Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Kuidas registreerida?

Registreeritud disainilahenduse abil saavad konkurendid täpselt teada, mis on disainitud ja millal. Õigust saab pikendada kuni 25 aastani ja sellest võib saada ettevõtte märgiline vara. Disainilahendus on teie intellektuaalomand.

 

Hea disainilahendus annab lisaväärtust. Seda võimaldavad ühenduse registreeritud disainilahendused.

 

Taotlusvormi kolm kõige tähtsamat jaotist on järgmised.

  • Omanik – ühenduse registreeritud disainilahenduse omanik võib olla eraisik või ettevõtja. Andmed avaldatakse ja neid tuleb hoida ajakohasena, et disainilahenduse omanik oleks alati selge.
  • Mis võib olla ühenduse registreeritud disainilahendus? – Disainilahenduse olemus peab olema selge.
  • Disainilahendus ja seotud tooted – Seotud tooteid tuleb kirjeldada selgesti, eelkõige kasutades toodete rahvusvahelise Locarno klassifikatsiooni nimetusi. Kui toodet Locarno klassifikatsioonis ei ole, võib taotluse kontrollija paluda teil toote olemust ja otstarvet täpsustada või muuta toote nimetust.


Ühenduse disainilahenduse taotlemine veebis maksab 350 eurot.

Registreerige oma disainilahendus
Kiire ja lihtne

Taotluse esitamine veebis 

* Soovitame kindlasti esitada disainilahenduse taotlus veebis disainilahenduse e-taotluse vahendi abil. Veebivahendil on mitu eelist. Me ei soovita esitada taotlust faksiga, sest faksi saatmisel või vastuvõtmisel võib disainilahenduste kujutiste kvaliteet kahjustuda.
Faksiga saadetud taotlusi menetletakse kuni kuu aega kauem, sest ootame faksi saamise kuupäevast kuni kuu aega kinnitava koopia saabumist, enne kui jätkame taotluse menetlemist. Pärast selle tähtaja möödumist alustame taotluse kontrollimist esitatud dokumentide alusel.

Sama või sarnast liiki tooteid käsitleva koondtaotluse korral on lõiv väiksem.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.