Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Haldamine

Ühenduse registreeritud disainilahendusi saab müüa, litsentsida ja pikendada. Ühenduse registreeritud disainilahenduste muutused avaldatakse Ühenduse Disainilahenduste Bülletäänis.

 

Kaitse

Ühenduse disainilahendus registreeritakse 5 aastaks, kuid seda saab neli korda pikendada (seega saab disainilahendust kaitsta kuni 25 aastat). Iga viie aasta järel peate järele mõtlema, kas soovite disainilahendust pikendada. Otsus sõltub teie intellektuaalomandistrateegiast.

Kas soovite disainilahenduse kaitset jätkata?

Pikendamine 

Teil on kaks võimalust.

 

Kui taotlus sisaldab mitut disainilahendust, saab nendest pikendada ka ainult osa.

 1. Pikendamine. Kaitse jätkamiseks pikendage disainilahendus veebis.

  Pikendamislõivud iga disainilahenduse kohta (ka siis, kui on registreeritud mitu disainilahendust korraga), on järgmised:

  • Pärast 5 aastat – 90 €
  • Pärast 10 aastat – 120 €
  • Pärast 15 aastat – 150 €
  • Pärast 20 aastat – 180 €

 2. Pikendamisest loobumine. Kui otsustate disainilahendust Euroopa Liidus mitte pikendada, kaotavad disainilahendusega seotud õigused kehtivuse.

Millal disainilahendust pikendada?

Pikendamise tähtaja jälgimine on teie ülesanne. Amet teatab tavaliselt teile või teie esindajale kuus kuud enne aegumiskuupäeva, et ühenduse disainilahendust tuleks pikendada. Amet teatab seda ka kõigile teistele, nt litsentsiomanikele, kellel on seoses teie disainilahendusega õigusi.

Pikendamise vorm tuleb esitada ja pikendamislõiv tasuda kuue kuu jooksul enne ühenduse disainilahenduse aegumist. Vormi võib esitada kuni kaitse lõppemise kuu viimase päevani.

Kui Te ei pannud tähtaja lõppemist tähele, kuid soovite disainilahendust siiski pikendada, saate seda teha kuni kuus kuud pärast aegumiskuupäeva, kuid peate tasuma 25% võrra suurema lõivu.

Iga esimeses loetelus esitatud periood algab ja lõpeb järgmises loetelus nimetatud etapiga.

 • Registreerimisperiood
 • Pikendamine veebis
  Tavalõiv
 • Hilinenud pikendamine veebis
  Lisalõiv
  (25% suurem lõiv)
 • 1.1.2009

  Esitamiskuupäev
 • 1.8.2013

  Pikendamisperioodi algus
 • 31.1.2014

  Tavalõivu eest pikendamise viimane päev
 • 31.7.2014

  Viimane võimalus disainilahendust pikendada
 

Kuidas disainilahendust pikendada?

Ühenduse registreeritud disainilahendust tuleb pikendada veebis. Pidage meeles, et pikendamisel ei saa disainilahendust muuta.

Teatage meile andmete muutumisest:

Teatage meile, kui on muutunud näiteks teie või teie ettevõtte nimi, aadress või kontaktandmed.

Tehke vastavad muudatused ka isikuandmete lehel

User Area 

Miks?

Kui Te ei ole määranud esindajat, suhtleme isiklikult Teiega. Seepärast on väga oluline, et teatate meile kõikidest isikuandmete muutustest. Isegi kui olete määranud esindaja, on teie huvides hoida ettevõtte andmed ajakohased. Vajaduse korral saame nii meie või saavad kolmandad isikud teie poole pöörduda.

 

Millal?

Ametlikku tähtaega ei ole. Mida varem te muudatustest teatate, seda parem.

 

Kuidas?

Kui teil on esindaja, teatage uued andmed talle ja ülejäänu teeb tema. Kasutajapiirkonnas (User Area) saate andmeid muuta ka ise. Sisenege kasutajapiirkonda (User Area), avage suvandite menüü ja ajakohastage oma isikuandmed.

Isikuandmete muutused ei tohi mõjutada taotleja/omaniku isikut. Taotleja isiku muutumine on õiguste üleandmine.

Juriidilistel isikutel võib olla ainult üks ametlik aadress. Kahtluse korral võib amet nõuda õigusliku vormi ja aadressi kohta tõendit.

Tunnusnumbri esitamisel ei pea te märkima kõiki oma õigusi. Muudatus toimub automaatselt kõigi õiguste suhtes korraga.

Kas ühenduse registreeritud disainilahendust saab müüa või litsentsida?

Ühenduse registreeritud disainilahendus on vara. Omandiõigust saab litsentsida või müüa. Peamine vahe on, et müümise korral annate teisele isikule ühenduse disainilahenduse omandiõiguse üle püsivalt ja litsentsimisel jääb omanikuõigus teile. See on analoogne kinnisvara müümise ja väljaüürimisega. Kohe, kui olete jõudnud kokkuleppele, teatage meile kõik vajalikud andmed.

Esitage andmed kiiresti ja hõlpsalt veebis

Taotle veebis 

Omandiõiguse litsentsimine ja üleandmine – üksikasjad

Seda, kas litsentsite ühenduse registreeritud disainilahenduse või annate selle üle, otsustate teie. Meie ülesanne on üksnes kontrollida, et tulemus oleks nõuetekohaselt vormistatud. Arvestage järgmist.

Kas litsentsida või üle anda?

Koondtaotluse (mitme disainilahendusega taotluse) iga disainilahendust käsitletakse eraldi. See tähendab, et koondtaotluse iga disainilahendust saab üle anda ja litsentsida teistest eraldi.

Kas litsentsida või üle anda?

 
  Üleandmine Litsentsimine
Lõiv Halduslõiv on 200 € disainilahenduse kohta
Maksimaalne lõiv on 1000 € (kui asjaomased isikud jäävad samaks)
Halduslõiv on 200 € disainilahenduse kohta
Maksimaalne lõiv on 1000 € (kui asjaomased isikud jäävad samaks)
Geograafiline ulatus Teie õigus antakse üle kogu Euroopa Liidus. Litsentsida saab konkreetsetes Euroopa Liidu liikmesriikides.
Aeg Õigus antakse üle ajalise piiranguta. Litsentsi saab anda kindlaks perioodiks.
 

Millal?

Teatage meile kohe, kui olete jõudnud teise osapoolega kokkuleppele.

 

Kuidas?

Peate vaid taotlema üleandmise või litsentsimise kandmist registrisse: seda taotlust nimetatakse registrikandeks. Registrikande taotluse saate esitada kiiresti ja hõlpsalt veebis.

Kui mõlemal poolel on ühine kutseline esindaja (kes on praeguse omaniku esindaja), võib esindaja allkirjastada taotluse teie nimel. Sellisel juhul ei pea te esitama üleandmis- või litsentsimislepingu koopiat.

Mida saab õigusega veel teha?

Õigusega seoses on ka muid, vähem kasutatavaid võimalusi. Kõik valikuvõimalused on veebivormis, kuid lühiülevaate esitame ka siin.

 • Asjaõigus. Disainilahendust saab kasutada tagatisena.

 • Loobumine. Registreerimisega saadud õigusest saab loobuda.

 • Disainilahenduse parandamine. Parandada saab kopeerimisel tekkinud vigu ja ilmselgeid vigu. Kui leiate sellise vea, teatage meile. Kui vea on teinud amet, väljastatakse uus tõend. Disainilahenduse kujutise parandamisest põhimõtteliselt keeldutakse, välja arvatud juhul, kui vea on teinud amet.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.