Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

 

Lõivud ja maksed

Ühenduse disainilahenduse taotlemine veebis maksab 350 eurot

Registreerige oma disainilahendus
Kiire ja lihtne

Taotluse esitamine veebis

Ühenduse registreeritud disainilahendus kehtib 5 aastat. Seda saab pikendada kuni 25 aastaks, 5 aasta kaupa.

 

Lõivud

Disainilahenduse taotlusega seonduvad kolme liiki lõivud: registreerimise, avaldamise ja avaldamise edasilükkamise lõiv.

Registreerimine

230 

Täiendav registreerimine
lisadisainilahenduse kohta:

2–10 tk: 115 €

Vähemalt 11 tk: 50 €

Avaldamine

120 

Täiendav avaldamine
lisadisainilahenduse kohta:

2–10 tk: 60 €

Vähemalt 11 tk: 30 €

Avaldamise edasilükkamine*

40 

Täiendav edasilükkamine
lisadisainilahenduse kohta:

2–10 tk: 20 €

Vähemalt 11 tk: 10 €

* Võite taotleda disainilahenduse avaldamise edasilükkamist. Nii saate säilitada algse esitamiskuupäeva, ilma et peaksite disainilahenduse kohe avalikustama.

 

Makstavad lõivud sõltuvad kahest asjaolust

  • Kas taotlus sisaldab üht või mitut disainilahendust
  • Kas disainilahenduse avaldamine lükatakse edasi või mitte

Disainilahenduse lõivude ülesehitus

  • Põhilõiv ühe disainilahenduse või koondtaotluse esimese disainilahenduse eest
  • Sooduslõiv iga disainilahenduse eest (2.–10. disainilahendus)
  • Täiendav sooduslõiv iga disainilahenduse eest (alates 11. disainilahendusest)
 

Registreerimislõiv ja avaldamislõiv tuleb mõlemad maksta taotluse esitamisel. Kui taotluses on avaldamise edasilükkamise nõue, tuleb avaldamislõivu asemel tasuda avaldamise edasilükkamise lõiv. Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) maksenõuet ei väljasta.


 

Lõivukalkulaator

Lõivu täpse summa saab arvutada disainilahenduste arvu ja selle järgi, kas taotletakse avaldamise edasilükkamist või mitte.

Ühenduse registreeritud disainilahenduste täielik loetelu

Komisjoni 16. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 2246/2002 lõivude loetelu.

Maksemeetodid

Ühenduse registreeritud disainilahenduse lõive saab maksta krediitkaardiga, pangaülekandega või EUIPO arvelduskonto kaudu. EUIPO arvelduskonto omanikele on olemas veebiteenus, millega saab juurdepääsu kõigile arvelduskontoga seotud tehingutele ja andmetele.

Krediitkaart

 

Krediitkaart on parim variant veebis taotlejatele ja soovitatav enamikule kasutajatele.

Pangaülekanded

 

Lõiv tuleb üle kanda ühele järgmistest EUIPO kontodest.

EUIPO arvelduskonto

 

Arvelduskontot soovitame kutselistele kasutajatele.

 

Eksitavad maksenõuded

Ettevaatust, valearved!

Kui saate tundmatult isikult pakkumise seoses ühenduse registreeritud disainilahenduse pikendamise, avaldamise, üleandmise või mis tahes muu toiminguga, ÄRGE MAKSKE ÜHTKI ARVET, enne kui olete hoolikalt kontrollinud, mis teenuste eest arve esitati ja kes arve saatis.

 

Siin on mõni eksitava maksenõude näide.

Lisateave

Kui vajate finantsküsimustes lisateavet, pöörduge palun finantsosakonna lõivude ja pangaülekannete talituse poole.

+34 965 139 100

+34 965 131 344

information@euipo.europa.eu

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.