Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Kiirteated

Kiirteadetele juurdepääsuks klõpsake oma User Area (kasutajapiirkonna) vasakus servas kiirteadete jaotisel.

User Area kiirteadete jaotis
 

Kiirteadete liides jaguneb kaheks: kiirteated ja konfiguratsioon.

 

Kiirteadete jaotis

Kui kiirteade on seadistatud, on selle jaotise tabelis kiirteate käivitumiskuupäev, teate liik (ELi kaubamärk, ühenduse registreeritud disainilahendus, .eu domeen, kalender) ja kiirteate sõnum. Siinsamas saab seadistada ka uue kiirteate.

 

Konfiguratsiooni jaotis

Selles jaotises võib luua uue kiirteate, muuta olemasolevat või selle kustutada. Kalendriteated ja ELi kaubamärgi / ühenduse registreeritud disainilahenduse / .eu domeeni kiirteated on kuvatud eraldi jaotistes.

 
 • Kiirteadete liigid

  Seadistada saab kaht liiki kiirteateid: kalendriteated ja ELi kaubamärgi / ühenduse registreeritud disainilahenduse / .eu domeeni kiirteated.

  Kalendriteade
  Kalendriteade on lihtteade, mille abil kasutaja saab seadistada kindlaks kuupäevaks meeldetuletuse.

  ELi kaubamärgi / ühenduse registreeritud disainilahenduse / .eu domeeni kiirteated
  ELi kaubamärgi / ühenduse registreeritud disainilahenduse / .eu domeeni kiirteateid on kahte liiki ja mõlemaid saab seadistada otsingumootorist eSearch plus.

  Seire kiirteade
  Seire kiirteate saab tellida jälgima kindlaid sündmusi, näiteks:

  • kaubamärgi staatuse muutus;
  • kaubamärgi/disainilahenduse pikendamisvajadus;
  • omaniku/esindaja vahetumine;
  • vaidlustamistähtaja lõpp;
  • identse .eu domeeni registreerimine.

  Jälgimise kiirteade
  See kiirteade põhineb sisseloginud kasutaja täppisotsingu kriteeriumidel ning kiirteade käivitub, kui kriteeriumidele vastab mõni teine kaubamärk või disainilahendus.

 • Toimingute vahekaardid

  Allpool on kiirteadete jaotise toimingute loend ja funktsioonid. Nende aktiveerimiseks märgistage loendielemendist vasakul olev ruut (üksikasjalik vaade).

  Loo uus kiirteade
  Kiirteadet saab luua nii kiirteadete kui ka konfiguratsiooni jaotises.

  Kustuta
  See toiming on konfiguratsiooni jaotises, samuti kiirteadete jaotise arhiivi osas.

  Kiirteate kustutamine
  1. Kiirteate kustutamiseks klõpsake hallil ristiikoonil Kustutamise ikoon loendielemendist paremal. Ilmub küsimus, kas oled kindel, et soovid jätkata.
  2. Märgistage elemendist vasakul asuv ruut ja klõpsake kustutamisnupul tabeli kohal (korraga saab valida mitu elementi). Ilmub hüpikaken, milles saate kustutamiskäsu kinnitada või tühistada. Kiirteadete jaotise postikasti osas (sissetulevad kirjad) see võimalus puudub.
   

  Kiirteadete jaotise toimingud

  Arhiiv

  Teate arhiveerimiseks on kaks võimalust:

  1. Postkasti osas: klõpsake loendielemendist vasakul asuval hallil ristiikoonil. Ilmub küsimus, kas olete kindel, et soovite jätkata.
  2. Postkasti osas: märgistage loendielemendist vasakul asuv ruut ja klõpsake arhiveerimisnupul tabeli kohal (korraga saab valida mitu elementi). Ilmub hüpikaken, milles saate arhiveerimiskäsu kinnitada või tühistada.

  NB! Postkastis olevad kiirteated arhiveeritakse automaatselt 30 päeva järel.

  Saada
  Võite saata oma valitud e-postiaadressile kiirteate koopia (korraga saab valida mitu teadet). Selleks märgistage loendielemendist vasakul asuv ruut ja klõpsake seejärel saatmisnupul, valides kas „Minu e-post“ või „Muu e-post“.

  Kui valite „Minu e-posti“, ilmub teie kasutajakonto e-posti aadress.

  Kui valite „Muu e-posti“, tuleb saaja aadress sisestada vastavale väljale.

  Märkuste väljale saab lisada ka märkuse.

