Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

 

Saadavuse otsimine

Kui keegi on teie märgi juba registreerinud, ei ole see enam vabalt kasutatav, st saadaval. Säästate aega ja raha, kui otsite enne taotlemist märke, mis võivad olla teie omaga vastuolus. Euroopa Liidus on registreeritud rohkem kui 11 miljonit kaubamärki.

Otsimine on tasuta ja saadud teave võib mõjutada teie taotluse tulemust. Kui kaubamärk kuulub juba kellelegi teisele, võidakse teie taotlus vaidlustada.

ELi kaubamärgid

Võite otsida registreeritud kaubamärke kahest eri andmebaasist.

Avage EUIPO andmebaas eSearch plus

eSearch plus annab juurdepääsu Euroopa Liidu kaubamärkide ja ühenduse registreeritud disainilahenduste EUIPO andmebaasile. Otsing aitab selgitada, kas keegi on registreerinud teie kaubamärgiga sarnase märgi. eSearch plusi abil saate ka otsida ja jälgida kujutisi, leida esindaja või teha otsingu bülletäänis.

Avage Designview (Euroopa kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste andmebaas)

TMview andmebaas sisaldab kaubamärgitaotluste ja registreeritud märkide teavet enamikest Euroopa Liidu riiklikest intellektuaalomandiametitest, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametist (EUIPO) ja mitmest ELi-välisest rahvusvahelisest partnerametist. Enne teid riigi tasandil taotletud või registreeritud kaubamärk võib ohustada teie taotlust.

Otsingumeetodid

Otsingutulemuste analüüsimisel tuleb arvesse võtta kolme põhitegurit: aeg, märk ning kaubad ja teenused. Nende tegurite kontrollimine ei välista riske, kuid minimeerib need.

Prioriteet

Kaubamärkide kaitsel eelistatakse varem laekunud taotlusi.

Kaubamärgi kaitse algab ametliku esitamiskuupäeva määramisest.

Kui võetakse vastu otsus, kes esitas taotluse varem, arvestatakse peale võimalike konkureerivate kaubamärkide esitamiskuupäevade ka prioriteedi kuupäevi.

Mis on prioriteet?

Varasemal kaubamärgitaotlusel on prioriteediõigus kuus kuud alates ELi kaubamärgi taotluse esitamisest ja vastupidi. Sellele saab tugineda, kui kaubamärgitaotlus esitatakse riigi (või Beneluxi) tasandil, Pariisi konventsiooni osalisriigis või intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu osalisriigis või riigis, mille suhtes komisjon on kinnitanud vastastikkust, või lähtuvalt ELi kaubamärgi taotlusest.

Kui soovite saada prioriteediõigust, peate esitama oma ELi kaubamärgi taotluse kuue kuu jooksul alates riikliku kaubamärgitaotluse esitamisest. Kui riikliku kaubamärgi prioriteet on kinnitatud, loetakse teie ELi kaubamärgi taotlus esitatuks varasema taotlusega samal päeval, mis tähendab, et sellel on prioriteet teiste taotluste suhtes, mis esitati asjaomase kuue kuu jooksul.

Kaubamärgitaotluse koostamisel tuleb täita ka prioriteedi jaotis. Kui amet otsustab, kes esitas taotluse varem, lähtub ta varasema taotluse esitamiskuupäevast.

 

Prioriteedi määramist illustreerib järgmine näide. Näiteks ELi kaubamärk B on prioriteetne ELi kaubamärgi A suhtes, isegi kui ELi kaubamärgi A jaoks esitati ELis taotlus enne kui ELi kaubamärgi B jaoks.

 • 1.7.2014
  Prioriteedi kuupäev, millega taotletakse esmase esitamise kuupäeva Ameerika Ühendriikides

 • 1.10.2014
  EUIPOs esitamise kuupäev

 • 1.11.2014
  EUIPOs esitamise kuupäev

 

 

Sarnasus

Kaubamärgi võrdlemisel varasemate kaubamärkidega kujutage ette, et olete tüüpiline tarbija. Küsige endalt järgmist: „Kas tarbijal võib tekkida tunne, et kaubamärk juba kuulub kellelegi?“ Kui vastus on jah, võib teil tekkida probleeme.

Ärge piirake oma otsingut samasuguste kaubamärkidega. Probleeme võivad tekitada ka kaubamärgid, mis on teie märgiga sarnased. Andmebaasis eSearch plus saate otsida kaubamärgi nime, liigi, taotlemiskuupäeva ja paljude muude kriteeriumide alusel ning kasutada kujutisi sarnaste kaubamärkide leidmiseks.

 

Analoogia

Enamasti on teie pakutavad kaubad ja teenused ning võimaliku konfliktse märgiga hõlmatud kaubad ja teenused seotud. Samas ei pea mõlemad kaupade ja teenuste loetelud olema täpselt samad. Ka siis, kui loetelud on üksnes sarnased, võib tekkida probleeme.

Mida teha otsingutulemustega?

Kui leiate, et teie märk või sellega sarnane märk on juba registreeritud või selle registreerimist on taotletud, on mitu võimalust.

 • Läbirääkimine: pöörduge varasema kaubamärgi omaniku poole ja leppige temaga kokku (turul on korraga palju samasuguseid või sarnaseid kaubamärke).
 • Riskige registreerimisega: esitage taotlus ja olge vaidlustamiseks valmis (ELi kaubamärgi taotlusele vastulause esitamise otsus sõltub mitmest tegurist; varasema registreeringu olemasolu ei takista taotluse esitamist).
 • Vaidlustamine: vaidlustage varasem kaubamärk.
 • Loobumine: ärge jätkake, sest vaidlustamisrisk on liiga suur.
 

Asjakohast nõu saate kaubamärgijuristilt. Amet on avaldanud kutseliste nõustajate nimekirja.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.