Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Kuidas maksta – soovitused

Maksete sujuvaks töötlemiseks ja registreerimismenetluse kiirendamiseks palume kõikidel kasutajatel järgida pangaülekannete suhtes alltoodud soovitusi.

NB! Pank edastab väljadel „Saatja" ja „Kirjeldus" üksnes piiratud arvu tähemärke, mille tõttu palume täita järgmisi juhiseid.


Väli „Kirjeldus"

Kuidas välja täita?

 • Kasutage tabelis loetletud koode,
  nt „EUTM" ja mitte pikalt „EUROOPA LIIDU KAUBAMÄRGI REGISTREERIMISE TAOTLEMISE LÕIV".

 • Jätke ära nullid numbrite alguses ja ärge märkige faksi- ja telefoninumbritesse tühikuid ega sidekriipse, sest need võtavad asjata ruumi.

 • Kui maksate mitme kaubamärgi või disainilahenduse eest, märkige esimene ja viimane kaubamärk või disainilahendus ning saatke üksikasjalikud andmed faksiga,
  nt „EUTM-3558961-3558969".


Näited

Makse kirjelduse välja näited
Makse liik Makse kirjelduse näide
Taotlemise lõiv (EUTM = ELi kaubamärk), e-taotlus EUTM-5104422 kaubamärgi nimetus E-00031516-S REF. JSE06
Taotlemise lõiv (RCD = ühenduse registreeritud disainilahendus), e-taotlus RCD REF. JSE07 E-00031517-T
Vastulause EUTM-4325047 OPP kaubamärgi nimetus
Rahvusvaheline registreerimine EUTM-4325047 INT
Pikendamine (EUTM) EUTM-509936 RENEW
Makse arvelduskontole nr 1361 ACC-1361
Kinnitatud koopiad EUTM-1820061 COPIES
Mitme disainilahenduse üleandmine (esimene on 1420061 ja viimane 1420065) RCD-1420061-1420065 TRANSF


Ametlikud koodid (tähtsuse järjekorras)

Ametlike koodide loetelu
Kood Kirjeldus Näide
ACC Makse arvelduskontole ACC-1361
OWN, REP Omaniku tunnusnumber, esindaja tunnusnumber (kui on olemas) REP-10711
EUTM, RCD Kaubamärgi või disainilahenduse number EUTM-5104422
RCD-1698
  Kaubamärgi või disainilahenduse nimetus Kaubamärgi nimetus
REF Taotleja viitenumber REF. JSE06
OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, INV, CONV, COPIES. APP Toimingu kood Toimingu kood: vastulause, dokumenteerimine, pikendamine, tutvumine, rahvusvaheline registreerimine, üleandmine, kehtetus, muutmine, kinnitatud koopiad, kaebus OPP
INT
INV
APP
FAX Faksinumber FAX(49)07511245574


Väli „Saatja"

Kuidas välja täita?

 • Kasutage nime, mida saab tuvastada maksjana, taotlejana (omanik või esindaja), vastulause esitajana või saatjana.

 • Maksja nimena märkige üksnes nimi, ärge lisage tiitlit ega ametikohta: (nt DIPL.-ING. PHYS, PATENT OFFICE)

 • Kasutage sama nimekuju ka järgmistel maksetel.

 • Aadressi näited
  Maksja nimi
  MARY MOCHAN
  Maksja aadress
  7 LOCH LONG
  Maksja sihtnumber ja asula
  GLASGOW G742EL

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.