Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

5-etapiline vorm

5-etapiline vorm on välja töötatud nii, et saate hõlpsalt esitada Euroopa Liidu kaubamärgi taotluse, valides ühe Euroopa Liidu 23 ametlikust keelest.

5-etapiline vorm
 

Kohustuslikud väljad on tähistatud tärniga (*).

5-etapilisele taotlusvormile juurdepääsuks avage veebisaidi jaotis „Kaubamärgid“ > „Registreerimine“ > „Taotluse esitamine“, seejärel klõpsake sinisel nupul „Alusta taotlemist“.

Alusta taotlemist
 
 • Mustandid (salvesta taotlus)

  Te võite igal ajal täitmise katkestada ning salvestada taotluse mustandina, et jätkata selle täitmist hiljem. Klõpsake taotluse parempoolses veerus nupul „Salvesta taotlus“. Mustandile pääsete juurde oma kasutajapiirkonna „User Area“ jaotisest „Mustandid“.

 

1. etapp. Kaubamärgi andmed

 • Keeled ja viitenumber
  Esimene keel

  Esimene keel valitakse lehelt „Esita taotlus“. See võib olla ükskõik missugune 23 ELi keelest.

  Teine keel

  Teine keel tuleb valida EUIPO viie ametliku keele (DE, EN, ES, FR, IT) hulgast. Teine keel peab olema muu kui esimene keel. NB! Teie kaubamärk võidakse teises keeles vaidlustada.

  Tehke märkeruutu märge, kui soovite, et ametlik suhtlemine toimuks teie valitud teises keeles.

  NB! Kui olete oma esimeseks keeleks valinud ühe EUIPO viiest ametlikust keelest, ei saa te oma ametliku suhtlemise keeleks valida teist keelt. Sellisel juhul märkeruutu ei kuvata.

  Isiklik viitenumber

  Viitenumbris tohib olla kuni 30 ladina tähestiku tähte ja numbrit: a–z, A–Z, 0–9. Ärge kasutage tühikuid. Edasistes kaubamärgipäringutes kasutage EUIPO ametlikku viitenumbrit.

  NB! Edasistes EUIPO-le esitatud kaubamärgipäringutes kasutage EUIPO ametlikku viitenumbrit.

 • Kaubamärkide liigid

  Peate valima märgi liigi, mida soovite registreerida. Järgnevalt on esitatud võimalike liikide loetelu:

  Liik Manuste vormingud (kui on nõutav)
  Sõnamärk Puudub
  Kujutismärk JPEG
  Sõnaelementidega kujutismärk * JPEG
  Kujumärk JPEG, OBJ, STL, X3D
  Sõnaelementidega kujumärk * JPEG, OBJ, STL, X3D
  Helimärk JPEG, MP3

  * NB! Need kaubamärkide liigid ei ole vastavalt ELi kaubamärgi rakendusmäärusele eraldi kategooriad. Neid eristatakse 5-astmelistes taotlustes praktilistel ja tehnilistel põhjustel.

  Kaubamärgi liikide lisateave on jaotises kaubamärgi määratlus.

  Tehnilise teabe leht sisaldab üksikasjalikku teavet manuste heakskiidetud failivormingute kohta.

  Nõutavad andmed
  Teil tuleb kaitstava märgi liigist olenevalt esitada erinev teave.

  Kaubamärgi kujutis
  On oluline, et üleslaaditav kaubamärgi kujutis on registreeritava kaubamärgi korrektne kujutis ning et selles on täpselt määratletud, millist kaitset te soovite. Kujutisele võib lisada märke asjaomase kaubamärgi liigi kohta ning mõnel juhul kirjelduse. Kuid nii kirjeldus (kui on olemas) kui ka märge kaubamärgi liigi kohta peavad vastama kujutisele.

  Kui märgi kujutis on üles laaditud, kuvatakse ekraanile järgmine hoiatus:

    „EUIPO avaldab kaubamärgi hetkel kuvatud kujul. Kui see ei vasta täpselt sellele, mida soovite kaitsta, parandage see enne taotluse esitamist.“

    „Kujutist on töödeldud, et see vastaks tehnilistele nõuetele.“

  Sõnaline element (sõnalised elemendid)
  Märkida tuleb üksnes logol nähtavad sõnalised elemendid. Kui sõnalised elemendid ei ole õiged, parandab EUIPO need ilma sellest teatamata.

