Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Disainilahenduse taotluse esitamise nõuanded ja parimad tavad

Allpool on mõned nõuanded ühenduse registreeritud disainilahenduse taotluse esitajatele, et taotlust puuduste tõttu tagasi ei lükataks.

Puudused võivad olla vormilised, näiteks kui taotleja unustab lõivu maksta või disainilahenduse kujutised ei vasta teatud registreerimisnõuetele. Vormilisi puudusi on lihtne ennetada ning kogemused näitavad, et tavaliselt esineb neid veebitaotluse esitamise järgmises kolmes etapis.

 

Vaadete üleslaadimine

1. Kõik vaated peavad olema seotud sama disainilahendusega.

Taotleja on esitanud sama disainilahenduse (disainilahendus 1) registreerimiseks kaks vaadet, millel on kujutatud erisuguste omadustega toolid. Vaated ei ole seotud sama disainilahendusega ja seega lükatakse need tagasi.

Disainilahendus 1 / Vaade 1

Disainilahendus 1 / Vaade 2

Disainilahendus 1 / Vaade 1

Disainilahendus 2 / Vaade 1

Vale

Erisugustest omadustest tuleneb erinev välimus, mistõttu tuleb need tooted esitada eraldi disainilahenduse taotlustena.

 

Taotleja soovib registreerida kummagi tooli eraldi disainilahendusena (disainilahendus 1 ja disainilahendus 2) ning taotlus on seega vastuvõetav.

Õige

Kumbki ülalolev vaade on seotud eri disainilahendusega. Eri disainilahendusi saab registreerida koondtaotlusega*. Iga disainilahenduse kohta võib esitada mitu (1–7) vaadet.

* Koondtaotlus on mitut disainilahendust sisaldav taotlus. Koondtaotluse esitamine on odavam kui iga disainilahenduse jaoks eraldi taotluse esitamine.

 

2. Vaade ei tohi sisaldada lisaelemente, mis ei kuulu disainilahenduse juurde, nt selgitavad märkused, arvud või nooled.

Vale

Disainilahenduse vaade sisaldab teksti, sümboleid ja nooli.

Õige

Üksnes disainilahendust sisaldav vaade. Lisateabe võib esitada kirjelduse väljal.

 

3. Disainilahenduse kujutis peab olema neutraalsel taustal.

Vale

Kujutisel on näha võõrobjekte.

Õige

Disainilahendusel on neutraalne taust.

 

4. Igal kujutisel peab olema ainult üks disainilahenduse vaade.

Vale

Samal kujutisel on kaks disainilahenduse vaadet.

Õige

Kujutisel on üks vaade.

 

5. Disainilahenduse värvid peavad olema kõigil vaadetel samad.

Vale

Kui sama toode on erinevat värvi, loetakse see erinevaks disainilahenduseks.
Keelatud on esitada koos ka värvilisi ja mustvalgeid vaateid.

 

Õige

Disainilahenduse vaadetel on sama värv.

 

6. Suurendatud vaated tuleb üles laadida eraldi kujutistena.

Vale

Kujutisel on esitatud ka suurendatud vaade.

Õige

Suurendatud vaade on esitatud eraldi kujutisel.

 

7. Visuaalne lahtiütlus peab olema esitatud ühetaoliselt kõigil vaadetel, kus lahtiütlus esineb.

Mõnikord soovivad kasutajad registreerida üksnes toote teatud komponendi. Sel juhul saavad nad näidata visuaalsete lahtiütlustega, mis elemente nad ei soovi registreerida.

Vale

Visuaalne lahtiütlus ei ole kõigil vaadetel järjepidevalt esitatud.

 

Õige

Visuaalne lahtiütlus on kõigil vaadetel järjepidevalt esitatud.

 

8. Vähemalt üks vaade peab kujutama tootekomplekti või kompleksset toodet tervikuna.

Vale

Puudub tootekomplekti või kompleksse toote tervikvaade.

 

Õige

Nõuetekohaselt kujutatud tootekomplekt koos tervikvaatega.

 

9. Tootenimetus peab vastama disainilahenduse kujutisele.

Näites on toolivaatele lisatud vale tootenimetus. Kaunistusena saab registreerida mustreid, mitte toole, seega ei ole see nimetus vastuvõetav.

Vale

Tootenimetus ei ole disainilahenduse vaatega kooskõlas. Disainilahendusele tuleb lisada tootenimetus „toolid“ (klass 06.01).

Õige

Tootenimetus on disainilahenduse vaatega kooskõlas.

 

10. Tootenimetus peab olema piisavalt üksikasjalik, et seda saaks liigitada Locarno klassifikatsiooni klassi ja alamklassi.

Vale

Disainilahenduse nimetus ei ole klassifitseerimiseks piisavalt üksikasjalik.

Õige

Toote funktsioon on selgelt määratletud klassi ja alamklassi abil. 

Prioriteedinõude esitamine

Riikliku, rahvusvahelise või ühenduse disainilahenduse taotluse esitajal on sama disainilahenduse suhtes ühenduse disainilahenduse taotlemise prioriteediõigus kuue kuu jooksul alates esmase taotluse esitamisest.

Prioriteediõigus tähendab seda, et õiguste ülimuslikkuse kindlaksmääramisel käsitatakse prioriteedikuupäevana disainilahenduse registreerimistaotluse esitamise kuupäeva.

  • Prioriteeti saab taotleda üksnes disainilahenduse või kasuliku mudeli varasema taotluse alusel.
  • Varasem taotlus peab olema esmane taotlus.
  • Varasema taotluse omanik ning ühenduse disainilahenduse taotleja peavad olema üks ja sama isik.
  • Hiljemalt kolm kuud pärast prioriteedinõude esitamist tuleb esitada varasema taotluse kinnitatud koopia.
  • Kui varasema taotluse keel ei ole üks viiest ameti keelest, peab taotleja esitama tõlke.
 

Avaldamise edasilükkamise taotlemine

Ühenduse disainilahenduse taotluse esitamisel on võimalik taotleda disainilahenduse avaldamise edasilükkamist kuni 30 kuuks. Seega jääb teie disainilahendus saladusse, kuni olete valmis selle avaldama. Kui otsustate jätta oma ühenduse registreeritud disainilahenduse üldse avaldamata, aegub selle registreering pärast 30-kuulist edasilükkamisperioodi.

  • Edasilükkamist saab taotleda ainult taotluse esitamisel.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.