Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Kaubamärkide näited

Sõnamärk

 

 

Kujutismärk

Amet aktsepteerib järgmist failivormingut: JPEG

 

Sõnaelementidega kujutismärk*

Amet aktsepteerib järgmist failivormingut: JPEG

 

Kujumärk

Amet aktsepteerib järgmisi failivorminguid: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Sõnaelementidega kujumärk*

Amet aktsepteerib järgmisi failivorminguid: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Asendmärk

Amet aktsepteerib järgmist failivormingut: JPEG

 

Musterkaubamärk

Amet aktsepteerib järgmist failivormingut: JPEG

 

Ühest värvist koosnev värvimärk

Amet aktsepteerib järgmist failivormingut: JPEG

 

Värvikombinatsioonist koosnev värvimärk

Amet aktsepteerib järgmist failivormingut: JPEG

 

Helimärk

Alates graafilise kujutamise nõude kaotamisest 1. oktoobril 2017 tohivad helimärkide ELi kaubamärgi taotlused olla ainult heli reproduktsiooniga helifail või heli täpne esitus noodikirjas.

Amet aktsepteerib järgmisi failivorminguid: JPEG, MP3 (kuni 2 Mb)

 

Liikumismärk

Amet aktsepteerib järgmist failivormingut: MP4 (video), JPEG (järjestikuste liikumatute kujutiste sari).

 

Multimeediamärk

See on uus kaubamärgiliik (alates 1. oktoobrist 2017).

Amet aktsepteerib järgmist failivormingut: MP4 (kuni 20 Mb)

 

Hologramm-märk

Amet aktsepteerib järgmisi failivorminguid: JPEG, MP4 (kuni 20 Mb)

 

*Märkus. Tärniga märgistatud kaubamärgiliigid ei ole ELi kaubamärgi rakendusmääruse kohaselt eraldi kategooriad, kuid neid eristatakse elektroonilisel esitamisel praktilistel ja tehnilistel põhjustel.


 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.