 

2. etapp. Kaubad ja teenused

 • Kaupade ja teenuste lisamine taotlusele

  Taotlusele kaupade ja teenuste lisamiseks klõpsake nupul „Otsi“.

  Avaneb uus hüpikaken. Sisestage märksõnad kaupade ja teenuste kohta, mida soovite valida (ekraanile kuvatakse rippmenüü automaatselt pakutavate soovitustega), või klõpsake linki „Sirvi kaupade ja teenuste loetelu“.

  Kõikide kaupade ja teenuste sirvimisel klassi täismahus vaatamiseks klõpsake ikoonil „+“ Plussmärgi ikoon, loetelu lühendamiseks klõpsake ikoonil „–“ Miinusmärgi ikoon.

  Valitud klassi kõikide terminite nägemiseks klõpsake kausta ikoonil Kausta ikoon. Termini lisamiseks tähistage märkeruut, mis asub tabeli reast vasakul Valitud märkeruudu ikoon.

  Terminite ja klasside valiku vaatamiseks klõpsake nupul „Vaata oma valikut“.

  Kui olete valinud kõik soovitud kaubad ja teenused, klõpsake lehel „Vaata oma valikut“ nupul „Jätka“. Teid suunatakse taotluse juurde, kus ekraanile kuvatakse teie valik.

  Arvesse tuleb võtta, et kui soovite esitada oma kaupade ja teenuste loetelu, saate selleks kasutada ainult „Üksikasjalikku vormi“.

 

3. etapp. Sarnane kaubamärk (sarnased kaubamärgid)

 • Sarnasuse aruanne

  EUIPO võimaldab kasutada sarnasuse aruannet, mis sisaldab loetelu kaubamärkidest, mis võivad teie taotlust mõjutada. Varasemad kaubamärgid võivad teie taotlust ohustada. Loetelus on arvestatud nii kaubamärkide nimetusi kui ka kaupu ja teenuseid, mille kohta taotlus on esitatud.

  Arvesse tuleb võtta, et see loetelu ei ole ammendav. Teie kaubamärk võib olla ohustatud isegi juhul, kui otsingutulemusi ei saadud.

  „Vaata tulemusi“
  Ekraanile kuvatakse sarnaste kaubamärkide loeteluga tabel. Tulemuste kohta lisateabe saamiseks saate klõpsata suurendusklaasi ikoonil, mis asub tabeli vaate paremal küljel . Avaneb uus aken, kus kuvatakse rakenduses TMview sisalduv teave.

  PDF-faili koos teabega saab alla laadida ja salvestada, kui klõpsate tulemuste tabeli all asuval nupul „Laadi alla PDF“.

  Kui kahtlete milleski seoses registreerimisega, palun küsige õigusnõu intellektuaalomandi ametnikult.

 • Nõuded

  Prioriteedinõue
  Teilt küsitakse, kas olete esitanud taotluse sama kaubamärgi kohta viimase kuue kuu jooksul, ning kui vastate eitavalt, klõpsake jätkamiseks nupul „Edasi“.

  Vastates jaatavalt peate toimima järgmiselt.

  • Valige rippmenüüst „Esmase taotluse riik“
  • Sisestage kaubamärgi nimetus (väli täidetakse automaatselt, kui kaubamärgi andmed on olemas andmebaasis TMview) ning klõpsake „Impordi“ või
  • sisestage andmed käsitsi, klõpsates nupul „Loo käsitsi“
  • EUIPO ei kontrolli enam prioriteedinõuete sisu, vaid piirdub vorminõuete kontrollimisega.
  • Lisage varasema taotluse esitamise kuupäev, esitamise number ja riik.
  • Nüüd toimub prioriteedinõuete esitamine koos Euroopa Liidu kaubamärgi taotlusega ning seda ei saa enam teha hilisemas etapis.
  • Vajalikud nõuet toetavad dokumendid tuleb esitada kolme kuu jooksul taotluse esitamisest.

  NB! Kui nõuet toetavad dokumendid (esimene esitamine) ei ole ühes EUIPO keeles, võidakse teilt paluda asjaomaste dokumentide tõlget.

