Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Menu

Vaidluste tõhusa lahendamise
juhtumihaldurid

Vaidluste tõhusa lahendamise (EDR) COVID-19 eriteenus väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKE-dele). Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) pakub VKE-dele spetsiaalset veebiteenust nende intellektuaalomandialaste vaidluste lahendamiseks. EDR tähendab vaidluste lahendamist võimalikult tõhusa alternatiivse vaidluse lahendamise mehhanismi abil ning hõlmab vahendamist, lepitamist, abi läbirääkimiste pidamisel ja ekspertide otsuseid.

Eriteenust osutatakse järgmistes EUIPO menetlustes:

  • vastuväited: pärast järelemõtlemisaja lõppu, ainult esindamata VKE-dele;
  • tühistamised, kehtetud ühenduse registreeritud disainilahendused ja edasikaebamised: nii esindamata kui ka esindatud VKE-dele mistahes menetluse staadiumis.

EUIPO eesmärk on VKE-sid kõigis eespool nimetatud menetlustes aidata, määrates neile vaidluste tõhusa lahendamise juhtumihalduri, kes aitab ettevõttel orienteeruda EUIPO ja teiste pakutud vaidluse sõbraliku vahendamise suure hulga võimaluste seas. Eesmärk on leida kõige aja- ja kulusäästlikum protsess, et vältida keerulisi kohtumenetlusi, ressursside kulutamist ja äritegevuse takistamist. Eriteenuse eelis on ka see, et paralleelsed vaidlused riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil on võimalik koondada ühte lahendusprotsessi.

Kuidas see eriteenus välja näeb?

Teenus on jagatud kahte erinevasse faasi ja selle osutamist juhivad EUIPO vaidluste tõhusa lahendamise juhtumihaldurid, kes on kogenud intellektuaalse vara alase töökogemusega vahendajad ja läbirääkijad.

Teenust osutatakse algusest lõpuni kaugteenusena telefoni, e-posti, Microsoft Teamsi või Zoomi kaudu – vastavalt seda taotlenud VKE tehnilistele võimalustele.

Esimene faas: kui EUIPO juhtumihaldur saab eriteenuse kasutamise taotluse, lepitakse esmalt teenuse taotlejaga kokku esimene veebikontakt, et uurida konfidentsiaalses keskkonnas EUIPOs poolelioleva ja kõigi teiste võimalike paralleelselt käimas olevate vaidluste tausta. Eesmärk on saada ülevaatlik pilt VKE majandustegevusest ja konfliktidest, millesse ettevõte on kaasatud. Esimene, interaktiivne ja dünaamiline faas peab mahtuma kuue tunni sisse ja võib toimuda järjest või mitmeks sessiooniks jaotatuna.

Esimese faasi lõpus annab vaidluste tõhusa lahendamise juhtumihaldur mittesiduvaid soovitusi, kuidas võib saada vaidlust tõhusalt lahendada. Soovitused võivad hõlmata veebis vahendamist, lepitamist, abi läbirääkimistel või eksperdi otsuse kaasamist või nende EUIPO või teiste teenusepakkujate osutatavate teenuste kombinatsiooni.

Kui VKE on soovitustega nõus, võtab vaidluste tõhusa lahendamise juhtumihaldur ühendust EUIPOs poolelioleva menetluse teise poolega ja uurib, kas teine pool on nõus püüdma vaidlust ühe soovitatud meetodi abil lahendada.

Teine faas: kui üks soovitatud vaidluse lahendamise meetmetest on valitud, tehakse sellega veebis kohe algust. Valitud meede võib olla vahendamine, lepitamine, eksperdi toel läbirääkimiste pidamine, eksperdi otsus või loetletud teenuste mistahes kombinatsioon.

 


Christoph BARTOS

Nunzio BAMBARA

Nationality: Italian
Languages: IT, EN, ES, FR, DE

Full CV
Christoph BARTOS

Christoph BARTOS

Nationality: Austrian
Languages: EN, DE, ES

Full CV
Sophia BONNE

Sophia BONNE

Nationality: Belgian
Languages: NL, EN, FR, DE, ES

Full CV
Marita BRA

Marita BRA

Nationality: Greek
Languages: EN, FR, ES, EL

Full CV
 
Alexandra CRAWCOUR

Alexandra CRAWCOUR

Nationality: British
Languages: EN, DE, ES, IT

Full CV
Stefano_di_Natale

Stefano di Natale

Nationality: Italian
Languages: IT, EN, ES, FR

Full CV
Julia GARCÍA MURILLO

Julia GARCÍA MURILLO

Nationality: Spanish
Languages: EN, ES, FR

Full CV
Plamena_Georgieva

Plamena GEORGIEVA

Nationality:Bulgarian
Languages:BG, EN

Full CV
 
Gordon HUMPHREYS

Gordon HUMPHREYS

Nationality: British
Languages: EN, FR, ES

Full CV
Philipp von KAPFF

Philipp von KAPFF

Nationality: German
Languages: DE, EN, ES, FR

Full CV
Arkadiusz_Makar

Arkadiusz MAKAR

Nationality: Polish
Languages: PL, EN

Full CV
Virginia MELGAR

Virginia MELGAR

Nationality: French
Languages: FR, EN, ES

Full CV
 
Klaudia_Misztal

Klaudia MISZTAL

Nationality: Polish
Languages: PL, EN, ES

Full CV
Cinzia NEGRO

Cinzia NEGRO

Nationality: Italian
Languages: IT, EN, ES, FR

Full CV
Cinzia NEGRO

Sophie PÉTREQUIN

Nationality:French
Languages:FR, EN, ES

Full CV
André POHLMANN

André POHLMANN

Nationality:German
Languages: DE, EN, ES

Full CV
 
Susy SCARDOCCHIA

Susy SCARDOCCHIA

Nationality: Italian
Languages: DE, EN, ES, IT

Full CV
Kamar SIDAT HUMPHREYS

Kamar SIDAT HUMPHREYS

Nationality: British
Languages: EN, ES, FR

Full CV
Antje SÖDER

Antje SÖDER

Nationality: German
Languages: DE, EN, ES

Full CV
Sven STÜRMANN

Sven STÜRMANN

Nationality: German
Languages: DE, EN, ES

Full CV
 
Katarzyna_Zajfert.jpg

Katarzyna ZAJFERT

Nationality: Polish
Languages: PL, EN, ES, FR

Full CV
 
   
Uuendamiskuupäev 06-05-2021
Kasutame veebilehel küpsiseid, et toetada tehnilisi omadusi, mis tõhustavad teie kasutajakogemust. Kasutame ka analüüsimeetodeid. Lisateave