Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Menu

EUIPO eesmärk on pakkuda oma klientidele igakülgselt kvaliteetset teenust. EUIPO tegevuse muudavad tõhusamaks erinevad vahendid, tooted, protsessid ja IT-lahendused, mis võimaldavad ametil pakkuda klientidele nende ärivajadustele vastavaid kaasaegseid lahendusi. Selles jaotises on ameti tegevusprotsesse kajastavad dokumendid, sealhulgas tegevdirektori otsused, ning seonduvad haldusnõukogu koosolekute dokumendid.

Otsus nr ADM-20-31

Otsus ameti sisestruktuuri kohta

Tegevdirektori otsuses on esitatud ameti organisatsiooniline struktuur, sealhulgas selle jaotus osakondadeks ja talitusteks. Otsuses on märgitud iga osakonna ülesanded ja vastutusalad.


PDF

Tööprogramm

 

Ameti tööprogramm kajastab kõiki järgmiseks aastaks kavandatud tegevusi, võtteks aluseks koguste prognoosid (kaubamärgid ja disainilahendused) ja nende mõju ameti igapäevatööle.


PDF Täpsem teave >>

EUIPO aastaaruanne

 

EUIPO avaldab igal aastal aastaaruande, milles on kirjeldatud eelmise aasta põhitegevused ja -saavutused koos andmete, statistika ja muu seonduva teabega.


PDF Täpsem teave >>

Kasutajate rahulolu küsitlus

 

Kasutajate rahulolu uuringu eesmärk on mõõta klientide rahulolu ameti pakutavate teenustega. EUIPO korraldab küsitlust alates 2005. aastast.

PDF Täpsem teave >>

Dokument Kuupäev Allalaadimine
Ameti haldusnõukogu   Täpsem teave >>
EUIPO Service Charter   More Details >>
SP2020 Benefits report   PDF
SP2020 achievements assessment report    

 

Pealkiri DIN Loodud Vaade
Can’t find what you are looking for? Request here
Uuendamiskuupäev 06-07-2022
Kasutame veebilehel küpsiseid, et toetada tehnilisi omadusi, mis tõhustavad teie kasutajakogemust. Kasutame ka analüüsimeetodeid. Lisateave