
 • EUIPO esilehelt veebiteenuste akna kaudu
 • Otsinguvahendi eSearch plus kaudu

 • E-vormide avamine otsinguvahendi eSearch plus kaudu

  Avage vajaliku kaubamärgi, disainilahenduse või rahvusvahelise registreeringu üksikasjalik vaade, klõpsates päises selle nimetust.

  Liikuge jaotisesse „Toimingud ja teated" ning valige otsitava teema järgi kas Euroopa Liidu kaubamärk (EUTM), ühenduse registreeritud disainilahendus (RCD) või rahvusvaheline registreering (IR).

  Avage e-vorm järgmiste suvandite abil.

  • Tutvumine
  • Registreerimine
  • Pikendamine
  • Esindaja muutmine
  • Muutmine
 • Keeled ja registreerimisnumber

  ELi kaubamärgi või registreeritud disainilahenduse taotlus
  Kui päring on seotud Euroopa Liidu kaubamärgi (EUTM) või ühenduse registreeritud disainilahendusega (RCD), mis on veel taotlusetapis (seda ei ole veel registreeritud), peate kasutama taotluse esimest või teist keelt, mis peab olema Euroopa Liidu ametlik keel.

  Registreeritud ELi kaubamärgid või registreeritud disainilahendused
  Kui päring on seotud juba registreeritud ELi kaubamärgi või ühenduse disainilahendusega, peate kasutama üht viiest EUIPO ametlikust keelest (hispaania, saksa, inglise, prantsuse või itaalia).

  Taotluse või registreeringu number
  Igas registritoimingu taotluses tuleb märkida tööstusomandiõigusega seotud taotluse või registreeringu number (numbrid), mis tuleb importida või otsida asjakohases jaotises. Kui soovite taotleda registritoimingut, mis on seotud tööstusomandiõiguse mõlema vormiga (ELi kaubamärk ja disainilahendus), peate neid taotlema eraldi.

 • Päringu esitaja

  Tunnusnumber
  Kui EUIPO on päringu esitajale varem andnud tunnusnumbri, piisab sellest, kui märgite selle numbri koos omaniku/esindaja nimega.
  Vastasel korral peab päringu esitaja märkima nime, aadressi ja kodakondsuse või registreerimisriigi.

  Viide
  Siia saab päringu esitaja märkida isikliku viite, mida amet kasutab hiljem kirjavahetuses. Viitenumbris tohib olla kuni 30 ladina tähestiku tähte ja numbrit: a–z, A–Z, 0–9. Ärge kasutage tühikuid.

  Kaubamärki käsitlevate edasiste päringute korral kasutage siiski EUIPO antud ametlikku viitenumbrit. Teie isiklikku viitenumbrit kasutatakse ainult seoses teie päringuga ja see ei asenda päringuga seotud kaubamärgi või disainilahenduse viitenumbrit.

  Päringu esitaja liik
  Siin tuleb märkida, kas päringu esitab juriidiline isik (ettevõte) või füüsiline isik.

  Kirjavahetuse aadress
  Esitage postiaadress (kirjavahetuse aadress) ainult siis, kui see erineb ametlikust aadressist.

 • Volinik või õiguste kasutaja

  Kui päringu esitaja on volinik või õiguste kasutaja ning tema alaline asukoht või peamine tegevuskoht või tegelik ja toimiv tööstus- või kaubandusettevõte EI ASU Euroopa Liidus, peab ta määrama enda nimel EUIPO-ga tegutsema kutselise esindaja (üksikasjalik teave on suuniste jaotises).

 • Kaubad ja teenused

  Kui registritoimingu päring on seotud ainult registreeringu või taotluse mõne kauba ja teenusega, märkige, mis kaupade ja teenuste kohta päringu esitate.

 • Allkiri

  Veebivorm tuleb allkirjastada ja märkida allkirjastaja (päringu esitaja) nimi. Vastasel juhul ei saa amet päringut töödelda.

  Kui esialgse omaniku määratud esindaja on määratud ka voliniku või õiguste kasutaja esindajaks, võib ta allkirjastada päringu nii esialgse kui ka uue omaniku nimel.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.