Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Muutmine

Muutmine on menetlus, mida saab kohaldada Euroopa Liidu kaubamärgile ja rahvusvahelistele registreeringutele.

Kui ELi kaubamärk kaotab kehtivuse, võib muuta selle teatud liikmesriikides kehtivaks kaubamärgiks. Muutmine aitab eelkõige lahendada ELi kaubamärgi ühtse olemusega seotud võimalikke probleeme.

Näiteks kui ELi kaubamärki ei saa registreerida ühes või mitmes riigis absoluutsetel keeldumispõhjustel või ühes või mitmes riigis kehtivast varasemast õigusest tuleneva vaidlustamise tõttu, saab ELi kaubamärgi taotleja taotleda ELi kaubamärgi muutmist riiklikuks üksikkaubamärgitaotluseks riikides, kus nimetatud põhjused ei kehti.

Rahvusvahelisi registreeringuid saab muuta Euroopa Liidu liikmesriikide riiklikeks kaubamärgitaotlusteks ja Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) Madridi kokkuleppe või Madridi protokolli osalisriiki nimetavaks registreeringuks.

Lisateave on kaubamärgijuhendites.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.