Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Kaebuse esitamine veebis

E-kaebuse vorm võimaldab registreeritud kasutajatel esitada kaebus elektrooniliselt kõigis ELi keeltes. NB! Nende võimaluste kasutamiseks peate sisse logima ja need toimingud on tasulised.

Märkus. Konkreetset toimikut käsitlev kirjavahetus tuleb alati esitada teie kasutajapiirkonna (User Area) kaudu, kasutades posti, käsiposti või erikulleriteenust. Märkige alati toimiku number.

Kus on e-kaebuse vorm?

E-kaebuse vormi leiab meie veebilehel üht järgmist teed pidi:

 • „Contact us“ (Võtke meiega ühendust) — kerige alla jaotiseni „Applying and filing documents with us“ (Taotlemine ja dokumentide esitamine), kus on link lehele „Forms and Filings“ (Vormid ja taotlused). Seejärel valige „Notice of appeal“ (Kaebus).
 • Logige sisse User Areasse (kasutajapiirkonda). Klõpsake valikul „Online services“ (Veebiteenused). Valige „File a notice of appeal“ (Esitage kaebus).
 • Klõpsake User Areas valikul „Dashboard“ (Andmekuvar), siis „Online Services“ (Veebiteenused) ja lõpuks „File a notice of appeal“ (Esitage kaebus veebis).
 • Valige esilehel jaotis „Law and Practice“ (Õigus ja praktika) ning seejärel leht „Appeal“ (Kaebus).
 • Valige esilehel jaotis „Online services“ (Veebiteenused).
 • Valige User Areas (kasutajapiirkonnas) kiirlink „Online forms“ (Veebipõhised vormid).

Kes võib esitada kaebuse?

Kaebuse esitamise protsessis on süsteemiga seotud kaks osalist:

 • kaebuse esitaja — füüsiline või juriidiline isik, kellele kuuluvad asjaomased intellektuaalomandiõigused ja kellele on määratud omaniku tunnusnumber. Kaebuse esitamise õigus on ainult isikul, keda EUIPO otsus on kahjustanud;
 • esindaja — isik, kellel on luba tegutseda intellektuaalomandiõiguste omaniku nimel. NB! EMP-välistele kaebuse esitajatele on esindaja kohustuslik nii ELi kaubamärgiga kui ka ühenduse registreeritud disainilahendustega seotud juhtumite korral.

Kaebuse esitamise etapid

Kui EUIPO on juba andnud teile omaniku või esindaja tunnusnumbri, lisatakse teie andmed automaatselt kas väljale „Appellants“ (Kaebuse esitaja) või „Representatives“ (Esindaja).

Kui teil on kontrollimiseks isiklik viitenumber, võite selle sisestada väljale „Reference“ (Viide).

NB! Teabesiltide eesmärk on hõlbustada töövoogu ning aidata teil mõista elektroonilist esitamisprotsessi ja selle kirjeldusi.

 

 • Vaidlustatava otsuse andmed

  E-kaebuse vormi võib täita nii kaubamärgi otsuste kui ka disainilahenduse otsuste kohta.

  Mõlemal juhul valige ripploendist „Contested Decision“ (Vaidlustatav otsus) ja sisestage otsuse number.

  Märkus. Sõltuvalt otsuse liigist on vaidlustatava otsuse tegija number eri vormingus. Süsteem pakub teile iga olukorra kohta näidist.

 • Uue kaebuse esitaja lisamine

  Kaebuse esitaja lisamiseks on kaks võimalust.

  Olemasoleva kaebuse esitaja lisamine

  Taotleja nime sisestamisel kuvatakse olemasolevate taotlejate loend, kust valige sobiv ja klõpsake nupul „Import” (Impordi). Süsteem kuvab kaebuse esitaja andmed. Jätkamiseks klõpsake nupul „Add” (Lisa).

