Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Vorm EUTM Filing

See vorm on ette nähtud keerukamate taotluste jaoks kui vorm Easy Filing. Kasutage seda vormi, kui soovite esitada oma kaupade ja teenuste loetelu, kollektiivkaubamärgi taotluse, taotleda rahvusvahelise kaubamärgi muutmist või esitada kaubamärgi mitmekeelseid elemente mõlemas taotluse keeles.

NB! Saate kontrollida, kas teie kaupade ja teenuste loetelus sisalduvad nimetused on vastuvõetavad kiirmenetluses Fast Track, kasutades kaupade ja teenuste loetelu koostamisvahendit.

Kohustuslikud väljad on tähistatud tärniga (*).

Juurdepääsuks ELi kaubamärgi taotlusvormile minge veebisaidil jaotisse „Kaubamärgid > Kuidas registreerida? > Taotluse esitamine“ ning seejärel klõpsake nupul „Alusta taotlemist“.

Selle vahendi abil saavad kaubamärki taotleda registreeritud kasutajad. Kui te ei ole veel kasutajaks registreerunud, registreeruge siin.

ELi kaubamärgi taotlused kolmandate riikide residentidele
Teil on võimalik taotleda ELi kaubamärki, kui elate väljaspool Euroopa Liitu, kuid selleks peate määrama endale esindaja

 • Keeled ja isiklik viitenumber
  Isiklik viitenumber

  Viitenumbris tohib olla kuni 30 ladina tähestiku tähte ja numbrit: a–z, A–Z, 0–9. Tühikud ei ole lubatud.

  Esimene keel
  Valige rippmenüüst keel (esimene keel), milles soovite taotluse koostada; selleks võib olla ükskõik milline keel ELi 23 ametlikust keelest.

  Teine keel
  Määruse kohaselt tuleb teine keel valida EUIPO viie ametliku keele seast (DE, EN, ES, FR, IT). Teine keel peab olema esimesest keelest erinev. NB! Teie kaubamärk võidakse vaidlustada teises keeles.

 • Kasutage näidisena olemasolevaid ELi kaubamärgi andmeid

  Sisestage kas osaline või täielik kaubamärgi nimetus või number. Seejärel kuvatakse ekraanile vastavate olemasolevate kaubamärkide loetelu. Tehke valik ja klõpsake nupul „Impordi“.

  Valides kaubamärgi näidisena importimise võimaluse, kiirendate taotlemist, sest andmed täidetakse eelnevalt sisestatud andmete põhjal. Jaotisi saab redigeerida vastavalt vajadusele.

 • Prioriteetsuse, vanemuse või omandatud eristatavuse taotlemine või muud nõuded (valikuline)

  Valige nõuded, mida soovite lisada.

  Saate valida eri liiki nõuete vahel.

  Prioriteedinõue

  Prioriteedinõude lisamiseks klõpsake nupul „Lisa prioriteet“, misjärel avaneb uus jaotis.

  • Sisestage kaubamärgi nimetus (väli täidetakse automaatselt, kui kaubamärgi andmed on olemas andmebaasis TMview) ning klõpsake nupul „Impordi“ või

  • klõpsake nupul „Sisesta käsitsi“ ja sisestage andmed käsitsi.

  • Valige rippmenüüst „Esmase taotluse riik“.

  • Sisestage taotluse kuupäev ja taotletav kaubamärgi nimetus või prioriteedi number. Võite valida võimaluse lisada nõutud dokumendid kas taotlemise ajal või hiljem.

  NB! Esmane taotlus peab olema tõlgitud taotluse esimesse või teise keelde (ainult juhul, kui sertifikaat ei ole üheski ELi ametlikus keeles).

  Taotle prioriteeti hiljem
  Kui soovite taotleda prioriteeti hiljem (seda võib teha kuni 2 kuu jooksul pärast taotluse esitamise kuupäeva), tähistage märkeruut nupu „Lisa prioriteet“ kõrval.

   

  Vanemusnõue

  Taotlusele vanemusnõude lisamiseks klõpsake nupul „Lisa vanemus“. Avaneb uus jaotis.

  • Sisestage kaubamärgi nimetus või number (väli täidetakse automaatselt) ja klõpsake nupul „Impordi“ või

  • klõpsake nupul „Sisesta käsitsi“ ja sisestage andmed käsitsi.

  • Valige rippmenüüst ELi liikmesriik, kus märk registreeriti.

  • Valige asjakohane võimalus väljalt „Registreerimise laad“.

  • Lisage taotluse number ja esitamise kuupäev, registreerimisnumber, registreerimise kuupäev ja prioriteedikuupäev. Seejärel valige, kas lisate nõutud dokumendid taotlemise ajal või hiljem.

   

  Muutmisnõue

  Taotlusele muutmisnõude lisamiseks klõpsake nupul „Lisa rahvusvahelise registreeringu muudatus“. Avaneb uus jaotis.

