Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Selle jaotise dokumentides on esitatud EUIPO keskkonnaeesmärgid, mis on kooskõlas „Euroopa 2020“ kestliku majanduskasvu strateegiaga. Kestlikkus töökohal tähendab ameti toimingute keskkonnamõju vähendamist ja see on ameti integreeritud juhtimissüsteemide poliitika osa.

EUIPO keskkonnadeklaratsioon

 

EUIPO keskkonnadeklaratsioonis on selgitatud, kuidas amet haldab ressursse ning vähendab heidet, et minimeerida keskkonnamõju sihipäraste tegevuste kaudu.


PDF

Otsus nr ADM-12-65

Otsus ELi keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi (EMAS) ning tervishoiu-, ohutus- ja keskkonnakomitee kohta

Tegevdirektori otsuses sätestatakse meetmed, mille abil säilitatakse ameti ruumide ja teatud tegevuste EMASi kohane registeerimine. Samuti kirjeldatakse nendes ameti keskkonnapoliitikat.


PDF

BREEAMi® sertifikaat

Avaldati 30. septembril 2016

EUIPO sertifikaat BREEAMi® ambitsioonikate keskkonnastandardite kohaldamise eest ameti infrastruktuuriprojektides


PDF

ELi keskkonnajuhtimis- ja
auditeerimissüsteem (EMAS)

 

EUIPO on alates 2008. aastast hoolikalt järginud Euroopa Komisjoni poolt organisatsioonidele ja ettevõtetele väljatöötatud EMASi standardeid.


Täpsem teave >>

Document Date Download
Carbon Footprint report 2021 23/08/2022 PDF
Carbon Footprint report 2020 06/07/2021 PDF
Carbon Footprint report 2019 09/07/2020 PDF

 

Pealkiri DIN Loodud Vaade
Can’t find what you are looking for? Request here
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.