Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Otse EUIPO-le makstavad lõivud

Otse EUIPO-le makstavate lõivude loetelu
Lõivu kood Lõivu kirjeldus Summa
D-001 Registreerimislõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 36 lõige 4; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 6 lõike 1 punkt a) 230 €
Täiendav registreerimislõiv koondtaotluse iga täiendava disainilahenduse eest (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 37 lõige 2; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 6 lõike 1 punkt c):
D-002 Lõiv iga disainilahenduse eest (2.–10. disainilahendus) 115 €
D-003 Lõiv iga disainilahenduse eest (alates 11. disainilahendusest) 50 €
  Rahvusvahelise registreeringu individuaalne märkimislõiv (määruse (EÜ) nr 6/ 2002 artikkel 106c; Genfi redaktsiooni artikli 7 lõige 2) – disainilahenduse kohta teave 62 €
D-011 Avaldamislõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 36 lõige 4; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 6 lõike 1 punkt b) 120 €
Täiendav avaldamislõiv koondtaotluse iga täiendava disainilahenduse eest (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 37 lõige 2; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 6 lõike 1 punkt d):
D-012 Lõiv iga disainilahenduse eest (2.–10. disainilahendus) 60 €
D-013 Lõiv iga disainilahenduse eest (alates 11. disainilahendusest) 30 €
D-021 Avaldamise edasilükkamise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 36 lõige 4; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 6 lõike 1 punkt b) 40 €
Täiendav avaldamise edasilükkamise lõiv koondtaotluse iga täiendava disainilahenduse eest, mille avaldamine on edasi lükatud (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 37 lõige 2; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 6 lõike 1 punkt d):
D-022 Lõiv iga disainilahenduse eest (2.–10. disainilahendus) 20 €
D-023 Lõiv iga disainilahenduse eest (alates 11. disainilahendusest) 10 €
D-004 Registreerimislõivu hilinenud tasumise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 107 lõike 2 punkt a; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 10 lõige 3) 60 €
D-014 Avaldamislõivu hilinenud tasumise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 107 lõike 2 punkt b; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 10 lõige 3 ja artikli 15 lõige 4) 30 €
D-024 Avaldamise edasilükkamise lõivu hilinenud tasumise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 107 lõike 2 punkt c; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 10 lõige 3) 10 €
D-030 Koondtaotluste täiendavate lõivude hilinenud tasumise lõiv, millele on viidatud selle lisa punktides 2, 4 ja 6 (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 107 lõike 2 punkt d; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 10 lõige 3 ja artikli 15 lõige 4) 25%
täiendavatest lõivudest
Pikendamislõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 13 lõige 1; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 22 lõike 2 punkt a) disainilahenduse kohta, olenemata sellest, kas see on koondtaotluse osa või mitte:
D-041 Esimese pikendamisperioodi lõiv 90 €
D-042 Teise pikendamisperioodi lõiv 120 €
D-043 Kolmanda pikendamisperioodi lõiv 150 €
D-044 Neljanda pikendamisperioodi lõiv 180 €
D-045 Pikendamislõivu hilinenud tasumise või pikendamistaotluse hilinenud esitamise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 13 lõige 3; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 22 lõike 2 punkt b) 25%
täiendavatest lõivudest
Rahvusvahelise registreeringu individuaalse pikendamise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 13 lõige 1 ja artikkel 106c; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 22 lõike 2 punkt a) disainilahenduse kohta: teave
  Esimese pikendamisperioodi lõiv – (disainilahenduse kohta) 31 €
  Teise pikendamisperioodi lõiv – (disainilahenduse kohta) 31 €
  Kolmanda pikendamisperioodi lõiv – (disainilahenduse kohta) 31 €
  Neljanda pikendamisperioodi lõiv – (disainilahenduse kohta) 31 €
D-050 Kehtetuks tunnistamise taotluse lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 52 lõige 2; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 28 lõige 2) 350 €
D-052 Kaebuse lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 57; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 35 lõige 3) 800 €
D-054 Õiguste taastamise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 67 lõige 3) 200 €
D-060 Ühenduse disainilahenduse taotluste üleandmise toimikusse kandmise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 34 lõige 2 ja artikli 107 lõike 2 punkt f; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 23 lõige 7) 200 €
disainilahenduse kohta teave
D-061 Ühenduse registreeritud disainilahenduse üleandmise registreerimise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 107 lõike 2 punkt f; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 23 lõige 3) 200 €
disainilahenduse kohta teave
D-062 Litsentsi või ühenduse registreeritud disainilahendusega seotud muu õiguse registreerimise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 107 lõike 2 punkt g; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 23 lõige 3 ja artikli 24 lõige 1) või ühenduse disainilahenduse taotlusega seotud muu õiguse registreerimise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 34 lõige 2 ja artikli 107 lõike 2 punkt g; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 23 lõige 3 ning artikli 24 lõiked 1 ja 4):
a) litsentsi andmine;
a) litsentsi üleandmine;
c) asjaõiguse seadmine;
d) asjaõiguse üleminek;
e) sundtäitmine
200 €
disainilahenduse kohta teave
D-063 Litsentsi või muu õiguse registrist kustutamise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 107 lõike 2 punkt h; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 26 lõige 3) 200 €
disainilahenduse kohta teave
Ühenduse registreeritud disainilahenduse taotluse ärakirja väljastamise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 107 lõike 2 punkt n; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 74 lõige 5), registreerimistunnistuse ärakirja väljastamise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 107 lõike 2 punkt e; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 17 lõige 2) või registriväljavõtte väljastamise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 107 lõike 2 punkt i; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 69 lõige 6):
D-070 Kinnitamata ärakiri või väljavõte 10 €
D-071 Kinnitatud ärakiri või väljavõte 30 €
D-072 Toimikutega tutvumise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 107 lõike 2 punkt j; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 74 lõige 1) 30 €
Toimiku dokumentide ärakirjade väljastamise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 107 lõike 2 punkt k; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 74 lõige 5):
D-073 Tõestamata ärakiri 10 €
D-074 Tõestatud ärakiri 30 €
  Lisatasu alates 11. leheküljest 1 €
D-075 Toimikus sisalduva teabe edastamise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 107 lõike 2 punkt l; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikkel 75) 10 €
  Lisatasu alates 11. leheküljest 1 €
D-080 Tagastatavate menetluskulude määramise läbivaatamise lõiv (määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 107 lõike 2 punkt m; määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikli 79 lõige 4) 100 €
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.