Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Toimiku üksikasjalik vaade

Toimiku üksikasjalik vaade
 

Selles vaates kuvatakse asjaomase kaubamärgi või disainilahenduse kogu olemasolev teave, sh omanike ja esindajate, prioriteetsuse ja vanemuse, registreeringute, vastulausete ja pikendamiste teave.

See võimaldab kasutajatel ka toimikuga tutvuda või taotleda sarnaseid kaubamärke käsitlevaid aruandeid.

 
 • Üldteave

  Üksikasjalike otsingutulemuste vaatamiseks klõpsake soovitud kaubamärgi, disainilahenduse, omaniku või esindaja nimel või lingil „+info“.

  Kaubamärgi nimi ja link „+info

  Üksikasjalikus vaates on ühel lehel ühe kaubamärgi või disainilahenduse teave.

  Üksikasjaliku vaate teave sõltub taotluse või registreeringu aktiivsetest komponentidest ning on erinev, sõltuvalt sellest, kas tegu on kaubamärgi või disainilahenduse taotluse/registreeringuga.

  Vaikimisi näidatakse kõiki teabe päiseid, kuid iga päise all olev tabel sisaldab teavet vaid siis, kui vastava kaubamärgi või disainilahenduse andmed on kättesaadavad.

  Muude otsingutulemuste vaatamine
  Kui soovite vaadata muid otsingutulemusi, kasutage nooleikoone lehekülje ülaservas.

  Nooleikoonid

  Tagasi otsingutulemuste juurde
  Otsingutulemuste juurde tagasipöördumiseks klõpsake nooleikoonidest vasakul oleval lingil „Tagasi otsingutulemuste juurde“.

  Näita/peida esitatavat teavet
  Klõpsake nooleikoonil nupu „Prindi“ all, et peita/näidata tabelites vaikimisi esitatavat teavet.

  Nooleikoonid

  Iga elementi saab ka eraldi näidata või peita, kasutades päisest paremal olevat nuppu.

  Nupud iga elemendi näitamiseks või peitmiseks

  Esitusjärjestuse muutmine
  Elementide esitusjärjestuse muutmiseks üksikasjalikus vaates klõpsake vastaval päisel ja vedage see teise kohta. See võimalus võib olla kasulik vaatamiseks ja printimiseks.

  Kuidas muuta esitusjärjestust?

  NB! Kui kustutate küpsised või avate veebilehe teises arvutis või brauseris, on kõik jaotised uuesti vaikeasendis.

  Seadista kiirteade
  Klõpsake kiirteate seadistamise nupul, et luua kiirteade.

  Kiirteate seadistamise nupp

  Printimine
  Esitatud andmete printimiseks klõpsake printimise nupul. NB! Prinditakse üksnes näidatav, mitte peidetud teave.

 • Kinnitatud koopiad

  Klõpsake tõendinupul, et tellida taotluse vormi ja/või registreerimistõendi kinnitatud koopiad. (NB! Selleks peate olema sisse loginud.) Seda võimalust saab kasutada järgmistel juhtudel.

  • Kui taotlus on juba avaldatud.
  • ELi kaubamärgi taotlusvormi korral, kui kaubamärki taotleti 1. jaanuaril 2008 või hiljem.
  • ELi kaubamärgi registreerimistõendi korral, kui registreerimistõend anti 1. jaanuaril 2001 või hiljem.
  • Ühenduse registreeritud disainilahenduse registreerimistõendi kinnitatud koopia korral.
 • Ajakava

  Ajakava on kaubamärgi või disainilahenduse taotluse ja/või registreerimisprotsessi visuaalne esitus. Ajakavas näidatakse ajalises järjestuses eri olekud ja nendega seotud kuupäevad. Ajakava esitatakse ELi kaubamärkide, ühenduse registreeritud disainilahenduste ja vaidlustamismenetluste kohta.

  Kui teil ei ole sellele teabele juurdepääsu, ilmub teade „piiratud juurdepääsuga teave“.

