Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

ELi laienemine

 

Kui Euroopa Liit tulevikus laieneb, laienevad kõik ELi kaubamärgid ja registreeritud ühenduse disainilahendused, mis on registreeritud või mille registreerimistaotlus on esitatud enne uute riikide ühinemist, automaatselt, vorminõueteta ja tasuta uuele liikmesriigile või uutele liikmesriikidele.
 
Lisateave on suuniste A osa „Üldeeskirjad“ 9. jaotises „Laienemine“.

Ei. Laienenud ELi kaubamärkide (ELi kaubamärgi registreeringute või menetluses olevate taotluste) kehtivust ei saa vaidlustada absoluutsetel põhjustel, mis muutusid kohaldatavaks üksnes uute liikmesriikide ühinemise tõttu. Näiteks kui olemasolev ELi kaubamärgi registreering sisaldab sõna, mis on mõne uue liikmesriigi keeles kirjeldav, ei saa see ELi kaubamärgi määruse alusel olla kehtetuks kuulutamise taotluse aluseks.

Lisateave Euroopa Liidu kaubamärkide kohta

Ei. Enne uute liikmesriikide ühinemist taotletud või registreeritud ELi kaubamärke ei tõlgita ega avaldata uutes keeltes. Ühinemiskuupäevast alates muutuvad uute liikmesriikide keeled seevastu ELi ametlikeks keelteks ja seepärast tõlgitakse kõik sellel kuupäeval või pärast seda taotletud ELi kaubamärgid uutesse ametlikesse keeltesse.

Jah. Varasemate riiklike õiguste omanikud võivad keelata laiendatud ELi kaubamärkide kasutamise (ainult) uue liikmesriigi territooriumil vastavalt oma riigi õigusnormidele kahel tingimusel. Esiteks juhul, kui varasemad õigused olid registreeritud või need taotleti või omandati uues liikmesriigis enne selle riigi ühinemiskuupäeva, ja teiseks juhul, kui varasemad õigused olid omandatud heas usus. See säte tagab ELi kaubamärgisüsteemi ühtsuse, sest ELi kaubamärk jääb kehtivaks kõigis ELi liikmesriikides, kuid seda ei saa sellega vastuolus oleva varasema õiguse olemasolul kasutada ainult uue liikmesriigi territooriumil.

Lisateave on apellatsioonikodade juhatuse 5. juuli 2013. aasta otsuses nr  2013-3 vaidluste rahumeelse lahendamise kohta („Otsus vahendamise kohta“).

EUIPO on koostanud ELi kaubamärkide ja registreeritud ühenduse disainilahenduste küsimuste ja vastuste dokumendi seoses teatisega, mis käsitleb Ühendkuningriigi kavatsust Euroopa Liidust lahkuda.

Lisateave on küsimuste ja vastuste dokumendis.

Siin lehel olevad küsimused ja vastused on üksnes teabeks ning ei ole õiguslik alus. Üksikasjalik teave on jaotistes „Euroopa Liidu kaubamärgi määrused“ ja „Ühenduse disainilahenduse määrused“ või „Kaubamärgijuhendid“ ja „Disainilahenduste juhendid“.

Lisateave isikuandmete töötlemise kohta EUIPOs onandmekaitseteates.
 

Kasutame veebilehel küpsiseid, et toetada tehnilisi omadusi, mis tõhustavad teie kasutajakogemust. Kasutame ka analüüsimeetodeid. Lisateave