Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Üldised küsimused

 

Euroopa Liidu kaubamärgi süsteemis on üksainus registreerimismenetlus, mis annab omanikule ainuõiguse Euroopa Liidu 27 liikmesriigis.
Amet soovitab enne ELi kaubamärgi taotluse esitamist kontrollida veebilehel asuvat kontrollnimekirja.
Lisateave:


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määruse (EL) 2017/1001 (ELKMM) kohaldamisala laieneb teatud territooriumidele, millel on ELi liikmesriikidega erisuhted. Amet kirjeldab koos Euroopa Komisjoniga allpool loetletud asjaomaste territooriumide olukorda ELi õiguse alusel.

ELi territooriumi osa[1]

Ei ole ELi territooriumi osa[2]

Ahvenamaa

Küprose põhjaosa

Martinique

Fääri saared

Guadeloupe

Gröönimaa

Saint-Martin (FR)

Saint-Barthélemy

Prantsuse Guajaana

Uus-Kaledoonia

Réunion

Prantsuse Polüneesia

Assoorid

Prantsuse Antarktilised ja Lõunaalad

Madeira

Wallis ja Futuna

Ceuta ja Melilla

Saint-Pierre ja Miquelon

Kanaari saared

Aruba

Mayotte

Bonaire

Curaçao

Saba

Sint Eustatius

 

Sint Maarten (NL)

NB! See loetelu on üksnes soovituslik ja mittesiduv informatiivne loetelu, mis ei ole täielik.Riiklik kaubamärk annab kaitse ainult liikmesriigis, kus see on registreeritud, kuid ELi kaubamärk annab omanikule ainuõiguse kõigis praegustes ja tulevastes ELi liikmesriikides.
Taotleja saab ise otsustada, kas ta soovib saada kaubamärgi riiklikku, piirkondlikku, ELi-ülest või rahvusvahelist registreeringut.
Lisateave eeliste kohta, mille annab kaubamärgi Euroopa Liidus registreerimine.


ELi kaubamärgi omanik võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, ka avaliku sektori asutus.
Omandiõiguste lisateave on siin: omandiõigused.
Samuti võite vaadata suuniste B osa „Kontrollimine“ 2. jaotise „Vorminõuded“ punkti 2.1


Toode/kaup: mis tahes ese, mida saab kaubelda.

Teenus: inimeste vajaduste rahuldamiseks osutatav tegevus.

Teie Euroopa Liidu kaubamärgi taotlus peab sisaldama registreeritava kaubamärgi kujutist ning kaubamärgiga hõlmatud kaupade ja/või teenuste loetelu (vt ELi kaubamärgi määruse artikkel 31, kus sätestatakse taotluste kohustuslikud tingimused, ja suuniste B osa „Kontrollimine“ 2. jaotise „Vorminõuded“ 4. peatükk).

Järgmiste EUIPO pakutavate veebivahendite abil saate koostada kaupade ja teenuste loetelu.


Jah, taotleda saab riiklikku registreeringut. Euroopa Liidus kehtib kaubamärkide registreerimiseks nelja tasemega süsteem. Valik sõltub teie ettevõtte vajadustest.
Lisateave Euroopa Liidu kaubamärkide kohta.


Neil on erinev põhifunktsioon.
  • Disainilahenduse eesmärk on määrata toote kuju.
  • Ka kaubamärki kasutatakse toote suhtes (vt näited). Kaubamärgi põhifunktsioon on tähistada kaupade ja/või teenuste päritolu.
EUIPO pakub e‑õppe portaalis eri tasemetel intellektuaalomandi kursusi.


Kaubamärki saab kasutada millal tahes, ka enne registreerimistaotluse esitamist. Kasutamine ei taga siiski kaubamärgi registreerimist.


Ühenduse kaubamärke käsitlevate õigusaktidega sätestatakse registreeritud kaubamärgi omaniku kohustus kaubamärki tegelikult kasutada.
Kasutamise tõendamise ja tegeliku kasutamise lisateave on suuniste C osa „Vastulausemenetlus“ 6. jaotise „Kasutamise tõendamine“ punktis 1.1 „Kasutamise tõendamise eesmärk“.


ELi kaubamärgi kaitse saadakse registreerimisel. Samas annab ELi kaubamärgi taotlus taotlejale õiguse vaidlustada iga hilisem taotletav kaubamärk, mis on sama või sarnane kui tema kaubamärk või mille kaubad ja/või teenused on samad või seotud (vt 8. jaotis, vastulausete korduvad küsimused).
Lisaks saab ELi kaubamärgi taotluse näiteks edasi anda, selle suhtes kehtib asjaõigus, saab kohaldada sundtäitmist, see võib olla maksejõuetusmenetluse objektiks ja seda saab litsentsida. Kõik registri muudatused on suuniste E osas „Registritoimingud“.


Ei, õigusaktid ei sätesta sellist kohustust. Kaubamärgi omanik tohib neid tähiseid siiski kasutada.


Kui soovite elemendi pärast taotluse esitamist kustutada, peate taotlema ELi kaubamärgi muutmist. Juba registreeritud kaubamärgi muutmise tasu on 200 eurot.


Võimalike vastuolude ennetamiseks on oluline otsida kaubamärke enne taotluse esitamist. Registreeritud kaubamärke saab otsida ameti veebivahendite abil, kasutades kaht EUIPO andmebaasi: eSearch plus ja TMview.
 


Taotluste olekut saab jälgida veebis jaotises User Area (kasutajapiirkond) ja/või andmebaasis eSearch plus
EUIPO taotlused avaldatakse veebis andmebaasis eSearch plus, kus on põhjalik teavet kaubamärkide, disainilahenduste, omanike, esindajate ja bülletäänide kohta.
Registreerimisel on neli etappi. Lisateave.


Menetluse õigeaegsuse kogu teave on EUIPO teenuste hartas. Amet koostab näitajate tulemuslikkuse (sh õigeaegsuse) kohta kvartaliaruandeid.


Euroopa Liidu kaubamärgi registreering kehtib 10 aastat, kuid seda saab pikendada piiramatu arv kordi.
Lisateave ELi kaubamärgi haldamise kohta.
Intellektuaalomandi teema aruanded ja uuringud on intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskuse veebilehel.

Intellektuaalomandi aruannete ja uuringute lingid.


EUIPO teeb koostööd Euroopa Liidu intellektuaalomandiametite, rahvusvaheliste organisatsioonide ja kasutajarühmadega, et ühtlustada Euroopa Liidus tavasid ja vahendeid, moodustades ühtse Euroopa kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste võrgustiku.


Domeeninimega tuvastatakse internetis veebilehti. Igal domeeninime lõpus on päritolu näitav üladomeen (TLD). Üladomeen on interneti domeeninime osa  viimasest punktist paremal.
Lisateave .eu üladomeeni ja selle variantide kohta teistes tähestikes.


Siin lehel olevad küsimused ja vastused on üksnes teabeks ning ei ole õiguslik alus. Üksikasjalik teave on jaotistes „Euroopa Liidu kaubamärgi määrused“ ja „Ühenduse disainilahenduse määrused“ või „Kaubamärgijuhendid“ ja „Disainilahenduste juhendid“.

Lisateave isikuandmete töötlemise kohta EUIPOs onandmekaitseteates.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.