Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Uued tühistamise ja kehtetuks tunnistamise vormid?

Testige uusi vorme kiiremaks ja tõhusamaks taotlemiseks.

Taotluse esitamine

Vormid ja taotlused

ELi kaubamärgi taotlemine

(lõiv alates 850 eurost)

Ühenduse disainilahenduse taotlemine

(lõiv alates 350 eurost)

Pikendamine, registreerimine, muutmine, kontrollimine ja esindaja muutmine

(võib olla tasuline)

Vastulause esitamine

(võib olla tasuline)

Omaniku andmete muutmine

ELi kaubamärgi / rahvusvahelise registreeringu kehtetuks tunnistamise taotlus

ELi kaubamärgi / rahvusvahelise registreeringu tühistamise taotlus

Ühenduse registreeritud disainilahenduse / rahvusvahelise disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotlus

Kaubamärkide või disainilahenduste küsimustes kutseliste esindajate nimekirja kandmise taotlus

Kutselised esindajad: erandi taotlus

Arvelduskonto taotlemise ja deklareerimise vorm

Arvelduskonto sulgemise vorm

EUIPOs esindamise volitus

Esitage rahvusvahelise kaubamärgi taotlus, mis põhineb ELi kaubamärgil (-märkidel) või selle (nende) taotlus(t)el

Rahvusvaheliste taotluste vormide lisateave

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.