Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Tutvumine

Tutvumistaotluse võib esitada Euroopa Liidu kaubamärgi taotleja/omanik, ühenduse registreeritud disainilahenduse taotleja/omanik või kummagi esindaja mis tahes ajal registreerimismenetluse kestel või pärast seda.

Lisateave on kaubamärkide ja disainilahenduste juhendites.

Kolmas osapool võib taotleda toimikutega tutvumist järgmistel juhtudel:

 • toimiku dokumendid, millega soovitakse tutvuda, ei puuduta menetluses osaleva EUIPO liikme kõrvaldamist või taandamist;
 • toimiku dokumente, millega soovitakse tutvuda, ei kasutata otsuste ja arvamuste ettevalmistamiseks;
 • dokumendid, millega soovitakse tutvuda, ei ole kuulutatud konfidentsiaalseks. Vastasel korral peab taotleja dokumentidega tutvumiseks tõendama õiguspärast ülekaalukat huvi;
 • ELi kaubamärgi taotlus on avaldatud Euroopa Liidu Kaubamärgibülletääni A-osas või disainilahenduse registreeringu avaldamist ei ole edasi lükatud. Kui ELi kaubamärgi taotlus ei ole veel avaldatud või disainilahenduse avaldamine on edasi lükatud, võib taotleja saada siiski dokumendid, millega soovib tutvuda, kui ta tõendab, et
  1. ELi kaubamärgi või disainilahenduse registreeringu taotleja on andnud tutvumiseks oma nõusoleku.
  2. ELi kaubamärgi või disainilahenduse registreeringu taotleja on teatanud, et pärast kaubamärgi või disainilahenduse registreerimist kavatseb ta sellest tulenevaid õigusi kasutada tutvumist nõudva isiku vastu.
 • Dokumendinõude liik

  Kinnitatud koopia
  Kinnitatud koopia on kontrollkoodiga koopia, mida saab kontrollida kinnitatud koopiate otsinguvahendiga. Kinnitatud koopiaid on tavaliselt vaja ametlikus teabevahetuses.

  Kinnitamata koopia
  Taotleda saab ka kinnitamata koopiaid. Need dokumendid on üksnes informatiivsed. Enne toimikuga tutvumise taotlemist kontrollige palun otsingumootoriga eSearch plus või tutvumise veebivormi abil, ega dokument ei ole veebis avaldatud.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.