Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Andmebaasiotsingu abi

Andmebaasiotsingu lisateave on järgmiste teemade all:

   

eSearch plus

Rakendus eSearch plus pakub üksikasjalikku teavet kaubamärkide, disainilahenduste, omanike, esindajate ja bülletäänide kohta. See võimaldab teha EUIPO andmebaasides kiireid ja tõhusaid otsinguid.

 

Teemad

 

Kohtuasjade eSearch

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO), Üldkohtu, Euroopa Kohtu ja riiklike kohtute otsuste otsing.

Parimate tulemuste saamiseks on soovitatav kasutada brauserit Mozilla Firefox või Google Chrome.

 

Teemad

Ühtlustatud andmebaas

Ühtlustatud andmebaas

Ühtlustatud andmebaas sisaldab üle 70 000 nimetuse, mille hulgast kasutajad saavad valida kaubad ja teenused, mida nad soovivad kaubamärki taotledes kaitsta. Andmebaasi kasutatakse Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kaubamärgi veebitaotlusvormidel, viie-etapilisel ja üksikasjalikul vormil ning see sisaldab nimetusi, mille kõik Euroopa Liidu riiklikud intellektuaalomandiametid on heaks kiitnud.

Kui valite kauba või teenuse nimetuse ühtlustatud andmebaasist, aktsepteeritakse see taotluse kontrollimisel. Ühtlasi on nimetus tõlgitud kõigisse ELi keeltesse (v.a iiri keelde). Taotluse menetlemine on seetõttu sujuvam ja EUIPO ei pea teie valitud kaupade ja teenuste nimetusi tõlkima.


Ühtlustatud andmebaasi pääseb neljal eri viisil.

 1. Viie-etapilist vormi kasutades saate taotluse 2. etapis vaadata või otsida nimetusi kaupade ja teenuste jaotisest.

 1. Üksikasjalikul vormil klõpsake lihtsalt kaupade ja teenuste jaotise otsingunuppu.
Üksikasjalik vorm, kaupade ja teenuste jaotis

 1. Kui eelistate koostada oma loetelu varem, võite kasutada ka meie kaupade ja teenuste kirjelduse koostamisvahendit. See sisaldab ühtlustatud andmebaasi nimetusi ja võimaldab teil salvestada oma loetelu edaspidiseks kasutuseks.
Kaupade ja teenuste kirjelduse koostamisvahend

 1. Võite siseneda ühtlustatud andmebaasi ka TMclassi kaudu. TMclass on rahvusvaheline andmebaas, milles on ühtlustatud andmebaasi nimetused ja ka teiste riikide ning rahvusvaheliste organisatsioonide, näiteks Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) heakskiidetud nimetused. Taotluse koostamisel on soovitatav tutvuda andmebaasiga, et saada kiire ülevaade samalaadsetest kaubamärkidest, mis on juba turul, kus soovite tegutseda.

Kaupade ja teenuste nõuetekohane klassifitseerimine

TMclass 


 

Ühtlustatud andmebaasi eeliste selgitus

Ühtlustatud andmebaasi kasutamine on väga kasulik ka kaubamärgi taotlejatele. Mõned mõjuvaimad põhjused on järgmised:

 1. Nimetuste tagatud heakskiitmine
  Kõikide ELi liikmesriikide ametite klassifitseerimiseksperdid on kontrollinud ühtlustatud andmebaasi iga nimetust. Järelikult puudub ühtlustatud andmebaasi nimetuse kasutamisel risk, et teie Euroopa Liidu kaubamärgi või ELi liikmesriigi kaubamärgi taotlusele esitatakse klassifitseerimisega seotud vastuväiteid.

 2. Turule vastavad nimetused
  Ühtlustatud andmebaasi sisestatakse tegelike taotluste kaupade ja teenuste loetelud, mistõttu vastab andmebaas turu tegelikule olukorrale. Lisaks uusimaid ärisuundumusi kajastavatele uutele nimetustele vaadatakse andmebaasi pidevalt läbi, et lisada Nizza klassifikatsiooni ajakohastused. Kasutajad võivad ühendust võtta EUIPO või riiklike või piirkondlike ametitega, et teha andmebaasi uute nimetuste lisamise või andmebaasist nimetuste väljajätmise ettepanekuid.

 3. Aja ja vahendite kokkuhoid
  Kõik ühtlustatud andmebaasi nimetused on heakskiidetud, mistõttu ELi riiklikud ja piirkondlikud intellektuaalomandiametid ning EUIPO aktsepteerivaid neid automaatselt. Kaitse geograafilise ulatuse laiendamise korral saavad kasutajad vältida viivitusi ja säästa tõlkimisraha, kuna kaupade ja teenuste loetelud tõlgitakse ühtlustatud andmebaasis automaatselt. Kasutajad, kes vastavad teatud tingimustele, näiteks teevad ettemakse, saavad oma taotlused kiiremini avaldada kaubamärkide kiiremenetlusteenuse (Fast Track) kaudu, kui nad kasutavad ühtlustatud andmebaasi nimetusi.

 4. Suurem turvalisus ja prognoositavus
  Ühtlustatud andmebaasi taksonoomiline struktuur võimaldab kasutajatel täielikult mõista üldnimetuste pakutava kaitse ulatust. Taksonoomia põhineb Nizza klassifikatsiooni süsteemil ning see on lihtne ja juurdepääsetav, võimaldades klassifitseerimissüsteemide eelteadmisteta kasutajatel leida hierarhiastruktuurist neile vajalikke kaupu ja teenuseid. Üldnimetused paiknevad eespool ja neile järgnevad üldkirjeldusega hõlmatavad üksikasjalikumad nimetused. Kasutajatele tagatakse sama ulatusega kaitse, kui nad kasutavad ühtlustatud andmebaasi tõlkeid, et laiendada geograafilist ulatust.

 5. Täiendav nõuetelevastavuse eelkontroll
  Kasutajad, kes tahavad kontrollida, kas esineb võimalikke konflikte eelnevate kaubamärkidega, saavad kasutada kaupade ja teenuste sarnasuste tuvastamise vahendit Similarity, mis võimaldab osalevatel intellektuaalomandiametitel avaldada arvamust kaupade ja/või teenuste sarnasuse kohta. Kuna Similarity kasutab üksnes ühtlustatud andmebaasi nimetusi, saavad kasutajad võimalike konfliktide kohta täpsemat teavet, enne kui otsustavad toote või teenuse turule lasta.

 

Kas võin pakkuda ühtlustatud andmebaasi uusi nimetusi?

Ühtlustatud andmebaas on dünaamiline nimetuste kogum, mida kõik osalevad ametid uuendavad avatul ja läbipaistval viisil. Kui te ei leia otsitavaid kaupu või teenuseid, võite kontaktvormil soovitada uusi.


Mida arvavad kasutajad?

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.