Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Strateegia

Kui olete jõudnud nii kaugele, siis teate, et ühenduse disainilahenduse registreerimine ei ole sama argipäevane ja tüütu kui näiteks telefoniarve maksmine. Ühenduse registreeritud disainilahendus kaitseb teie loomingut ja parandab nähtavust turul. Teie disainilahenduse väärtus ei ole aga muutumatu – te saate seda arendada. Mida rohkem panustate, seda suurem on kasu.

Disainilahenduse strateegia on täielikult teie otsustada. See kajastab ettevõtte laiemaid huve ja intellektuaalomandi portfelli.

 

Disainilahenduse avaldamine

Kui otsustasite disainilahenduse avaldamise edasi lükata, sest soovisite seda konkurentide eest varjata, siis pidage meeles, et registreeringu kõigi eeliste kasutamiseks peate selle mingil hetkel siiski avaldama. Kui te disainilahendust ei avalda, ei oleks seda nagu olemaski.

Hiljemalt kolm kuud enne 30-kuulise perioodi lõppu (st esitamis- või prioriteedikuupäevale järgneva 27. kuu viimasel päeval) peate paluma Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametil (EUIPO) disainilahendus avaldada. Loomulikult võite seda teha ka millal tahes enne 27-kuulise perioodi lõppu. Avaldamist küsides märkige, kas soovite, et EUIPO avaldaks teie disainilahenduse kohe või alles ooteperioodi järel. Kui te ei tasunud disainilahenduse taotluse esitamise ajal avaldamislõivu, tasuge see avaldamise taotlemisel.

Amet ei saada 27-kuulise perioodi lõppemisel meeldetuletusteadet. Tähtaja jälgimine on teie ülesanne.

Kaitse laiendamine

Intellektuaalomandistrateegiat arendatakse aastate jooksul ning võib juhtuda, et teie tegevusring laieneb. Näiteks soovite kaitsta oma disainilahendust ka väljaspool Euroopa Liitu.

Kui olete juba esitanud ühenduse disainilahenduse taotluse, saate tugineda prioriteedile. Te võite esitada ELi-välise disainilahenduse taotluse oma registreerimistaotluse alusel. Selleks taotlege kaitset muus jurisdiktsioonis kuue kuu jooksul alates disainilahenduse taotluse esitamisest. Kui prioriteedinõue rahuldatakse, on teie taotlus prioriteetne kõigi teiste sel kuuekuulisel perioodil esitatud taotluste suhtes.

Et see nõue rahuldataks, peab teie disainilahenduse taotlus olema esmataotlus.

Mõnes riigis peate prioriteedi nõudmisel tõestama, et olete EUIPO-le disainilahenduse taotluse esitanud. Mõnes jurisdiktsioonis aktsepteeritakse viidet meie andmebaasile, kuid mujal nõutakse ametlikku dokumenti, mida saate taotleda toimikuga tutvumise päringu kaudu. Mõni riik nõuab kinnitatud ärakirjade notariaalset tõendamist või legaliseerimist, enne kui aktsepteerib neid prioriteedinõude alusena.

Mõni riik nõuab kinnitatud ärakirjade notariaalset tõendamist või legaliseerimist, enne kui aktsepteerib neid oma riiklikus ametis prioriteedi või mis tahes muu nõude alusena.

Kasutame veebilehel küpsiseid, et toetada tehnilisi omadusi, mis tõhustavad teie kasutajakogemust. Kasutame ka analüüsimeetodeid. Lisateave