Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Nizza klassifikatsioon (kaubamärgid)

Nizza klassifikatsioon on ELi kaubamärgi taotluste kaupade ja teenuste liigitamise süsteem, milles on 45 klassi.

Nizza klassifikatsioonis on kaupade klassid 1–34 ja teenuste klassid 35–45. Iga klassi päises on klassi kaupade või teenuste üldteave – näiteks on klassi 25 pealkiri „Rõivad, jalatsid, peakatted" ja klassi 15 pealkiri „Muusikariistad".

Iga klass koosneb nimetustest, millega määratletakse ELi kaubamärgi taotlusega kaitstavaid kaupu ja teenuseid täpsemini. Kaupade ja teenuste märkimisel ELi kaubamärgi taotluses on tungivalt soovitatav kasutada Nizza klassifikatsiooni nimetusi, et nimetusi ei oleks vaja tõlkida ja selle tõttu registreerimine ei viibiks. Üldnimetuste korral on ka ELi kaubamärgi andmebaaside otsingud tõhusamad ja kokkuvõttes selgus suurem.

Nizza klassifikatsioonis saab nimetusi otsida interaktiivse otsinguvahendiga TMclass, seda nii kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes kui ka hiina, jaapani, korea, türgi ja vene keeles.

ELi kaubamärgi taotluses olevat algset kaupade ja teenuste loetelu saab ainult piirata ja mitte laiendada. See tähendab, et esialgsesse loetellu ei saa lisada kaupu, teenuseid ega klasse.

Esitamise ajal saab märkida mis tahes arvu klasse, kuid taotlemislõiv (850 eurot) katab ainult ühe klassi. Iga täiendava klassi eest tuleb tasuda lõiv.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.