Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Menu

Euroopa Kontrollikoja aruanded

 

Eelarvedokument

 

Euroopa Kontrollikoda on Euroopa Liidu institutsioon, mis kontrollib ELi rahandust. ELi välisaudiitorina aitab kontrollikoda parandada ELi finantsjuhtimist ja tegutseb liidu finantshuvide sõltumatu kaitsjana. Euroopa Kontrollikoda kontrollib, et ELi vahendid oleksid õigesti kajastatud, et neid kogutaks ja kasutataks kooskõlas asjakohaste eeskirjade ja õigusaktidega ning et neist saadav kasu oleks võimalikult suur. Kontrollikoda koostab igal aastal EUIPO auditiaruande, mis avaldatakse seejärel EUIPO veebilehel.

Auditi ulatuse ning audiitorite ja auditeeritava kohustuste teave on täielikus aruandes


PDF

Uuendamiskuupäev 17-11-2021
Kasutame veebilehel küpsiseid, et toetada tehnilisi omadusi, mis tõhustavad teie kasutajakogemust. Kasutame ka analüüsimeetodeid. Lisateave