   

  Konfiguratsiooni jaotise toimingud

  Aktiveerimine

  ELi kaubamärgi / ühenduse registreeritud disainilahenduse / .eu domeeni kiirteateid ja kalendriteateid saab aktiveerida kahel viisil:

  Kiirteate aktiveerimine Kiirteate desaktiveerimine Mitme elemendi valimine kiirteate aktiveerimiseks
  1. Klõpsake loendielemendist paremal asuval hallil nupul. Ikoon muutub roheliseks, kui kiirteade on aktiveeritud.
  2. Märgistage elemendist vasakul asuv ruut ja klõpsake sisselülitamisnupul (korraga saab valida mitu elementi). Ikoon muutub roheliseks, kui kiirteade on aktiveeritud.

  Desaktiveerimine

  ELi kaubamärgi / ühenduse registreeritud disainilahenduse / .eu domeeni kiirteateid ja kalendriteateid saab desaktiveerida kahel viisil:

  1. Klõpsake loendielemendist paremal asuval rohelisel nupul. Ikoon muutub halliks, kui kiirteade on desaktiveeritud.
  2. Märgistage elemendist vasakul asuv ruut ja klõpsake väljalülitamisnupul. Ikoon muutub halliks, kui kiirteade on desaktiveeritud.

  Kiirteate muutmine
  Kiirteate muutmiseks klõpsake hallil pliiatsiikoonil Pliiatsiikoon elemendist paremal.

  ELi kaubamärgi / ühenduse registreeritud disainilahenduse / .eu domeeni kiirteated
  Kui klõpsate pliiatsiikoonil, suunatakse teid otsingumootorisse eSearch plus, kus saab kiirteadet muuta.

  Kalendriteade
  Kui klõpsate pliiatsiikoonil, ilmub hüpikaken, kus saab muuta teate üksikasju ja seejärel teate taas aktiveerida.

 • Kalendriteate seadistamine

  Kalendriteated seadistatakse User Area kiirteadete jaotises.

  Uue kiirteate loomine
  1. Klõpsake uue kiirteate loomise nupul.
  2. Valige „Kalender“. Avaneb hüpikaken.
  3. Klõpsake käivitumiskuupäeva väljal, seejärel ilmub kalender; sisestage kuupäev.
  4. Sisestage kiirteate sõnum.
  5. Märgistage ruut, kui soovite kiirteadet ka e-postiga.
  6. Klõpsake nupul „Loo teade“.
 • ELi kaubamärgi / ühenduse registreeritud disainilahenduse / .eu domeeni kiirteate seadistamine

  Jälgimise kiirteade
  Jälgimise kiirteate saab seadistada User Area kiirteadete jaotises, kui klõpsata ELi kaubamärgi / ühenduse registreeritud disainilahenduse / .eu domeeni kiirteate nupul, või otsingumootoris eSearch plus.

  Jälgimise kiirteate seadistamine
  1. Klõpsake uue kiirteate loomise nupul.
  2. 2. Valige ELi kaubamärgi / ühenduse registreeritud disainilahenduse / .eu domeeni kiirteade. Avaneb hüpikaken.
  3. Valige nõustumine.
  4. Avaneb eSearch plusi täppisotsingu funktsioon.
  5. Valige täppisotsingu suvanditest soovitud kriteeriumid ja klõpsake otsingunupul.
  6. Klõpsake megafoni ikoonil Kiirteate ikoon tabeli vasakus ülaservas. Avaneb hüpikaken.
  7. Andke kiirteatele nimi ühel järgmistest viisidest:
   • valige rippmenüüst varem loodud kiirteate nimi;
   • andke kiirteatele uus nimi ja sisestage see tekstiväljale.
  8. Kui soovite kiirteadet oma e-posti aadressile, märgistage ruut „Saada kiirteade e-postiga“.
  9. Klõpsake nupul „Loo teade“.

  Kui kiirteade on edukalt loodud, ilmub hüpikakna allserva teade.

   

  Seire kiirteade
  Seire kiirteated seadistatakse kaubamärgi või disainilahenduse üksikasjalikus vaates otsingumootoris eSearch pärast liht- või täppisotsingut.

  Jälgimise kiirteate seadistamine
  1. Klõpsake kiirteate seadistamise nupul üksikasjaliku vaate paremas ülaservas. Avaneb hüpikaken, kus saab märgistada ruudud, et määrata, millise ELi kaubamärgi / ühenduse registreeritud disainilahenduse oleku muutust soovite jälgida.
   .eu domeeni kiirteate jaoks valige märkeruut „Sarnaste .eu domeenide registreerimine”.
  2. Andke kiirteatele nimi ühel järgmistest viisidest:
   • valige rippmenüüst varem loodud kiirteate nimi;
   • andke kiirteatele uus nimi ja sisestage see tekstiväljale.
  3. Kui soovite kiirteadet oma e-posti aadressile, märgistage ruut „Saada kiirteade e-postiga“.
  4. Klõpsake nupul „Loo teade“.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.