Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Kuidas teha täppisotsingut

Täppisotsing võimaldab otsida EUIPO andmebaasides teavet avaldatud kaubamärkide, disainilahenduste, omanike, esindajate ja ameti otsuste kohta. Täppisotsingu jaotises saab alla laadida ka bülletääne.

Täppisotsingu abil saab teha üksikasjalikumat otsingut järgmistes valdkondades:

 • kaubamärgid
 • disainilahendused
 • omanike andmed
 • esindajate andmed

Täppisotsing võimaldab otsida igas rühmas (kaubamärgid, disainilahendused jne) paljude otsingukriteeriumide järgi. Kasutage seda funktsiooni konkreetsemate otsingutulemuste saamiseks. Võite kohandada otsingut, otsides teatud sõnu või otsides teatud teksti sisaldavaid sõnu/fraase, teatud teksti sisaldavaid ja mittesisaldavaid fraase, metamärke sisaldavaid tekstiosi jne.


 • Täppisotsingu kriteeriumid

  Täppisotsing võimaldab otsingut piiritleda.

  Täppisotsingu vaikekriteeriumid on esitatud hallil paneelil liidese parempoolses osas. Vasakul pool on lisakriteeriumid, mida saab otsingukriteeriumide hulka lisada.

  Otsingukriteeriumi lisamine
  Lisage otsingukriteerium, klõpsates valiku(te)le ekraani vasakus servas. Lisatud valik(ud) kuvatakse otsingukriteeriumide loetelu allosas.

  Otsingukriteeriumi eemaldamine
  Otsingukriteeriumi eemaldamiseks loetelust klõpsake ristimärgil valiku(te) kõrval, mida soovite eemaldada.

  Otsingukriteeriumi eemaldamine

  Et tühjendada andmeväljad ja taastada kohandatud otsingu asemel vaikevalikud, klõpsake nupul „Puhasta kriteeriumid" lehe allosas.

  Seejärel klõpsake vaikekriteeriumide taastamiseks otsingukriteeriumide all nupul „Taasta vaikeseaded".

 • Kohandatud otsingu operaatorid

  Kohandatud otsingu operaatorid („ja", „või", „mitte") võimaldavad täpsustada otsingut mitmetel väljadel. Neid kasutatakse järgmiselt:

  • ja – lisab otsingusse termineid
  • või – pakub alternatiivseid otsingutermineid
  • mitte – välistab otsingust teatud terminid

  Kohandatud otsingu operaatorid kehtivad üksnes otsinguoperaatoriga samal real olevatele otsingukriteeriumidele.

 • Otsinguteksti reeglite rippmenüüd

  Otsingu kitsendamiseks lisage igale otsinguväljale (tekstiosa otsing) reegel, mille saate valida rippmenüüdest („sisaldab", „on", „algab tekstiga", „lõpeb tekstiga").

  Otsinguteksti reeglite rippmenüü

  Valige reegel, mis sobib otsingutekstiga kõige paremini. Näiteks kui otsite teksti „auto", saate erinevaid reegleid kasutades erinevad tulemused:

  • on – kuvatakse vaid sõna „auto" täpsed vasted;
  • sisaldab – kuvatakse kõik tulemused, mis sisaldavad otsinguteksti, olenemata selle asendist tekstijadas, nt „kaasautor";
  • algab tekstiga – kuvatakse kõik tulemused, mis algavad tekstiosaga „auto", nt „autoaken";
  • lõpeb tekstiga – kuvatakse kõik tulemused, mis lõpevad tekstiosaga „auto", nt „mänguauto".

  Viini klassifikatsiooni tekstiväli
  See väli kuvatakse, kui otsite kaubamärkide või disainilahenduste osas.

  Automaattäide aitab teil leida kujutiselementide Viini klassifikatsiooni klassi või alamklassi, esitades soovitusi.

  Tärnil (*) klõpsates avaneb EUIPO kujutiselementide klassifikatsiooni PDF-käsiraamat.

  NB! Viini klassifikatsioon on sisestatud ühenduse disainilahenduste järgmiste Locarno klasside korral: 01.01, 05.05, 09.01, 09.03, 19.04, 19.08 ja 32.00. Klassi 99.00 ei ole taotlustes kasutatud alates 1.1.2009 (kui jõustus Locarno 9. versioon), kuid see esineb varasemates taotlustes.

  Locarno klassifikatsiooni tekstiväli
  See väli kuvatakse valikuna disainilahenduste osas.

  Automaattäide aitab teil leida asjaomaste kaupade Locarno klassifikatsiooni klassi, esitades soovitusi.

  Tärnil (*) klõpsamisel avaneb otsinguvahend DesignClass, mis sisaldab kõikide Euroopa Liidu intellektuaalomandi ametite heakskiidetud laiendatud tootenimetusi.

  Locarno klassifikatsiooni lisateave.

 • Otsinguteksti valikud

  Otsinguteksti väljal kasutatakse järgmisi kokkuleppeid.

  • „Tekst" on mis tahes märk. Tekstiväljale võib sisestada mis tahes märgi, kuid tärn (*), küsimärk (?) ja jutumärgid (" ") on erifunktsiooniga metamärgid. Nende tähendust on selgitatud metamärkide jaotises.
  • Otsinguväli on tõstutundetu: näiteks otsingud „pakend" ja „Pakend" annavad sama tulemuse.
  • Otsing eirab täpitähti: näiteks otsingud „Müller" ja „Muller" annavad sama tulemuse.
  • Metamärkidega (*) ja (?) võib otsingutekstis asendada mis tahes märgi või mitu märki.
 • Metamärgid

  Metamärgiga võib asendada mis tahes märgi või mitu märki.

  Küsimärk (?)
  Asendab ühe mis tahes märgi.

  Näide: ingliskeelne otsisõna „compl?ment" annab tulemuseks nii sõnad „complement" kui ka „compliment".

  Otsingutekstis võib kasutada mitut küsimärki.

  NB! Küsimärk ei asenda tühikut (erinevalt tärnist).

  Tärn (*)
  Asendab vähemalt ühe mis tahes märgi (sh tühikuid).

  Näide: ingliskeelne otsisõna „compl*ment" annab tulemuseks nii sõnad „compliment" kui ka „Complete Management".

  Tärni võib otsingutekstis kasutada koos küsimärgiga.

  Näide: otsisõna „*1?3" annab tulemuseks nii „123" kui ka „Farmacia +123".

  Jutumärgid (" ")
  Sõnale või fraasile jutumärkide lisamisel otsitakse ainult jutumärkide vahel olevat teksti.

  Näide: otsisõna „Hello" annab tulemuseks „Hello".

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.