Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Klienditeenindus – kaebused

Kaebuste käsitlemine

Kui miski läheb valesti või meie teenuse tase ei vasta teie ootustele, oleme väga huvitatud teie arvamusest. Väärtustame kõiki kaebusi, sest meie eesmärk on õppida kõikidest vigadest, et pakkuda parimat võimalikku teenust.

Kaebus on meie hinnangul tavaliselt kirjalik rahulolematuse väljendus EUIPO pakutud teenuste ja/või menetlustega. Jaotis „Klienditeenindus – kaebused“ ei ole siiski pädev vastama EUIPO tehtud otsuste õiguslike põhjenduste kohta esitatud kaebustele. EUIPO otsustega mittenõustumise korral saate esitada kaebuse ELi kaubamärgi või ühenduse disainilahenduse kontrollija otsuste kohta.

Kui teie kaebus on seotud personaliküsimustega, palume teil pöörduda otse meie personalihalduse osakonda posti või e-posti teel.

 

Kuidas kaebust esitada?

Kaebuse saab esitada veebivormil. See on EUIPO eelistatuim suhtlusvahend, sest tagab kaebuse kiire menetlemise. Kaebuse võib saata ka postiga.

Palume esitada järgmise teabe (kui on asjakohane), et võimaldada meil teie juhtumi identifitseerimist ja analüüsimist:

  • ELi kaubamärgi / ühenduse registreeritud disainilahenduse toimiku number
  • Kaebuse esitaja isik (nimi, perekonnanimi)
  • Kaebuse esitaja aadress (tänav, asula, riik, telefoninumber, e-post)
  • Kaebuse põhjus
 

Mis saab edasi?

  1. Kui oleme kaebuse kätte saanud, saadab klienditeeninduse kaebuste üksus teile e-posti või posti teel ühe tööpäeva jooksul kättesaamiskinnituse
  2. Teie kaebusega tegeleb kiiresti vastav osakond, et võimaldada kirjaliku vastuse koostamist vastavalt teenuste harta standarditele
  3. Saadame teie kaebusele kirjaliku vastuse 9 tööpäeva jooksul pärast kättesaamiskinnituse saatmist
 

Mis saab, kui te ei ole ikka rahul?

Kui te ei ole menetluse tulemuste või kaebuse menetlemise viisiga rahul, palume teil uuesti meie poole pöörduda. Sellisel juhul vaatab teie kaebuse läbi kõrgem juhtkond, kes saadab teile ka vastuse.

Euroopa Ombudsman

Kui olete Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik või liikmesriigi alaline elanik, saate kaebuse esitada ka Euroopa Ombudsmanile. Euroopa Ombudsman uurib kaebusi Euroopa Liidu institutsioonide ja asutuste haldusomavoli kohta.

Ombudsmanile esitatud mis tahes kaebusele peavad eelnema EUIPO asjakohased haldustoimingud.

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.