Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

 

Andmekaitseteade

Teie eraelu puutumatuse kaitse on Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (edaspidi „amet”) jaoks väga oluline. Peame end vastutavaks isikuandmete eest, mida kogume ja töötleme. Seetõttu oleme võtnud endale kohustuse austada ja kaitsta teie isikuandmeid ning tagada, et saaksite enda kui andmesubjekti õigusi tulemuslikult kasutada.

Käesolevas jaotises kirjeldatakse, kuidas amet töötleb teie isikuandmeid, kui ta täidab oma ülesandeid (mis on sätestatud ELi õigusaktides) teile toodete ja teenuste pakkumisel.

 

REGISTREERIMISKANNETE REGISTER

Keskregister: EUIPO-l on õiguslik kohustus pidada isikuandmete töötlemise toimingute keskregistrit (määruse (EL) 2018/1725 artikkel 31).  Lisateavet oma isikuandmete töötlemise toimingute registreerimiskannete kohta leiate EUIPO keskregistrist. Lisateave EUIPO keskregistri kohta allpool, 11. küsimus.

 

 

1. Milline on EUIPO-le kohaldatav andmekaitse õigusraamistik?

 

2. Milliseid isikuandmeid me kogume?

 

3. Milleks me teie isikuandmeid kasutame?

 

4. Millised on teie isikuandmete töötlemise õiguslikud alused?

 

5. Kes pääsevad teie isikuandmetele juurde?

 

6. Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse?

 

7. Kuidas me teie andmeid kaitseme?

 

8. Millised on teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega? Kuidas kasutada oma õigusi? Kas teie õigusi saab piirata?

 

9. Mis küpsiseid meie kodulehel kasutatakse?

 

10. Kuidas meiega küsimuste tekkimisel ühendust võtta?

   

11. Vajate lisateavet?

 

 

Lisateave on järgmistel linkidel:

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.