  • Sisestage rahvusvahelise kaubamärgi number (rahvusvahelise registreeringu number)*.

  • Lisage rahvusvahelise registreeringu kuupäev.

  • Lisage tühistamiskuupäev.

  • Lisage prioriteedi- või vanemuskuupäev.

  • Klõpsake nupul „+ lisa RAHVUSVAHELISE REGISTREERINGU MUUDATUS“.

  NB! Selles jaotises ei täideta välju automaatselt. Peate sisestama täieliku kaubamärgi numbri.

   

  Näitusenõue

  Taotlusega seotud näitusenõue
  Taotlusele näitusenõude lisamiseks klõpsake nupul „Lisa näituseprioriteet“. Avaneb uus jaotis.

  • Valige rippmenüüst näitus.

  • Lisage esmaesitluse kuupäev. Valige, kas lisate nõutud dokumendid taotlemise ajal või hiljem.

  • Klõpsake nupul „+ lisa näituseprioriteet“.

  Taotle näitust hiljem
  Tähistage märkeruut nupu „Lisa näitus“ kõrval, kui soovite taotleda näitust hiljem (kuni 2 kuu jooksul pärast taotluse esitamise kuupäeva).

 • Taotlejad ja esindajad

  Taotleja

  Taotlejat saab lisada kahel viisil.

  Olemasoleva taotleja lisamine

  Sisestage siia olemasoleva taotleja nimi või tunnuskood. Kuvatakse olemasolevate taotlejate loetelu. Tehke valik ja klõpsake nupul „Impordi“. Ekraanil kuvatakse taotleja andmed; jätkamiseks klõpsake nupul „Impordi“.

  Uue taotleja loomine
  1. Klõpsake nupul „Loo uus taotleja“ ja sisestage andmed käsitsi.

  2. Valige rippmenüüst taotleja liik.

  3. Täitke ülejäänud vorm (kohustuslikud väljad on tähistatud tärniga *).

  4. Jätkamiseks klõpsake nupul „+ lisa taotleja“.

  Esindajad

  Esindajat on võimalik lisada kahel viisil.

  Olemasoleva esindaja lisamine

  Esindaja nime sisestamisel kuvatakse olemasolevate esindajate loetelu. Tehke valik ja klõpsake nupul „Impordi“. Kuvatakse esindaja andmed. Jätkamiseks klõpsake nupul „Lisa“.

  Uue esindaja lisamine
  1. Klõpsake nupul „Loo uus esindaja“ ja sisestage andmed käsitsi.

  2. Valige rippmenüüst esindaja liik.

  3. Täitke ülejäänud vorm (kohustuslikud väljad on tähistatud tärniga *).

  4. Jätkamiseks klõpsake nupul „Lisa“.

  NB! Kui valite „Töötajast esindaja“, kuvatakse märkeruut „Majandussidemed“. Kui tähistate märkeruudu, peate täitma veel kaks lisavälja; peate märkima, mis laadi majandussidemed teil taotlejaga on (nt töötaja või äripartner jm), ning lisama ühtlasi oma tööandja nime.

  Ühendused

  Ühenduse nimel taotluse esitamise korral sisestage vaid ühenduse tunnuskood.

 • Kaubamärkide liigid

  Peate valima märgi liigi, mida soovite registreerida. Järgnevalt on esitatud võimalike liikide loetelu:

  • sõnamärk

  • kujutismärk

  • kujumärk

  • helimärk

  • värvmärk

  • multimeediamärk

  • asendmärk

  • liikumismärk

  • musterkaubamärk

  • hologramm-märk

  • muu kaubamärk

  Kaubamärgi liikide lisateave on kaubamärgi määratluse jaotises.

  Nõutavad andmed
  Esitage oma kaubamärgi andmed.

  Tõlked
  On oluline, et üleslaaditava märgi kujutis oleks registreeritava märgi korrektne kujutis.

  Märgi kujutis
  On oluline, et üleslaaditava märgi kujutis oleks registreeritava märgi korrektne kujutis. EUIPO avaldab kaubamärgi kuvataval kujul. Kui see ei vasta täpselt sellele, mida soovite kaitsta, parandage see enne taotluse esitamist.

  Sõnalised elemendid
  Märkida tuleb üksnes logol nähtavad sõnalised elemendid. Kui sõnalised elemendid ei ole õiged, parandab EUIPO need vahetult ilma sellest teatamata.

 • Sarnasuse aruanne

  Võite laadida alla sarnasuse aruande. Otsingut toetab andmebaas TMview ning otsida saab ka enne taotluse tegelikku esitamist.

  Teavet sisaldava PDF-faili saab alla laadida ja salvestada, kui klõpsate tulemuste tabeli all asuval nupul „Laadi alla PDF“.