  Uue kaebuse esitaja lisamine

  1. Klõpsake nupul „Create new“ (Loo uus) ja sisestage andmed käsitsi.
  2. Valige ripploendist taotleja liik.
  3. Täitke vormi ülejäänud väljad (kohustuslikud väljad on tähistatud tärniga (*)).
  4. Jätkamiseks klõpsake nupul „Add“ (Lisa).

  Märkus. Kaebuse esitaja võib olla EMP riigist pärit üksikisik või ettevõtja. Kooskõlas ELi kaubamärgi määruse artikliga 92 on ELi kaubamärgiga seotud juhtumite ja EMP-väliste kaebuse esitajate korral kohustuslik esindaja olemasolu. Disainilahendustega seotud juhtumites on esindamine kohustuslik, kui kaebuse esitaja on pärit väljastpoolt ELi.

 • Uue esindaja lisamine

  Esindaja lisamiseks on kaks võimalust.

  Olemasoleva esindaja lisamine

  Esindaja nime sisestamisel kuvatakse olemasolevate esindajate loend, kust valige sobiv ja klõpsake nupul „Import” (Impordi). Kuvatakse esindaja andmed. Jätkamiseks klõpsake nupul „Add“ (Lisa).

  Uue esindaja lisamine

  1. Klõpsake nupul „Create new“ (Loo uus) ja sisestage andmed käsitsi.
  2. Valige ripploendist esindaja liik.
  3. Täitke vormi ülejäänud väljad (kohustuslikud väljad on tähistatud tärniga (*)).
  4. Jätkamiseks klõpsake nupul „Add“ (Lisa).

  Kui valite „Employee representative“ (Töötajast esindaja), kuvatakse märkeruut „Economic connections“ (Majandussidemed). Kui tähistate märkeruudu, peate täitma veel kaks välja. Esimeses tuleb kirjeldada, mis laadi majandussidemed teil kaebuse esitajaga on (nt töötaja või äripartner), ning teise peate märkima oma tööandja nime. Füüsiliste või juriidiliste isikute nimel tegutsevad töötajad peavad esitama toimikusse lisamiseks allkirjastatud volituse.

  Esindaja võib olla töötaja, õigusala töötaja või EUIPO esindaja.

  Esindaja liigist sõltuvalt palutakse teil sisestada järgmine lisateave.

  • Kui olete töötaja, nõuab süsteem teilt pärast isikuandmete sisestamist volitust.

   Võite lisada selle andmete sisestamise käigus („Attach“) või vajutada nupule „To follow“ ja lisada hiljem.

  Samuti peate kontrollima, kas teie ettevõte erineb kaebuse esitaja ettevõttest (nt konkreetsed majandussidemed), täpsustama nende erinevus(t)e laadi ja märkima tööandja nime.

  • Kui olete õigusala töötaja või EUIPO esindaja, on teil võimalus luua ka ühingu konto („Create“). Selleks palutakse teil täita veel mõni kohustuslik väli, nagu „Association name“ (Ühingu nimi) ja „Country of registration“ (Registreerimisriik).

 • Menetluskeel

  Enamikul juhtudel valib süsteem menetluskeele automaatselt. Erandjuhtudel, kui see nii ei ole, palub süsteem teil valida keel.

 • Otsuse saab vaidlustada tervikuna või osaliselt

  Kui vaidlustate osa otsusest, peate sisestama kohustuslikule tekstiväljale menetluskeelse teksti.

 • Kaebuse põhjendused ja lisad

  Siin peab kasutaja valima ja üles laadima failid, mis asuvad jaotises „Statement of grounds“ (Kaebuse põhjendused) .

  Võite lisada need failid vormi täitmisel („Attach“) või hiljem („To follow“).

  NB! Kaebuse põhjused tuleb esitada menetluskeeles ja kui te ei esita neid kirjalikult nelja kuu jooksul, lükatakse kaebus tagasi.

  Märkus. Mittetekstilise vormindusega dokumendid pikendavad menetluse kestust.

