Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Omanik

Taotluse täitmisel tuleb esitada omaniku andmed.

  • Esitatud teavet kasutatakse teie kui disainilahenduse ainuomaniku tuvastamiseks.
  • Vajaduse korral võime registreerimismenetluse ajal või hiljem küsida teilt lisateavet.

Väga oluline on hoida andmed ajakohasena, näiteks teatada meile uus telefoninumber, kui see on muutunud.

Mis teave esitada?

Kui olete esitanud Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile (EUIPO) taotluse ka varem, märkige ainult teile määratud tunnusnumber. Selle abil saame andmebaasist teie andmed, mida ei ole vaja taotlusele uuesti kirjutada.

EUIPO tunnusnumbri saate kas varasemast kirjavahetusest EUIPO-ga või rakendusega eSearch.

Esmakordsel taotlemisel peate siiski esitama enda andmed, mille amet salvestab andmebaasi hilisema suhtlemise jaoks.

Kindlasti märkige, kas esitate taotluse äriühingu või eraisikuna.

Äriühingust omaniku ikoon, kujutab inimest ja maja

Äriühing

Äriühinguna peate esitama järgmised andmed:

  • Täielik nimi ja õiguslik vorm
  • Registreerimisriik
  • Aadress
Eraisikust omaniku ikoon, kujutab inimest

Eraisik

Eraisikuna peate esitama järgmised andmed:

  • Ees- ja perekonnanimi
  • Kodakondsus
  • Aadress

Mõlemal juhul on väga oluline esitada ka e-posti aadress ning telefoni- ja faksinumber, et saaksime vajaduse korral teie poole pöörduda.

Kui soovite, võite märkida ka disainilahenduse autorite nimed. Võite ka märkida, kui disainilahenduse autor (või autorid) on loobunud nime märkimise õigusest.

Kuidas EUIPO teiega suhtleb?

Kõige lihtsam ja kiirem viis on meiega suhelda veebis kasutajapiirkonna (User Area) kaudu.

Ava kasutajapiirkond (User Area), EUIPO haldusvahend

Kasutajapiirkonnas (User Area) saab kasutada turvalist kasutajakeskkonda, mille kaudu saab ametiga elektrooniliselt suhelda.

NB! Peame e-kirju üksnes ebaametlikuks kirjavahetuseks.


Kui te ei soovi peamise suhtlusviisina kasutada kasutajapiirkonda (User Area), suhtleb EUIPO teiega faksi teel. Kui te ei ole faksinumbrit esitanud, pöördume teie poole tavaposti kaudu.

Kas esindaja nimetamine on kohustuslik?

Põhimõtteliselt ei vaja taotlejad esindajat. Kui aga disainilahenduse omaniku peamine tegevuskoht või tegelik ja toimiv ettevõte ei asu Euroopa Liidus, peab tal olema esindaja kõikideks ametis tehtavateks toiminguteks, välja arvatud taotluse esitamiseks.

Esindaja võib olla:

Õigusala töötaja (või sellele vastav isik, olenevalt riigist)

Euroopa Liidu liikmesriigis kvalifitseeritud jurist, kelle peamine tegevuskoht asub liidus. Tal peab olema ka õigus tegutseda asjaomases riigis kaubamärkide ja/või disainilahenduste küsimustes esindajana.

Kutseline esindaja

Kutseline esindaja, kes on ameti esindajate nimekirjas.

Füüsilise või juriidilise isiku töötaja

Sellise füüsilise või juriidilise isiku töötaja, kelle alaline asukoht või peamine tegevuskoht või tegelik ja toimiv tööstus- või kaubandusettevõte asub Euroopa Liidus, võib esindada teisi juriidilisi isikuid, kui mõlemad juriidilised isikud on majanduslikult seotud.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.