Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Kuidas maksta – soovitused

Maksete sujuvaks töötlemiseks ja registreerimismenetluse kiirendamiseks palume kõikidel kasutajatel järgida pangaülekannete suhtes järgmisi soovitusi.

NB! Pank edastab ülekande saatja ja kirjelduse väljadel üksnes piiratud arvu tähemärke. Sel põhjusel järgige juhiseid hoolikalt.


Kirjelduse väli

Kuidas välja täita?

 • Kasutage tabelis loetletud koode
  Näide: „EUTM" ja mitte pikalt „EUROOPA LIIDU KAUBAMÄRGI REGISTREERIMISE TAOTLEMISE LÕIV"

 • Jätke ära nullid numbrite alguses ja ärge märkige faksi- ja telefoninumbritesse tühikuid ega sidekriipse, sest need võtavad asjata ruumi.

 • Kui makse on mitme kaubamärgi või disainilahenduse eest, märkige ainult esimene ja viimane kaubamärk või disainilahendus ning saatke seejärel meile täielikud andmed seotud kaubamärkide või disainilahenduste kohta,
  nt EUTM-3558961-3558969.

Näited

Makse kirjelduse välja näited
Makse liik Makse kirjelduse näide
Taotlemislõiv (EUTM = ELi kaubamärk), e-taotlus EUTM-5104422 kaubamärgi nimetus E-00031516-S REF. JSE06 JSE06
Taotlemislõiv (RCD = ühenduse registreeritud disainilahendus), e-taotlus RCD REF. JSE07 E-00031517-T
Vastulaused EUTM-4325047 OPP kaubamärgi nimetus
Rahvusvaheline registreerimine EUTM-4325047 INT
Pikendamine (EUTM) EUTM-509936 RENEW
Makse arvelduskontole nr 1361 ACC-1361
Kinnitatud koopiad EUTM-1820061 COPIES
Mitme disainilahenduse üleandmine (esimene on 1420061 ja viimane 1420065) RCD-1420061-1420065 TRANSF


Ametlikud koodid (tähtsuse järjekorras)

Ametlike koodide loetelu
Kood Kirjeldus Näide
ACC Makse arvelduskontole ACC-1361
OWN, REP Omaniku tunnusnumber, esindaja tunnusnumber (kui on teada) REP-10711
EUTM, RCD Kaubamärgi või disainilahenduse number EUTM-5104422
RCD-1698
  Kaubamärgi või disainilahenduse nimetus Kaubamärgi nimetus
REF Taotleja viitenumber REF. JSE06
OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, INV, CONV, COPIES. APP Toimingu kood: vastulause, dokumenteerimine, pikendamine, tutvumine, rahvusvaheline registreerimine, üleandmine, kehtetus, muutmine, kinnitatud ärakirjad, kaebus OPP
INT
INV
APP
FAX Faks FAX(49)07511245574


Saatja väli

Kuidas välja täita?

 • Kasutage nime, mida saab tuvastada maksjana, taotlejana (omanik või esindaja), vastulause esitajana või saatjana.

 • Maksja nimena märkige üksnes nimi, ärge lisage tiitlit ega ametikohta (nt DIPL.-ING. PHYS, PATENT OFFICE).

 • Kasutage sama nimekuju ka järgmistel maksetel.

 • Aadressi näited
  Maksja nimi
  MARY MOCHAN
  Maksja aadress
  7 LOCH LONG
  Maksja sihtnumber ja asula
  GLASGOW G742EL

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.