  Teil on võimalik laadida failid üles ka nupu „Annexes to the Statements of Grounds“ (Kaebuse põhjenduse lisad) abil.

 • Allkiri

  Välja „First name and Surname“ (Ees- ja perekonnanimi) täitmisega kinnitate, et olete kõiki andmeid kontrollinud ning soovite taotlusvormi allkirjastatult ja kinnitatult esitada.

 • Salvestamine, printimine ja lähtestamine

  Teil on võimalik salvestada e-kaebuse vorm User Areas. Taotlusvormi täitmisel saate oma andmed igal ajal mustandina salvestada. Klõpsake taotluse parempoolses veerus nupul „Save application“ (Salvesta taotlus). Mustandile pääsete ligi User Area jaotises „Drafts“ (Mustandid).

  Taotluse saab koostamise igas etapis välja printida.

  Kui soovite täita taotluse uuesti, klõpsake nupul „Reset application“ (Lähtestamine). Kõik seni täidetud väljad tühjendatakse ja teave kustutatakse.

 • Enne esitamist kontrollige kaebus üle

  Saate oma kaebuse enne esitamist ja maksmist üle vaadata.

  Samal lehel saate kaebuse ilma makset tegemata PDF-dokumendina salvestada.

 • Makseviis ja kinnitus

  E-kaebuse esitamise lõive saab maksta krediitkaardiga, pangaülekandega või EUIPO arvelduskonto kaudu. EUIPO pakub arvelduskonto omanikele veebiteenust, mis annab juurdepääsu kõigile nende arvelduskontoga seotud tehingutele ja andmetele.

  NB! Kui teete pangaülekande, soovitame üles märkida maksetehingu koodi, mis aitab teie makset tuvastada.

  Kui klõpsate järgmises aknas nupul „Confirm payment“ (Kinnita makse), on taotlus esitatud.

 • Mis toimub pärast taotlusvormi esitamist?

  Kui olete taotluse esitanud, saate kinnituse, et teie taotlus on nõuetekohaselt esitatud, ning selle ametliku numbri. Te võite kasutada oma kaebuse numbrit kogu kaebust puudutavas teabevahetuses EUIPOga.

  Lisaks tuleb teil ametlik vastuvõtmistõend ja kinnitus ühe PDF-failina alla laadida. NB! EUIPO ei väljasta vastuvõtmistõendite koopiaid.

 • Otsuseliikide selgitus

  Vaidlustatavate otsuste liigid: ELi kaubamärgid / rahvusvahelised registreeringud

