Vaata spikrit - Kasutajapiirkonna („User Area") tingimused


Kas olete varem Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile taotlust esitanud?

Kasutaja tüüp

Juriidiline isik või füüsiline isik
 • Minu nimel tegutsev eraisik
 • Ettevõtteid või äriühinguid ja muid juriidilisi isikuid (tootjate jt ühendusi), sealhulgas avalik-õiguslikke asutusi, käsitatakse juriidiliste isikutena, kui neil on nende suhtes kohaldatava õiguse kohaselt pädevus omada enda nimel mis tahes õigusi ja kohustusi, sõlmida lepinguid või sooritada muid õigustoiminguid ning olla hagejaks ja kostjaks.
  • Omanik või direktor/tegevjuht
Esindaja
 • Minu ettevõtte nimel tegutsev eraisik
  • Volitatud töötaja
 • Juristi / õigusala töötaja tegevus ühenduse/õigusbüroo nimel
 • Jurist / õigusala töötaja, kes ei tööta ühenduses/õigusbüroos

Impordi olemasolev kontakt

Otsige enda identifikatsioon või nime kasutades oma kasutajaandmeid

IDENTIFAKTSIOON Organisatsioon Tüüp Nimi Riik Valikud

Impordi olemasolev kontakt

Otsige enda identifikatsioon või nime kasutades oma kasutajaandmeid

IDENTIFAKTSIOON Organisatsioon Tüüp Nimi Riik Valikud

Selle valikuga nõustute põhikasutaja programmi tingimustega


Teie organisatsiooni kontaktisiku nimi

Kasutame seda e-posti aadressi, et suhelda teiega põhikasutaja programmi teemal

Kasutame seda telefoninumbrit, et suhelda teiega põhikasutaja programmi teemal

Valige keel, milles soovite saada põhikasutaja teateid

Saate teateid avaldatud uudiste ja statistika kohta, mis on kättesaadavad teie kasutajapiirkonnas User Area

Kasutaja tüüp

Juriidiline isik või füüsiline isik
 • Minu nimel tegutsev eraisik
 • Ettevõtteid või äriühinguid ja muid juriidilisi isikuid (tootjate jt ühendusi), sealhulgas avalik-õiguslikke asutusi, käsitatakse juriidiliste isikutena, kui neil on nende suhtes kohaldatava õiguse kohaselt pädevus omada enda nimel mis tahes õigusi ja kohustusi, sõlmida lepinguid või sooritada muid õigustoiminguid ning olla hagejaks ja kostjaks.
Esindaja
 • Minu ettevõtte nimel tegutsev eraisik
  • Volitatud töötaja
 • Juristi / õigusala töötaja tegevus ühenduse/õigusbüroo nimel
 • Jurist / õigusala töötaja, kes ei tööta ühenduses/õigusbüroos

Loo uus konto

AndmedKui sisestasite oma aadressi Pinyin-transliteratsioonis, parandage see. Tuletame meelde, et amet eeldab, et aadressid on inglise keeles või muus ELi keeles. Teie taotluses kontrollitakse vorminõuete täitmist.
Palun esitage taotleja nimi ja/või aadress inglise keeles või mõnes muu Euroopa keeles;


nt 00 372-123456789
nt 00 372-123456789

Loo uus konto

Andmed

nt 00 372-123456789
nt 00 372-123456789
nt 00 372-123456789
nt 00 372-123456789

Suhtlemisviis