  Vanemusnõue
  Teilt küsitakse, kas olete juba registreerinud sama kaubamärgi riiklikul tasandil ELis ning kui vastate eitavalt, klõpsake jätkamiseks nupul „Edasi“.

  Vastates jaatavalt peate toimima järgmiselt.

  • Valige rippmenüüst ELi liikmesriik, kus märk registreeriti.

  • Sisestage kaubamärgi nimetus (väli täidetakse automaatselt) ja klõpsake „Impordi“ või

  • sisestage andmed käsitsi, klõpsates nupul „Loo käsitsi“.

  • Tehke vastav valik „Registreerimise iseloom“.

  • Lisage esitamise kuupäev, esitamise number, registreerimise kuupäev ja registreerimisnumber, seejärel valige nõutavate dokumentide lisamise võimalus.

 

4. etapp. Teie andmed

 • Konto loomine / sisselogimine

  Selleks on kaks võimalust:

  • Kui te ei ole EUIPO konto loomiseks end registreerinud, peate registreerimiseks klõpsama nupul „Loo konto“.
  • Kui teil on EUIPO kasutajakonto, sisestage selle andmed ja klõpsake nupul „Logi sisse“.

  Seejärel imporditakse teie andmed vormi ning peate sisestama vaid puuduva teabe (taotleja ja/või esindaja andmed).

  Euroopa Liidu kaubamärgi taotlused ELi-välistele elanikele/ettevõtetele
  Te saate esitada ELi kaubamärgi taotluse, kui elate väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), kuid te peate määrama esindaja.

 • Taotleja ja esindaja

  Taotleja ja/või esindaja lisamiseks on kaks võimalust.

  Olemasoleva taotleja/esindaja lisamine

  Hakake sisestama olemasoleva taotleja/esindaja nime: ilmub olemasolevate kannete loetelu, millest valige sobiv ja seejärel klõpsake nuppu „Impordi“. Kuvatakse taotleja/esindaja andmed. Jätkamiseks klõpsake nuppu „Lisa“. Seda meetodit saab kasutada, kui taotleja/esindaja andmed on varem juba sisestatud.

  Uue taotleja/esindaja lisamine
  1. Sisestage andmed käsitsi, klõpsates nuppu „Loo uus“
  2. Valige rippmenüüst taotleja/esindaja liik
  3. Täitke ülejäänud vorm (kohustuslikud väljad on tähistatud tärniga *)
  4. Jätkamiseks klõpsake nuppu „Lisa“

  * Te ei saa lisada esindajat, kui täidate vormi taotlejana.

  NB! Kui tähistate märkeruudu „Majandussidemed“, peate täitma ka kaks lisavälja: mis laadi majandussidemed teil taotlejaga on (nt töötaja või äripartner) ja tööandja nimi.

  Ühendused

  Kui esitate taotluse ühenduse nimel, sisestage ainult selle tunnuskood.

 

5. etapp. Kinnitamine ja maksmine

Selles etapis kuvatakse esitatava taotluse mustand. Te saate andmeid enne taotluse esitamist muuta.

Järgmises etapis kuvatakse makseaken, kus tuleb valida makseviis. Kui tasute pangaülekandega, soovitame maksetehingu koodi üles märkida. Selle kaudu saab makset tuvastada.

 • Pärast taotluse vormi esitamist

  Registreerimisprotsessi läbimise järel saate kinnituse, et taotlus on nõuetekohaselt esitatud, ning taotluse ametliku numbri.

  Arvestage, et peate registreerima .eu domeeninime akrediteeritud registripidaja kaudu (loetelu on registripidajate veebilehel).

  Lisaks tuleb teil alla laadida ametlik vastuvõtmistõend. NB! EUIPO ei väljasta vastuvõtmistõendite koopiaid.

  E-taotluse esitamise lõpus teavitab amet WHOIS-andmebaasi teabe põhjal, kas taotletava kaubamärgiga identne .eu domeeninimi on vaba. Kasutajad võivad tellida kasutajapiirkonnas (User Area) ja otsinguvahendis eSearch kiireteate, et neid teavitataks juhul, kui registreeritakse nende kaubamärgiga identne .eu domeeninimi.

Kasutame veebilehel küpsiseid, et toetada tehnilisi omadusi, mis tõhustavad teie kasutajakogemust. Kasutame ka analüüsimeetodeid. Lisateave