Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

EUIPO raamatupidamise aastaaruanded

Raamatupidamise aastaaruanded

Eelarvedokument

2021. EUIPO raamatupidamise aastaaruanded

 

EUIPO ametlikud finantsaruanded sisaldavad eelarvet, raamatupidamise aastaaruannet, eelarve täitmise ja finantsjuhtimise aruannet ning Euroopa Kontrollikoja aruannet. Aastaaruanded sisaldavad finantsaruandeid ning aruandeid EUIPO eelarve täitmise kohta. Raamatupidamise aastaaruanne peab olema kooskõlas kehtivate eeskirjadega, täpne ja põhjalik ning esitama tõese ja objektiivse ülevaate. Raamatupidamise aastaaruanne koostatakse kooskõlas üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtetega.


PDF

Kasutame veebilehel küpsiseid, et toetada tehnilisi omadusi, mis tõhustavad teie kasutajakogemust. Kasutame ka analüüsimeetodeid. Lisateave