Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Omanik

Taotluse täitmisel tuleb esitada kaubamärgi omaniku andmed.

  • Esitatud teavet kasutatakse teie kui kaubamärgi ainuomaniku tuvastamiseks.
  • Vajaduse korral võime lisateabe küsimiseks pöörduda teie poole registreerimismenetluse ajal või hiljem.

Väga oluline on hoida andmed ajakohastena, näiteks teatada meile uus telefoninumber, kui see on muutunud.

Mis teave esitada?

Kui olete esitanud taotluse ka varem, märkige ainult teile määratud tunnusnumber. Selle abil saame andmebaasist teie andmed, mida ei ole vaja taotlusele uuesti kirjutada.

Tunnusnumbri saate kas varasemast kirjavahetusest ametiga või rakendusega eSearch.

Esmakordsel taotlemisel peate enda andmed siiski esitama. Amet salvestab need andmebaasi hilisema suhtlemise jaoks.

Kindlasti märkige, kas esitate taotluse äriühingu või eraisikuna.

Äriühingust omaniku ikoon, kujutab inimest ja maja

Äriühing

Äriühinguna peate esitama järgmised andmed:

  • Täielik nimi ja õiguslik vorm
  • Registreerimisriik
  • Aadress
Eraisikust omaniku ikoon, kujutab inimest

Eraisik

Eraisikuna peate esitama järgmised andmed:

  • Ees- ja perekonnanimi
  • Kodakondsus
  • Aadress

Mõlemal juhul on väga oluline esitada ka e-posti aadress ning telefoni- ja faksinumber, et saaksime vajaduse korral teie poole pöörduda.

Kuidas EUIPO teiega suhtleb?

Kõige lihtsam ja kiirem viis on meiega suhelda veebis User Area kaudu.

Ava EUIPO haldusvahend User Area

See on turvaline keskkond, mille kaudu saab ametiga elektrooniliselt suhelda.

NB! Peame e-kirju üksnes ebaametlikuks kirjavahetuseks.

Kas esindaja nimetamine on kohustuslik?

Põhimõtteliselt ei vaja taotlejad esindajat. Kui omaniku peamine tegevuskoht või tegelik ja toimiv ettevõte ei asu Euroopa Majanduspiirkonnas, peab tal olema esindaja kõikideks ametis tehtavateks toiminguteks, välja arvatud taotluse esitamiseks. Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, Norra, Island ja Liechtenstein.

Esindajaks võib olla:

Õigusala töötaja (või sellele vastav isik, olenevalt riigist)

Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis kvalifitseeritud jurist, kelle peamine tegevuskoht asub EMPs. Tal peab olema ka õigus tegutseda asjaomases riigis esindajana kaubamärkide ja/või disainilahenduste küsimustes.

Kutseline esindaja

Kutseline esindaja, kes on EUIPO esindajate nimekirjas.

Füüsilise või juriidilise isiku töötaja

Sellise füüsilise või juriidilise isiku töötaja, kelle alaline asukoht või peamine tegevuskoht või tegelik ja toimiv tööstus- või kaubandusettevõte asub Euroopa Majanduspiirkonnas, võib esindada teisi juriidilisi isikuid, kui mõlemad juriidilised isikud on majanduslikult seotud.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.