Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

EUIPO eelarve

Eelarve viimane versioon

Eelarvedokument

2023. EUIPO eelarve

EUIPO järgmise aasta eelarve koostatakse ja esitatakse heakskiitmiseks ameti eelarvekomisjonile. Eelarvet ei saa rakendada enne, kui selle on heaks kiitnud eelarvekomisjon, kuhu kuuluvad Euroopa Liidu liikmesriikide, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi esindajad. Eelarve avaldatakse inglise, prantsuse, saksa, hispaania ja itaalia keeles ning see sisaldab ameti järgmise aasta finantstehingute üksikasjalikku ülevaadet.


PDF

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.