Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

IPScan illustration lightbulbs

 

Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenus (IP Scan)

Tehke kindlaks oma intellektuaalomand ja lõimige intellektuaalomandistrateegia oma ettevõtte äriplaanidesse.

Intellektuaalomandi kaitse on ainus seaduslik viis vältida unikaalsete ideede, toodete või teenuste kopeerimist või loata kasutamist.

Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenus viib teid otsekontakti riikliku intellektuaalomandiameti eksperdiga, kellega koos vaatate läbi oma ärimudeli, tooted/teenused ja kasvuplaanid.

Koos selgitate välja, mis intellektuaalomandivara tuleks kaitsta ja kuidas see toetaks teie ettevõtte kasvu. Intellektuaalomandi eeldiagnostika ei ole õigusteenus, vaid aitab teie ettevõttel intellektuaalomandit registreerida ja kapitaliseerida nüüd ja tulevikus.

Seda teenust pakutakse allpool märgitud ELi liikmesriikides.

„Väga hea ja asjakohane teenus. Hoidsime aega kokku, saime eksperdinõu ja nüüd on meie kaubamärgid registreeritud, mis suurendab meie ettevõtte väärtust.“

- Laura Andelin, ONIT Sport (Soome)

Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuse põhiteave

Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenus võib olla teie ettevõtte intellektuaalomandistrateegia alustala.

Kaitstud intellektuaalomand hõlmab mitmesuguseid registreeritavaid ja mitteregistreeritavaid varasid, sh kaubamärke, disainilahendusi ja patente. Immateriaalse vara registreerimine ei paku üksnes õiguskaitset, vaid ka eksklusiivsust ja konkurentsieelist turul.

Suure väärtusega intellektuaalomand võib pakkuda uusi sissetulekuallikaid, nt litsentsid, müük või kaubamärgi kooskasutuslepped. Ka finantseerimise taotlemisel peetakse registreeritud intellektuaalomandit tugeva ja toimiva ettevõtte tunnuseks.

  • Analüüsite oma ärimudelit intellektuaalomandieksperdiga
  • Saate teada, millised on teie ettevõtte intellektuaalomandivarad ning kuidas neid registreerida ja hallata
  • Selgitate välja viisid, kuidas kaitsta oma intellektuaalomandivara ja mida teha, kui teie õigusi rikutakse
  • Saate teada, kuidas ennetada intellektuaalomandikonflikte konkurentide või potentsiaalsete partneritega
  • Kavandate oma ettevõtte selge intellektuaalomandistrateegia – mida ja kus registreerida ja kuidas hallata intellektuaalomandit litsentside, partnerluste, rahvusvahelisele turule mineku kaudu jne.

Teie ettevõttel võib olla üks või mitu immateriaalset vara, millest teil aimugi ei ole:

  1. Põhiteave: Teie ettevõtte nimi ja selle veebidomeeni nimi
  2. Registreeritav intellektuaalomand: kaubamärgid, patendid, disainilahendused, kasulikud mudelid, autoriõigused, sordiõigused või geograafilised tähised
  3. Mitteregistreeritav intellektuaalomand:ärisaladused ja registreerimata disainilahendused
 

Intellektuaalomandi eeldiagnostika protsess

Intellektuaalomandi eeldiagnostika on mitmekülgne koostöös teostatav teenus. Eksperdi abiga analüüsite oma ettevõtte intellektuaalomandi kõiki aspekte.

Kuna intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuse käigus hinnatakse teie ettevõtte kõiki immateriaalseid varasid, tuleb eksperdile anda asjakohast teavet. Peate pühendama omalt poolt aega, et koguda nõutav teave, osaleda vestlusel ja teha intellektuaalomandieksperdiga koostööd. Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenusel on kolm etappi:

1. Ettevalmistamine
Ettevalmistusetapis täidab teie ettevõte lühikese enesehindamise küsimustiku. Intellektuaalomandiekspert vaatab selle läbi, et mõista teie ettevõtte seost intellektuaalomandiga.
2. Analüüs
Analüüsietapis vestleb ekspert teiega, et uurida teie ärimudelit, hinnata teie intellektuaalomandit ja leida ettevõtte jaoks sobivaim intellektuaalomandistrateegia.
3. Aruandlus
Aruandlusetapis tutvustab ekspert teile analüüsitulemusi ja annab soovitusi, kuidas lõimida intellektuaalomandistrateegia teie ettevõtte äriplaani.

Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuse aruanne

Eksperdi aruanne sisaldab esimese ja teise etapi järeldusi ning katab viit põhipunkti:

VKE ärimudel ja ettevõtte strateegia

Olemasolevate intellektuaalomandivarade ja muude asjakohaste varade tuvastamine ja analüüs

Intellektuaalomandiotsingute kasutamine

Intellektuaalomandi haldamine ja strateegia: kuidas oma intellektuaalomandivara kõige paremini hallata

Kokkuvõte ja strateegilised soovitused

Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenust hüvitab VKEde fond

Taotlege VKEde fondist intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuse 90% hüvitist.

Pakutav finantstoetus

VKEde fond on toetuskava, mis loodi selleks, et aidata Euroopa väike- ja kesksuurtel ettevõtjatel (VKEd) kaitsta oma intellektuaalomandiõigusi. Intellektuaalomandi eeldiagnostika tellinud VKEd saavad taotleda EUIPO-lt teenuse 90% hüvitist VKEde fondi toetuse näol.

Ainulaadne võimalus ELi VKEdele

Toetuse taotlemiseks peate olema Euroopa Liidus asutatud VKE. Kontrollimaks, kas teie ettevõte vastab toetuse taotlemise tingimustele, vaadake üle ELi ametlik VKE määratlus.

 

VKEde fondi taotlusprotsess ei nõua mitme vormi täitmist ega haldusmenetlusi. Peate esitama vaid põhiteabe, nt oma ettevõtte käibemaksukohustuslase tõendi ja pangakonto numbri.

Alustuseks peate taotlema VKEde fondist toetust ja saama positiivse vastuse. Taotlemine on kiire ja vastus tuleb mõne päevaga.

Lisateave on VKEde fondi kodulehel, kus valige oma riik. Seal võite vaadata ka meie korduvaid küsimusi või võtta meiega otse veebivestluse kaudu ühendust. Võite võtta ühendust ka oma riigi intellektuaalomandiametiga eeltoodud linkidel.

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.