  • Valige ELi kaubamärgi kontrollimine, kui soovite esitada kaebuse kontrolliosakonna otsuse kohta lükata tagasi teie taotlus registreerida ELi kaubamärk.
  • Valige vastulause, kui soovite esitada kaebuse vastulausete osakonna otsuse kohta.
  • Valige tühistamine, kui soovite esitada kaebuse tühistamisosakonna otsuse kohta.
  • Valige rahvusvahelise registreeringu kontrollimine, kui soovite esitada kaebuse kontrolliosakonna otsuse kohta mitte anda teie ELi nimetamisele Madridi süsteemi kohast kaitset. Siia kuuluvad eelkõige otsused mitte anda kaitset absoluutsetel põhjustel, otsused seoses kollektiivkaubamärkide vormipuuduste, teise keele puudumise, vanemusnõuete ja esindaja määramisega.
  • Valige rahvusvaheline taotlus, kui soovite esitada kaebuse EUIPO otsuse kohta, mille amet on teinud Madridi süsteemi kohase päritoluametina tegutsedes. Siia kuuluvad eelkõige otsused mitte edastada teie rahvusvahelist taotlust WIPO-le, otsused ülekandetasu maksmise, prioriteedinõude ning selliste vorminõuete kohta nagu õigus, kirjeldus, kaupade ja teenuste kirjelduste ebaselgus, kaubamärgi transliteratsiooni puudumine ja tõlkimisküsimused.
  • Valige ELi kaubamärgi hilisem nimetamine, kui soovite esitada kaebuse EUIPO otsuse kohta, mille amet on teinud päritoluametina tegutsedes seoses teie rahvusvahelise registreeringu territoriaalse laiendamise taotlusega. Siia kuuluvad eelkõige otsused vormipuuduste kohta, nt kasutatud vormiga seotud puudused, nõude aluseks oleva registreeringu märkimata jätmine, kaupade ja teenuste loeteluga seotud probleemid, õigusküsimused, tõlke volitamata jätmine, algse rahvusvahelise taotluse keelest erineva keele kasutamine.
  • Valige registreerimine, kui soovite esitada kaebuse otsuse kohta, millega eelkõige lükati tagasi järgmiste toimingute taotlused: täielik või osaline üleandmine; ELi kaubamärgi määruse artikli 44 kohased jagatud taotlused; registreerimise järel esitatud vanemusnõue; vanemusnõude tühistamine; asjaõiguse registreerimine; asjaõiguse tühistamine; kaubamärgi muutmine; sundtäitmise registreerimine; litsentsi registreerimine; muutmine; pikendamine jne.
  • Valige üldvolitus, kui soovite esitada kaebuse EUIPO otsuse kohta keelduda vastu võtmast üldvolitust, mis esitati seoses töötaja taotlusega esindada oma tööandjat ELi kaubamärgi küsimuses.
  • Valige kontrollinõue, kui soovite esitada kaebuse EUIPO otsuse kohta lükata tagasi taotlus kontrollida ELi kaubamärgiregistri toimikuid.
  • Valige esindaja, kui soovite esitada kaebuse EUIPO otsuse kohta lükata tagasi ELi kaubamärgi kutselise esindaja lisamine nimekirja.

  Vaidlustatavate otsuste liigid: ühenduse registreeritud disainilahendused

  • Valige disainilahenduse kontrollimine / täielik tagasilükkamine, kui soovite esitada kaebuse kontrolliosakonna otsuse kohta jätta tervikuna registreerimata teie esitatud ühenduse registreeritud disainilahenduse taotlus.
  • Valige disainilahenduse kontrollimine / koondtaotluse osaline tagasilükkamine, kui soovite esitada kaebuse disainilahenduste osakonna otsuse kohta, millega keelduti registreerimast teie esitatud ühenduse registreeritud disainilahenduse koondtaotluse teatud osad.
  • Valige disainilahenduse tühistamine, kui soovite esitada kaebuse tühistamisosakonna otsuse kohta.
  • Valige disainilahenduse rahvusvaheline registreerimine, kui soovite esitada kaebuse disainilahenduste osakonna otsuse kohta mitte anda teie ELi nimetusele Haagi süsteemi kohast kaitset.
  • Valige disainilahenduse registreerimine, kui soovite esitada kaebuse EUIPO otsuse kohta, millega eelkõige lükati tagasi järgmiste toimingute taotlused: täielik üleandmine; osaline üleandmine; asjaõiguse registreerimine; asjaõiguse tühistamine; sundtäitmise registreerimine; litsentsi registreerimine; pikendamine jne.
  • Valige disainilahenduse üldvolitus, kui soovite esitada kaebuse EUIPO otsuse kohta keelduda vastu võtmast üldvolitust, mis esitati seoses töötaja taotlusega esindada oma tööandjat ühenduse registreeritud disainilahenduse küsimuses.
  • Valige disainilahenduse kontrollinõue, kui soovite esitada kaebuse EUIPO otsuse kohta lükata tagasi teie taotlus kontrollida ühenduse registreeritud disainilahenduste registri toimikuid.
  • Valige disainilahenduse esindaja, kui soovite esitada kaebuse EUIPO otsuse kohta lükata tagasi ühenduse registreeritud disainilahenduse kutselise esindaja lisamine nimekirja.
 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.