 • Manuste tehnilised nõuded

  Üksikasjalikust taotlusvormist üleslaaditavatele manustele kohaldatakse järgmisi nõudeid.

  JPEG
  Taotletava kaubamärgi (taotletavate kaubamärkide) esitamise standardne failitüüp. Iga fail tohib olla mahuga kuni 2 MB ja peab vastama järgmistele nõuetele:
  • kujutise maksimumsuurus: 2835 × 2010 pikslit;
  • printimisteravus: vähemalt 96 ja kuni 300 dpi;
  • värvirežiim: RGB, hallskaala, mustvalge või CMYK.

  Kujutiste suurus on automaatselt 250 × 250 pikslit. Kui laadite üles kujutise, kuvab rakendus selle kujul, nagu see on hiljem registreerimistunnistusel.

  PDF
  PDF-faile saab kasutada vaid lisateabe esitamiseks, mitte taotletava märgi (taotletavate märkide) kujutamiseks. Üks fail ei tohi olla suurem kui 2 MB. Failid avatakse programmiga Adobe Acrobat X (versioon 10.0).

  MP3
  MP3-dega võib helimärkide registreerimisel esitada lisateavet. Üks fail ei tohi olla suurem kui 2 MB ja peab vastama lehe „Tehniline teave“ manuste jaotises esitatud nõuetele.

 • Kaubad ja teenused

  Märkige kaubad ja teenused, millele kaubamärk peaks kehtima.

  NB!

  Paljude eri kaupade/teenuste kohta taotluse esitamine suurendab oluliselt tõenäosust, et kaubamärk võidakse hiljem vaidlustada ja isegi tühistada. Konflikt võib tekkida juhul, kui kaubamärk on identne või sarnane varasema märgiga ning sellega soovitakse kaitsta sarnaseid kaupu ja teenuseid. Pärast kaubamärgi registreerimist, võidakse see tühistada ka juhul, kui seda ei kasutata vähemalt 5 aasta vältel.

  Kaubad ja teenused peavad olema taotluse esimeses keeles.

  Klõpsake nupul „Otsi nimetusi ühtlustatud andmebaasist“.

  Avaneb uus hüpikaken. Sisestage märksõnad kaupade ja teenuste kohta, mida soovite valida (ilmub rippmenüü automaatselt pakutavate soovitustega), või sirvige kaupade ja teenuste loetelu.

  Kui olete sisestanud kõik soovitud kaubad ja teenused, klõpsake nupul „Vaata oma loetelu“ ja seejärel nupul „Salvesta loetelu“. Teid suunatakse taotluse juurde, kus ekraanile kuvatakse teie valik.

  Lisage oma nimetused

  Eraldiseisvad nimetused tuleb eraldada semikoolonitega ja need ei tohi olla pikemad kui 512 tähemärki. Kasutada võib ainult lubatud tähemärke.

  Võite seda toimingut korrata seni, kuni olete lisanud kõik taotluse jaoks vajalikud nimetused ja klassid.

   

  Kehtivad tähemärgid (kaupade ja teenuste nimetusi reguleerivad süntaksireeglid)

  Nimetus Märk Näide
  Tähed a–z A–Z Sõidukite osad ja tarvikud
  Numbrid 0–9 mp3-seadmed
  Sidekriips - (ASCII-kood 045) Mineraal- ja gaseervesi
  Väiksem kui, suurem kui < > Airsoft-relvad, > 0,5 J
  Kaldkriips / Videoseadmed/-salvestid
  Tärn * Rõivad*
  Ümarsulud ( ) Õpikud (käsiraamatud)
  Looksulud { } Vändad {masinaosad}
  Nurksulud [ ] Emailid [lakid]
  Koolon : (ASCII-kood 058) Järgmiste kaupadega seotud teenused: elektri- ja elektroonikalülitused, -komponendid
  Koma , Maisijahu, maltoos
  Ülakoma ' (ASCII-kood 039) Braille' kirja lugemise seadmed
  Semikoolon (ei saa kasutada kreeka keeles) ; (ASCII-kood 059) Tuumareaktorid; vormimispreparaadid
  Keskpunkt (saab kasutada ainult kreeka keeles) · (ASCII-kood 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα

  Märkus: selles tabelis on lubatud märkide näited.

 • Riiklik otsinguaruanne

  Riikliku otsinguaruande päringule kohaldatakse lisalõivu. Teie taotlus avaldatakse alles siis, kui kõik otsinguaruanded on kokku kogutud ja teile edastatud.

 • ELi otsinguaruanne

  ELi otsinguaruande taotlemine on tasuta. Aruanne näitab varasemaid identseid või sarnaseid ELi kaubamärgi taotlusi ja Euroopa Ühendust nimetavaid rahvusvahelisi registreeringuid identsete ja sarnaste kaupade ja teenuste klasside kohta.

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.