  Kui andmeid ei saa korrektselt esitada, ilmub teade „andmed ei ole kättesaadavad“. Ameti poole ei ole vaja pöörduda, sest veebihaldurit teavitatakse automaatselt.

 • Toimingud ja teated

  Selles jaotises on valitud toimiku kohta EUIPO-le elektroonilise teate saatmise vahendid. See, milliseid valikuid selles jaotises näidatakse, sõltub taotluse/registreerimise olekust ja/või liigist.

  Võimalikud toimingud ja teated

  Üldtoimingud Kontrollimine Muuda/värskenda kaubamärgi andmeid
  Toimikuga tutvumine Tagasivõtmine Uuendamine
  Tollimeetme taotlus Piirangud Täielik ülekanne
  Sarnaste kaubamärkide aruanne Pikendamine Osaline ülekanne
    Menetluse jätkamine Esindaja nimetamine
    Tähtaja ennistamine Esindaja kustutamine
    Saada kolmanda isiku tähelepanekud Vanemusnõue
    Saada vanemustõendid Muutmisavaldus
 • Kirjavahetus

  Kogu kaubamärgiga seotud kirjavahetus esitatakse tabelis. Võite otsida kirjavahetuse kindlat osa, sisestades otsinguväljale teksti. Sisestatud teksti otsitakse seejärel menetluste, taotluse esitamise numbri, teema ja kuupäeva veergudes.

  Seda, kas kirja saatja olete teie või EUIPO, näete saatja veerus, kus sümbol EUIPO saadetud teadete sümbol tähistab EUIPO saadetud teateid ja Kasutaja saadetud teadete sümbol kasutaja saadetud teateid. PDF-vormingus kirjavahetuse saab alla laadida, klõpsates ikoonil toimingute veerus.

 • Graafiline kujutis

  Graafilise kujutise saab esitada ainult disainilahenduste ja järgmist liiki kaubamärkide kohta: kujutismärgid, 3D-märgid, värvimärgid, helimärgid jt.

 • Disainilahenduse teave

  Siin on esitatud ühenduse registreeritud disainilahenduse teave. Kui olete toimiku omanik või esindaja ja olete sisse loginud, saate muuta oma taotluse viitenumbrit (st teie valitud taotluse numbrit, mitte ameti antud ametlikku taotluse viitenumbrit), klõpsates sinise pliiatsi ikoonil ja sisestades vastavale väljale uue tunnusnumbri.

 • Tootenimetus

  Selles jaotises on näidatud Locarno klassi number ja määratud tootenimetus. Nimetust saab ühenduse registreeritud disainilahenduse avaldamise ajal vaadata Euroopa Liidu kõikides ametlikes keeltes. Vahendi DesignClass juurde tagasipöördumiseks klõpsake selle jaotise päises oleval lingil.

 • Kaubamärgi teave

  Siin esitatakse ELi kaubamärgi teave. Kui olete toimiku omanik või esindaja ja olete sisse loginud, saate muuta oma taotluse viitenumbrit (numbrit, mille valisite taotlusele, mitte ameti antud ametlikku taotluse viitenumbrit), klõpsates sinist pliiatsiikooni Sinine pliiatsiikoon ja sisestades avanenud väljale uue tunnusnumbri. Seda funktsiooni ei ole rahvusvahelistel registreeringutel.

  Lisateave: Nizza klassifikatsioon ja Viini klassifikatsioon.

 • Dokumendid

  Dokumendi allalaadimiseks klõpsake PDFi logol. Mitme dokumendi üheaegseks allalaadimiseks märgistage vajalikud ruudud ja klõpsake nupul „Laadi alla“, mis ilmub tabelis (kui mõni ruut märgistatakse). NB! Dokumentide allalaadimiseks peab olema sisse logitud. Samuti tuleb tähele panna, et üheaegselt mitme dokumendi allalaadimisel esitatakse need zip-failina.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.