Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Pikendamine

Euroopa Liidu kaubamärk kehtib 10 aastat. Seda saab pikendada mitu korda tahes, 10 aasta kaupa. Ühenduse registreeritud disainilahendus kehtib 5 aastat. Seda saab pikendada kuni 25 aastaks, 5 aasta kaupa. Pikendada saab EUIPO e-päringu vormi kaudu.

Lisateave on kaubamärkide ja disainilahenduste juhendites.

 
 • Euroopa Liidu kaubamärgi pikendamine

  Pikendamismenetlus

  Millal taotleda Kuus kuud enne registreeringu aegumist teatab EUIPO kaubamärgi omanikule, tema esindajale või muu registreeritud õiguse omanikule kirjaga, et registreeringut tuleb pikendada.
  Maksed Pikendamist saab taotleda ja pikendamislõivu maksta kuue kuu jooksul enne registreerimistähtpäeva. Kaubamärgi aegumiskuupäev on pikendamistaotluse ja lõivu maksmise viimane tähtpäev. Pikendamise kuuekuuline lisaüleminekuperiood algab aegumistähtpäevale järgneval kuupäeval. Sel perioodil arvestatakse juurde lisatasu 25%.
  Hiline pikendamine Kui taotlust ei esitatud tähtaja jooksul, saab seda teha kuni kuus kuud pärast aegumist. Pikendamise üleminekuperioodil, mis algab kaubamärgi aegumiskuupäevale järgneval päeval, saab esitada hilise pikendamistaotluse, tasudes pikendamislõivu ja 25% lisalõivu.
  Pikendamistaotlust ei esitatud Kui pikendamistaotlust ei esitatud või see esitati pärast pikendamise üleminekuperioodi möödumist, teatab EUIPO Euroopa Liidu kaubamärgi omanikule kirjaga, et kaubamärk on tühistatud ja registrist kustutatud; vastav teade avaldatakse ka kaubamärgibülletäänis.
   

  Muuta või pikendada?
  Kui otsustate loobuda Euroopa Liidu kaubamärgi pikendamisest, kuid soovite säilitada õigused teatud liikmesriikides, võite esitada muutmistaotluse. Taotlus tuleb esitada kolme kuu jooksul alates pikendamise lisaperioodi lõpust.

  Kuidas pikendada?
  Pikendamistaotluse saab esitada veebis pikendamistaotluse vormil. Lõivud arvutatakse automaatselt.

  Mõni päev pärast kaubamärgi senist aegumiskuupäeva saadab EUIPO kaubamärgi omanikule või tema esindajale pikendamise ametliku kirjaliku kinnituse. Pikendamine jõustub registreeringu aegumiskuupäevale järgneval päeval. Kaubamärgiregistris tehakse muudatus ja kaubamärgibülletäänis avaldatakse vastav teade.

  ELi kaubamärgi osaline pikendamine
  Kaubamärki on võimalik pikendada täielikult või osaliselt (jättes välja teatud klassid).

  Kulud
  Lõivud tuleb tasuda eurodes. Tutvuge kaubamärkide ja disainilahenduste lõivudega.

  Kui ELi kaubamärki ei pikendata
  Kui kaubamärki ei pikendata, aegub see ligikaudu kaks nädalat pärast üleminekuperioodi lõppu. Tühistamine jõustub kaubamärgi aegumiskuupäevale järgneval päeval. EUIPO teatab sellest kaubamärgi omanikule kirjaga ja kaubamärk kustutatakse registrist.

 • Ühenduse disainilahenduse pikendamine

  Pikendamismenetlus

  Millal taotleda Kuus kuud enne registreeringu aegumist teatab EUIPO disainilahenduse omanikule, tema esindajale või muu registreeritud õiguse omanikule kirjaga, et registreeringut tuleb pikendada.
  Maksed Pikendamistaotlus tuleb esitada ja pikendamislõiv tasuda kuue kuu jooksul enne aegumiskuupäeva, hiljemalt kaitse lõppemise kuu viimasel päeval.
  Hiline pikendamine Kui taotlust ei esitatud tähtaja jooksul, saab seda teha kuni kuus kuud pärast aegumist. Pikendamise üleminekuperioodil, mis algab ühenduse registreeritud disainilahenduse aegumiskuu viimasele päevale järgneval päeval, saab esitada hilise pikendamistaotluse, tasudes pikendamislõivu ja 25% lisalõivu.
  Pikendamistaotlust ei esitatud Kui pikendamistaotlust ei esitatud või see esitati pärast pikendamise üleminekuperioodi möödumist, teatab EUIPO disainilahenduse omanikule kirjaga, et disainilahendus on tühistatud ja registrist kustutatud; vastav teade avaldatakse ka disainilahenduste bülletäänis.
   

  Kuidas pikendada?
  Pikendamistaotluse saab esitada veebis pikendamistaotluse vormil. Lõivud arvutatakse automaatselt.

  Mõni päev pärast disainilahenduse senist aegumiskuupäeva saadab EUIPO disainilahenduse omanikule või tema esindajale pikendamise ametliku kirjaliku kinnituse. Pikendamine jõustub registreeringu aegumiskuupäevale järgneval päeval. Disainilahenduste registris tehakse muudatus ja disainilahenduste bülletäänis avaldatakse vastav teade.

  Kulud
  Lõivud tuleb tasuda eurodes. Tutvuge kaubamärkide ja disainilahenduste lõivudega.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.